Uvjeti korištenja usluge SMS sponzor za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja usluge SMS sponzor za korisnike bonova

1. SMS sponzor je usluga koja Tele2 prepaid korisnicima (korisnicima bonova) omogućuje nadoplatu drugog
Tele2 prepaid računa (računa na bonove) putem SMS poruke ili korisničkog portala Moj Tele2 (u
daljnjem tekstu: Usluga). Usluga je dostupna Tele2 prepaid korisnicima (osim korisnika tarife Pričalica,
Smiley i Međunarodna tarifa).

2. Korisnici prihvaćaju ove Uvjete korištenja usluge SMS sponzor (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) prvim
korištenjem Usluge.

3. Nadoplatu drugog prepaid korisničkog računa korisnik obavlja slanjem SMS poruke na broj 13808.
Korisnik u SMS poruku upisuje iznos kojeg želi nadoplatiti praćen razmakom, a zatim i telefonski broj
prepaid korisnika čiji račun želi nadoplatiti navedenim iznosom. Nakon toga, korisnik koji nadoplaćuje
će dobiti povratnu SMS poruku s obavijesti o zaprimanju naloga za transakciju i mogućnosti storniranja
transakcije unutar 5 minuta slanjem riječi "storno" na broj 13808. Ukoliko je korisnik u kratkom roku
poslao više zahtjeva za nadoplatu prepaid računa te se više zahtjeva nalazi u obradi, korisnik može
stornirati samo posljednji zahtjev.

4. U slučaju kada prepaid korisnik nadoplatu drugog prepaid korisničkog računa obavlja putem Moj Tele2
korisničkog portala, u modulu za kupovinu bona kao način plaćanja odabire Tele2 račun, upisuje
telefonski broj prepaid korisnika čiji račun želi nadoplatiti, odabire iznos za nadoplatu, te potvrdom svog
odabira šalje nalog za transakciju. Nakon toga, prepaid korisnik koji je inicirao transakciju na svoj broj
telefona dobiva povratnu SMS poruku kako je opisano u članku 3.

5. Nakon provedene transakcije, račun Tele2 korisnika koji je inicirao transakciju bit će terećen za
nadoplaćeni iznos. Račun neće biti terećen ukoliko je transakcija stornirana u roku definiranom u točki
3 ovih Uvjeta korištenja. Ispis posljednjih 5 provedenih transakcija moguće je dobiti slanjem SMS poruke
sadržaja "T" na broj 13808.

6. Tele2 prepaid korisnik koji nadoplaćuje drugi račun treba prije slanja zahtjeva za transakciju provjeriti ima
li dovoljno sredstava na računu.

7. Poruke prema broju 13808 naplaćuju se prema cijeni SMS poruke u tarifi koju Tele2 korisnik koristi.
Naknada za transakciju se naplaćuje 2 kune po transakciji korisniku koji vrši nadoplatu drugog računa.

8. U jednoj transakciji moguće je nadoplatiti samo iznos od 25,00 kuna. Unutar 24 sata moguće je nadoplatiti
najviše 100 kuna, a tijekom jednog kalendarskog mjeseca najviše 200,00 kuna. Isti prepaid korisnički
račun također može primiti najviše 25,00 kuna po jednoj transakciji, 100,00 kuna unutar 24 sata i 200,00
kuna unutar jednog kalendarskog mjeseca.

9. Rok uporabe Tele2 prepaid računa koji je nadoplaćen se produljuje za 95 dana ukoliko je gore navedeni
rok duži od roka isteka valjanosti računa prije nadoplate.

10. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.