Uvjeti korištenja usluge Izravno terećenje


Uvjeti korištenja usluge Izravno terećenjei
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Izravno terećenje/trajni nalog (dalje u tekstu IT) je usluga kojom se iznos mjesečnog računa
korisnika Tele2 usluga automatski naplaćuje putem kreditne ili debitne kartice platitelja. Radi
izbjegavanja bilo kakve dvojbe korisnik i platitelj mogu biti dvije različite osobe. Plaćanje računa
od strane platitelja, koji je potpisao SEPA Suglasnost za izravno terećenje ( u daljnjem tekstu:
suglasnost) te je prihvatio izravno terećenje na način i u svrhu opisanu ovim Uvjetima korištenja
u ime i za račun korisnika, smatrat će se podmirenjem obveze plaćanja računa korisnika.
2. IT aktivirana po tekućim računima su SEPA IT kojima platitelj daje suglasnost Tele2 za iniciranje
naloga ponavljajućeg SEPA izravnog terećenja na teret računa platitelja. Suglasnost se ujedno
smatra i autorizacijom danom banci za terećenje računa platitelja.
3. Popis mjesta na kojima korisnik može aktivirati odnosno potpisati suglasnost za Uslugu SEPA IT
nalazi se na www.tele2.hr .
4. Uslugu SEPA IT korisnik može aktivirati odnosno potpisati suglasnost za sve banke sudionike
SEPA SDD sheme navedene u Registru sudionika SDD osnovne sheme (više informacija na
www.sepa.hr).
5. Nakon što platitelj potpiše suglasnost za provođenje SEPA IT-a korisnik će i dalje dobivati
mjesečne Tele2 račune, ali uz naznaku da će plaćanje biti izvršeno IT-om. Banka/kartičarska kuća
izvršava IT s danom dospijeća te doznačava iznos računa Tele2. Prijenos se izvršava automatski
svaki mjesec
6. Platitelj je obvezan ostaviti broj mobitela za kontakt te o promjeni istog obavijestiti Tele2.
7. Tele2 će svaki mjesec minimalno 7 dana prije provođenja SEPA IT-a poslati elektronsku
obavijest platitelju o iznosu i datumu IT-a. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, elektronskom
obavijesti se smatra i SMS poruka.
8. Platitelj može opozvati suglasnost za provođenje SEPA IT kao i provođenje pojedinog naloga
sukladno Pravilima Osnovne HRK SDD sheme. Ova pravila dostupna su na web stranici
www.sepa.hr.
9. Ukoliko Tele2 primi obavijest od banke/kartičarske kuće da je pojedini nalog odbijen odnosno IT
nije provedeno, Tele2 će SMS porukom obavijestiti o tome korisnika koji je po tom dužan platiti
Tele2 račun na neki drugi način.
10. Ako platitelj promijeni račun o tome treba obavijestiti Tele2 te treba potpisati novu suglasnost.
Ako to ne učini Tele2 izravno terećenje se neće provesti te je mjesečne račune za Tele2 usluge
potrebno platiti na neki drugi način.
11. Nalozi po SEPA IT i po kreditnim karticama (osim po Diners kreditnoj kartici) za koja je suglasnost
potpisana do 8 sati ujutro zadnjeg radnog dana u mjesecu bit će poslani na provedbu u sljedećem
mjesecu. Nalozi koji su potpisani nakon 8 sati ujutro zadnjeg radnog dana (osim po Diners
kreditnoj kartici) bit će poslani na provedbu drugi mjesec (sljedeći + 1).
12. Nalozi po IT putem Diners kreditne kartice za koja je suglasnost potpisana do 22-og dana u
mjesecu do 8 ujutro bit će poslani u tom mjesecu na autorizaciju u Erste Card Club. Ukoliko
Erste Card Club autorizira zaprimljena IT, ista će biti provedena u sljedećem mjesecu. Nalozi po IT putem
Diners kreditne kartice za koja je suglasnost potpisana nakon 8 sati ujutro 22-og dana u mjesecu bit će
poslani na autorizaciju u slijedećem mjesecu te na provedbu drugi mjesec (sljedeći + 1).
13.Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti pravodobno obaviješteni
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


i Ovi Uvjeti korištenja su izmijenjeni i primjenjuju se od 08.01.2018.