Uvjeti korištenja usluge samoposlužni automati

Uvjeti korištenja usluge - mPlati - Samoposlužni automati


1. Ovim Uvjetima korištenja usluge - mPlati - Samoposlužni aparati (dalje: Uvjeti)
uređuju se odnosi Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, OIB:
70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane te pretplatnika i Tele2 korisnika bonova
koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje:
Korisnici) s druge strane. Plaćanje na samoposlužnim aparatima je usluga (dalje:
Usluga) kojom Tele2 omogućava svojim Korisnicima kupovinu i plaćanje usluga
automata putem SMSa. Naplatu na Usluge u ime i za račun društva Trilix d.o.o.,
Zagreb, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: Trilix) vrši Tele2 d.o.o.

2. Korištenjem Usluge korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Korisnik vrši plaćanje slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na kratki
broj 705101. Ključna riječ sastoji se od jedinstvenog broja samoposlužnog automata
i dodatno rednog broja ili oznake proizvoda ili usluge ili iznosa koji se plaća na
samoposlužnim uređajima kod kojih proizvodi ili usluge mogu imati različite cijene.

4. Cijena usluge je utvrđena cjenikom pojedinog davatelja roba i usluga. Cijena naknade
za izvršenu platnu transakciju utvrđena je važećim Tele2 cjenikom. Iznos cijene roba
i usluga te naknade za plaćanje teretit će račun Korisnika samo u slučaju uspješno
provedene transakcije.

5. Za Tele2 pretplatnike, kupovina u sustavu Usluge se obavlja terećenjem njihova
mjesečnog pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti
korištenje Usluge Tele2 pretplatniku koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2.

6. Za Tele2 korisnike bonova, kupovina u sustavu Usluge se obavlja terećenjem njihova
korisničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje Usluge
Tele2 korisniku bonova koji nema dovoljno sredstava na računu ili mu je na njegov
zahtjev usluga deaktivirana.

7. Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon, Tele2
tereti račun Korisnika za trošak korištenja Usluge. Ako Korisnik ne dobije povratnu
SMS poruku, kupnja Usluge nije uspjela, a korisnikov račun neće se teretiti za iznos
kupovina Usluge. Također, račun Korisnika neće se teretiti ni u slučaju nemogućnosti
završetka transakcije, već će mu biti poslana SMS poruka kojom ga se obavještava da
plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava svaka prethodna poruka poslana Korisniku.

8. Ograničenja:

- Najveći mogući iznos transakcije za kupovinu Usluge iznosi 75,00 kn (uklj. PDV).
- Mjesečno ograničenje po Korisniku u koje su uračunate usluge mikroplaćanja iz
ovih Uvjeta je 300 kn (uklj. PDV).


9. Uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih
usluga Tele2 d.o.o. te Opći uvjeti poslovanja.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 20. ožujka 2018.