Uvjeti korištenja usluge SWEET GIGA za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja usluge SWEET GIGA za Tele2 korisnike bonova

1. Svi Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji aktiviraju jednu od slagalica:
a. 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
b. 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
c. 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
d. 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
e. 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS
f. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min i/ili SMS do 24.04.2019.
g. 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
h. 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
i. 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
j. 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
k. 8 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS
l. 8 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
m. 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS te
n. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min i/ili SMS od 25.04.2019.
stječu mogućnost korištenja usluge SWEET GIGA (u daljnjem tekstu: Usluga) kojom mogu dijeliti do
1024 MB iz navedenih slagalica i prihvaćaju ove Uvjete korištenja usluge SWEET GIGA za Tele2 korisnike
bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)
2. Usluga se može koristiti putem SMS usluge ili portala Moj Tele2.
3. Dijeljenje megabajta se započinje slanjem SMS poruke sadržaja "Broj korisnika Broj megabajta" na broj
13993. Primjer sadržaja SMS poruke koji se šalje na 13993: 0957945872 250
Tada će korisnik 0957945872 primiti 250 MB.
4. Poruke na broj 13993 kao i korištenje Usluge se ne naplaćuju.
5. Korisnici mogu podijeliti bilo koji iznos megabajta koji im je na raspolaganju u slagalici do najviše 1024 MB
tijekom zadnjih 30 dana i najviše jednom dnevno. Iznos podijeljenih megabajta treba biti cijeli broj od 1 do
1024 MB. Korisniku koji dijeli, bit će umanjen iznos megabajta u navedenim slagalicama za iznos podijeljenih
megabajta.
6. Korisnici mogu primiti najviše 1024 MB tijekom zadnjih 30 dana. Primljeni megabajti se zbrajaju s
podatkovnim prometom iz kupljenih podatkovnim paketa i ne zbrajaju se s podatkovnim prometom iz tarife.
Primljeni megabajti se troše nakon potrošenog podatkovnog prometa iz kratkotrajnih paketa ili promotivnih
podatkovnih paketa.
7. Valjanost podijeljenih megabajta ističe 7. dan od dana aktivacije osim ako je korisnik koji prima megabajte
kupio podatkovni paket čija je valjanost veća od 7 dana. Tada će primljene megabajte moći iskoristiti do kraja
valjanosti kupljenog podatkovnog paketa.
8. Megabajte koji su preneseni ovom Uslugom, nije moguće dalje dijeliti.
9. Korisnici trebaju imati minimalno 100 MB u navedenim slagalicama da bi započeli dijeljenje megabajta.10. Korisnici mobilnog interneta na bonove kao ni Tele2 pretplatnici nemaju mogućnost mogu primiti
megabajte podijeljene ovom Uslugom.
11. Korisnik može provjeriti stanje podijeljenih i primljenih megabajta na portalu Moj Tele2 ili ako pošalje SMS
poruku sadržaja Sweetgiga na broj 13993.
12. Podijeljeni megabajti produljuju valjanost računa korisniku koji ih je primio.
13. Korisnik kojemu je istekla valjanost računa neće biti u mogućnosti koristiti Uslugu.
14. Nije moguće prebaciti megabajte Korisniku koji nije aktivirao svoj račun na bonove ili kojem je istekla
valjanost računa.
15. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini
tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.04.2018. i izmijenjeni su 25.04.2019., 15.11.2019. te 10.03.2020.