Uvjeti korištenja usluga pristupa internetuUvjeti korištenja usluga pristupa internetu


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili aktivacijom SIM kartice bonova Tele2
pretplatnik ili prepaid korisnik (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja pristupa internetu.

2. Mreža Tele2 je dijeljeni resurs koji je korišten od strane mnogo Korisnika. Iz navedenog razloga ne
može se u svakom trenutku jamčiti točno određena brzina prijenosa podataka. Tele2 ne može jamčiti
da će usluga u svakom trenutku raditi ispravno i bez smetnji jer na kvalitetu usluge mogu utjecati npr.
nadogradnje na mreži, broj Korisnika koji u danom trenutku koriste mrežu, kao i činjenica da model
mobilnog uređaja ne podržava neku vrstu usluge.

3. Tijekom velikog opterećenja mreže određeni tipovi prometa su klasificirani prema prioritetima pa takvo
upravljanje prometom može povremeno utjecati na kvalitetu nekih usluga. Usluge koje su osjetljive na
kašnjenja u razmjeni paketa su klasificirane višim prioritetima, te njihovo funkcioniranje neće biti
narušeno niti prilikom znatnijeg opterećenja mreže. Međutim, sadržaji, aplikacije i usluge čije
funkcioniranje nije osjetljivo na kašnjenja u razmjeni paketa, kao što su slanje ili primanje elektroničke
pošte, streaming (npr. korištenje servisa Youtube) ili Peer to peer usluge (npr. BitTorrent) mogu biti
usporene u vremenu velikog opterećenja mreže.

4. Tele2 ograničava pristup određenim Internet adresama koje sukladno informacijama zaprimljenim od
nadležnih tijela sadrže prikaze iskorištavanja djece za pornografiju. Tele2 također može dodati zapreke
(filtriranje) u mrežu kako bi zaštitio Korisnike od neželjenih elektroničkih poruka (spam), virusa i drugih
štetnih kodova te kako bi spriječio napade na korisnički informatički sustav i informatički sustav Tele2.

5. Procijenjene maksimalne brzine koje podržava Tele2 mreža oglašene su na www.tele2.hr, ali, s obzirom
na to da na brzinu utječu različiti faktori kao što su geografski uvjeti, broj Korisnika koji u istom trenutku
koriste uslugu na nekom području, činjenica nalazi li se Korisnik na otvorenom ili u zatvorenom prostoru
ili model uređaja koji Korisnik upotrebljava, brzina prijenosa podataka koju ostvaruje Korisnik može
odstupati od oglašene.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 30.04.2016.