Uvjeti korištenja usluge "Praćenje potrošnje podatkovnog prometa u stvarnom vremenu"

1. Usluga Praćenje potrošnje podatkovnog prometa u stvarnom vremenu (u daljnjem tekstu: Usluga)
dostupna je pretplatnicima koji koriste glasovne ili podatkovne tarife te im se njome omogućuje
informiranje o trenutnom stanju potrošenog podatkovnog prometa i sprečavanje nastanka
neočekivanih troškova uzrokovanih korištenjem podatkovnog prometa. Usluga nije dostupna na
podatkovnim tarifama u suradnji s Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom (CARNet),
tarifama Super Business i tarifama Knock Out Team Business.

2. Ova Usluga korisnicima je omogućena na dva načina, ovisno o tarifi koju koriste:

2.1. Obavještavanje o dosezanju određene potrošnje podatkovnog prometa odmah po iskorištenju

Usluga je od 01.05.2014. dostupna Pretplatnicima koji koriste Mix tarife, od 22.05.2015.
Pretplatnicima koji koriste tarifu Smart 50, od 01.06.2015 Pretplatnicima koji koriste tarifu Topshop ili
tarifu Club 5 zvjezdica te od 01.09.2015. Pretplatnicima koji koriste tarifu Mix tarifa 95. Od 01.11.2015.
usluga je dostupna i na svim ostalim tarifama osim na tarifama navedenim pod 2.2. ovih Uvjeta
korištenja.

Pretplatnici na navedenim tarifama će, nakon što dosegnu određenu potrošnju podatkovnog prometa,
biti obaviješteni o navedenom odnosno bit će i prije početka korištenja podatkovnog prometa po
jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa preusmjereni na portal za
obavještavanje i administraciju i/ili dobiti obavijest SMS porukom da je iskoristio 100% podatkovnog
prometa uključenog u mjesečnu naknadu. Nakon primljene obavijesti i/ili preusmjeravanja, Pretplatnik
će moći kupiti paket podatkovnog prometa ili nastaviti koristiti podatkovni promet po jediničnoj cijeni
za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa. Ukoliko kupi podatkovni paket, novu obavijest će dobiti
kada iskoristi 100% podatkovnog prometa iz tog paketa. Postupak će se ponavljati na identičan način
dok god Pretplatnik bude kupovao i koristio 100% kupljenih podatkovnih paketa.

Ukoliko Pretplatnik ne kupi paket nakon zaprimljene SMS obavijesti i/ili preusmjeravanja, moći će
odabrati koristiti podatkovni promet po jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa.
Ukoliko se odluči za kupnju dodatnog podatkovnog paketa Pretplatnik isti neće moći kupiti ukoliko je
ranije već kupio sve dostupne podatkovne pakete te će tada moći odabrati samo korištenje
podatkovnog prometa po jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa ili će mu
korištenje podatkovnog prometa biti onemogućeno do isteka tekućeg obračunskog razdoblja unutar
kojeg je do onemogućavanja došlo.

Uvjeti korištenja objavljeni: 01.05.2014.
Uvjeti korištenja izmijenjeni: 01.11.2015.
Pretplatnik može naknadno kupiti podatkovni paket odnosno odabrati korištenje podatkovnog
prometa po jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa slijedeći upute iz
zaprimljene SMS obavijesti ili odabirom neke od opcija na mobilnom portalu za obavještavanje i
administraciju putem kojeg također može kupiti podatkovni paket odnosno odabrati korištenje
podatkovnog prometa po jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa.

Kupnja podatkovnog paketa se ne ubraja u potrošnju podatkovnog prometa jer se ne radi o potrošnji
podatkovnog prometa po jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa.

2.2. Obavještavanje o dosezanju kunskog iznos potrošnje od 250 kn povrh mjesečne naknade

Usluga je od 01.07.2015. dostupna Pretplatnicima koji koriste neku od podatkovnih tarifa, tarifu
Knock-out Surf ili KnockOut Surf NSD.

Pretplatnici na navedenim tarifama godine dobit će obavijest SMS porukom odnosno bit će
preusmjeren na portal za obavještavanje i administraciju kada prijeđe kunski iznos potrošnje od 250
kuna.

Po zaprimanju obavijesti odnosno preusmjeravanju na portal za obavještavanje i administraciju sve
daljnje obavijesti i postupanja Pretplatnika odvijat će se na način opisan u točki 2.1. ovih Uvjeta
korištenja.

3. Pretplatnik koji prvo koristi podatkovni promet po jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog
prometa, a zatim kupi podatkovni paket će pri ponovnom korištenju podatkovnog prometa po
jediničnoj cijeni za obračunsku jedinicu podatkovnog prometa unutar istog obračunskog razdoblja
nastaviti sa zadnjim stanjem iznosa potrošnje prije kupnje podatkovnog paketa.

4. Usluga Praćenja potrošnje podatkovnog prometa u stvarnom vremenu odnosi se isključivo na
podatkovni promet u nacionalnom prometu.

5. Onemogućavanjem korištenja podatkovnog prometa Pretplatniku se deaktivira mogućnost korištenja
GPRS usluga i podatkovnog prometa u Tele2 mreži i nacionalnom roamingu kao i slanje i primanje
MMS poruka.

6. Onemogućavanjem korištenja podatkovnog prometa Pretplatniku se onemogućuje i korištenje Tele2
mobilnog portala i svih usluga na Tele2 mobilnom portalu.

Uvjeti korištenja objavljeni: 01.05.2014.
Uvjeti korištenja izmijenjeni: 01.11.2015.
7. Onemogućavanje korištenja podatkovnog prometa Pretplatniku će se izvršiti trenutačno, a u skladu s
načinom opisanim u prethodnim člancima. U slučajevima kada se onemogućavanje dogodi za vrijeme
trajanja sesije prijenosa podataka, ista će se prekinuti.

8. Sve Usluge iz ovih Uvjeta korištenja aktivirane su na neograničeno vrijeme te su bez naknade za
Pretplatnike.

9. Prilikom prijenosa pretplatničkog odnosa sa starog na novog Pretplatnika usluga Praćenja potrošnje
podatkovnog prometa u stvarnom vremenu se prenosi na novog Pretplatnika. Stari Pretplatnik dužan
je obavijestiti novog Pretplatnika o aktiviranoj usluzi Praćenja potrošnje podatkovnog prometa u
stvarnom vremenu.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 internetske stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.