Uvjeti korištenja usluge SMS sponzor za Tele2 pretplatnikeUvjeti korištenja usluge SMS sponzor za pretplatnike

1. SMS sponzor je usluga koja Tele2 pretplatnicima omogućuje nadoplatu Tele2 prepaid računa (računa
na bonove) putem SMS poruke ili korisničkog portala Moj Tele2 (u daljnjem tekstu: Usluga). Usluga je
dostupna privatnim pretplatnicima. Pretplatnicima koji koriste poslovne tarife usluga je dostupna na
zahtjev putem poziva Službi za korisnike ili po ovlaštenom prodajnom predstavniku.

2. Pretplatnici prihvaćaju ove Uvjete korištenja usluge SMS sponzor (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) prvim
korištenjem Usluge.

3. U slučaju kada nadoplatu prepaid korisničkog računa pretplatnik obavlja slanjem SMS poruke na broj
13808, pretplatnik u SMS poruku upisuje iznos koji želi nadoplatiti praćen razmakom, a zatim i telefonski
broj prepaid korisnika čiji račun želi nadoplatiti navedenim iznosom. Nakon toga, pretplatnik će dobiti
povratnu SMS poruku s obavijesti o zaprimanju naloga za transakciju i mogućnosti storniranja
transakcije unutar 5 minuta slanjem riječi "STORNO" na broj 13808. Ukoliko je pretplatnik u kratkom
roku poslao više zahtjeva za nadoplatu prepaid računa, te se više zahtjeva nalazi u obradi, pretplatnik
može stornirati samo posljednji zahtjev. Od trenutka slanja zahtjeva za transakciju do trenutka
nadoplate može proći do 10 minuta.

4. U slučaju kada pretplatnik nadoplatu prepaid korisničkog računa obavlja putem Moj Tele2 korisničkog
portala, u modulu za kupovinu bona kao način plaćanja odabire Tele2 račun, upisuje telefonski broj
prepaid korisnika čiji račun želi nadoplatiti, odabire iznos za nadoplatu, te potvrdom svog odabira šalje
nalog za transakciju. Nakon toga, pretplatnik na svoj broj telefona dobiva povratnu SMS poruku kako je
opisano u članku 3.

5. Pretplatnik može koristiti i mogućnost automatske tjedne ili mjesečne nadoplate putem SMS poruke,
dok putem Moj Tele2 korisničkog portala pretplatnik ima mogućnost samo jednokratne nadoplate. Za
uključenje automatske nadoplate prepaid računa SMS-om Pretplatnik u SMS poruku upisuje iznos koji
želi nadoplatiti praćen razmakom, telefonski broj prepaid korisnika čiji račun želi nadoplaćivati praćen
razmakom te ključno slovo za odgovarajuću opciju automatske nadoplate T (tjedna) ili M (mjesečna).
Nakon toga, pretplatnik će dobiti povratnu SMS poruku s obavijesti o zaprimanju naloga za periodičku
transakciju i mogućnosti storniranja periodičke transakcije unutar 5 minuta slanjem riječi "STOP" na broj
13808. Ukoliko je pretplatnik u kratkom roku poslao više zahtjeva za nadoplatu prepaid računa, te se
više zahtjeva nalazi u obradi, pretplatnik može stornirati samo posljednji zahtjev. Od trenutka slanja
zahtjeva za transakciju do trenutka nadoplate može proći do 10 minuta.

6. Isključivanje automatske periodičke nadoplate moguće je slanjem ključne riječi "STOP 09XXXXXXXX"
na broj 13808.

7. Automatska tjedna nadoplata prepaid računa ponavlja se svakih 7 dana od datuma uključenja, dok se
automatska mjesečna nadoplata prepaid računa ponavlja svaki mjesec na isti datum, primjerice ako je
usluga aktivirana 01.01. ponavljat će se 01.02., 01.03. itd. Iznimno, ako je automatska mjesečna
nadoplata prepaid računa aktivirana 30. ili 31. u mjesecu, ponavljat će se zadnji dan u mjesecu u
mjesecima koji nemaju 30 ili 31 dan, primjerice ako je usluga aktivirana 31.01. ponovit će se 28.02. ili
29.02. te ponovno 31.03., 30.04. itd.

8. Nakon provedene transakcije, račun Tele2 pretplatnika bit će terećen za nadoplaćeni iznos na prvom
sljedećem mjesečnom računu. Račun neće biti terećen ukoliko je transakcija stornirana u roku
definiranom u točki 3 ovih Uvjeta korištenja. Ispis posljednjih 5 provedenih transakcija moguće je dobiti
slanjem SMS poruke sadržaja "T" na broj 13808.


9. Transakcija neće biti provedena ako je pretplatnik premašio iznos osiguranja naplate kojeg je Tele2
odredio za pretplatnika ili osobnog limita mjesečne potrošnje kojeg sam pretplatnik određuje. Pored
navedenog, a s obzirom na prirodu Usluge, postoji mogućnost da pretplatnik neće pravodobno zaprimiti
obavijest o približavanju određenom iznosu osiguranja naplate.

10. Poruke prema broju 13808 naplaćuju se prema cijeni SMS poruke u tarifi koju Tele2 pretplatnik koristi.
Naknada za transakciju se ne naplaćuje. Iznos koji se prebacuje ne ulazi u minimalnu mjesečnu
potrošnju.

11. Tele2 pretplatnik može koristiti Uslugu ako je uredno podmirio posljednja tri mjesečna računa. U jednoj
transakciji moguće je nadoplatiti iznos od 25,00 ili 50,00 kuna. Unutar 24 sata moguće je nadoplatiti
najviše 100,00 kuna, a tijekom jednog kalendarskog mjeseca najviše 200,00 kuna. Isti prepaid korisnički
račun također može primiti najviše 50,00 kuna po jednoj transakciji, 100,00 kuna unutar 24 sata i 200,00
kuna unutar jednog kalendarskog mjeseca.

12. Rok uporabe Tele2 prepaid računa nadoplatom se produljuje za 95 dana ukoliko je navedeni rok duži
od roka isteka valjanosti računa prije nadoplate.

13. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporabe objavljene na web stranicama Tele2.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.