Uvjeti promotivne akcije "Prednarudžba Samsung Galaxy S10 i Samsung Galaxy S10+


UVJETI PROMOTIVNE AKCIJE "PREDNARUDŽBA SAMSUNG GALAXY S10 / SAMSUNG GALAXY
S10+"

Prije početka postupka registracije za sudjelovanje u predmetnoj promotivnoj akciji, molimo pročitajte ove Uvjete
korištenja (u nastavku "Uvjeti"):
1. SVRHA, RAZDOBLJE TRAJANJA PROMOCIJE, UVJETI SUDJELOVANJA
Samsung Electronics Austria GmbH (u nastavku "Samsung"), organizira promociju Samsung Galaxy S10 i
Samsung Galaxy S10+ uređaja u sklopu koje daruje Samsung Galaxy Buds bežične slušalice.
Svi privatni i poslovni korisnici koji u promotivnom razdoblju od 21. veljače 2019. do zaključno 7. ožujka 2019.
ili do isteka zaliha Samsung Galaxy Buds bežičnih slušalica izvrše prednarudžbu Samsung Galaxy S10 ili
Samsung Galaxy S10+ uređaja na web stranicama prodajnih partnera isključivo navedenih u točki 3. ovih Uvjeta,
dobit će poštom (bez troškova dostave) Samsung Galaxy Buds bežične slušalice, uz ispunjenje niže navedenih
uvjeta
Za ostvarivanje prava na Samsung Galaxy Buds bežične slušalice potrebno je da, nakon isporuke Samsung
Galaxy S10 odnosno Samsung Galaxy S10+ uređaja, krajnji korisnik tog uređaja na istom uređaju izvrši
registraciju unutar Samsung Members aplikacije. Registraciju kroz Samsung Members aplikaciju je nužno izvršiti
najkasnije do 31. ožujka 2019.
Isporuka Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung Galaxy S10+ uređaja počinje na dan 8. ožujka 2019., a dan
isporuke konkretnog uređaja pojedinom krajnjem korisniku ovisi o prodajnom partneru kod kojega je uređaj
kupljen.
Dostava Samsung Galaxy Buds bežičnih slušalica korisnicima koji su izvršili registraciju unutar Samsung
Members aplikacije u skladu s ovim Uvjetima bit će izvršena u razdoblju od 15. travnja do najkasnije 30. travnja
2019. na adresu navedenu prilikom registracije unutar Samsung Members aplikacije.
Za ostvarivanje prava na sudjelovanje u ovoj promociji, prednarudžba Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung
Galaxy S10+ uređaja sukladno točki 2. ovih Uvjeta, odnosno kupnja istih, može se izvršiti putem internetske
prodaje trgovca Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d.

2. POSTUPAK REGISTRACIJE UREĐAJA
Kako bi korisnik mogao ostvariti pravo na Samsung Galaxy Buds bežične slušalice, potrebno je da korisnik izvrši
registraciju Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung Galaxy S10+ uređaja prednaručenog odnosno kupljenog
u skladu s ovim Uvjetima. Registracija se mora izvršiti putem Samsung Members aplikacije na prethodno
navedenom Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung Galaxy S10+ uređaju.
Postupak registracije podrazumijeva upisivanje podataka nužnih za uspješnu registraciju.
Podaci koji će se prikupljati za potrebe sudjelovanja u predmetnoj promociji i dostave poklon Samsung Galaxy
Buds bežičnih slušalica su:
- ime i prezime korisnika,
- e-mail adresa korisnika,
- točna kućna adresa korisnika (radi dostave Samsung Galaxy Buds bežičnih slušalica),
- IMEI broj i serijski broj kupljenog Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung Galaxy S10+ uređaja,
- prikaz fiskalnog računa ili otpremnice za kupljeni Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung Galaxy S10+ uređaj.

Klikom na tipku za slanje podataka, korisnik dostavlja podatke Samsungu koji će provjeriti odgovaraju li podaci
ovim Uvjetima te korisnik ujedno daje svoju izričitu suglasnost za korištenje korisnikovih osobnih podataka u
skladu s odredbama ovih Uvjeta. Suglasnost s ovim Uvjetima je nužna kako bi proces registracije bio uspješan.
Ukoliko su podaci uneseni prilikom registracije sukladni ovim Uvjetima, korisniku će biti dostavljene Samsung
Galaxy Buds bežične slušalice na način i u roku koji su određeni ovim Uvjetima.
NAPOMENA:
Za uspješno izvršenje postupka registracije nužno je da postavke Samsung Galaxy S10 odnosno Samsung
Galaxy S10+ uređaja putem kojega se vrši registracija budu na hrvatskom jeziku.

3. UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci korisnika navedeni u točki 2. ovih Uvjeta bit će prikupljeni i obrađeni u skladu sa Samsung
pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka i ovim Uvjetima, kao i u skladu s relevantnim propisima Republike
Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.
Svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika je provjera ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u predmetnoj
promociji te utvrđivanje adrese za dostavu poklon Samsung Galaxy Buds bežičnih slušalica.
Osobni podaci korisnika koji će biti prikupljeni u okviru predmetne promocije bit će dostupni sljedećim
subjektima:
- Samsung Electronics Austria GmbH, putem Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnice Zagreb,
Radnička cesta 37, Zagreb, Hrvatska, u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka,
- Ogranak Centrade Integrated Ser LLC, Beograd, adresa Bulevar oslobođenja 79, 11000 Beograd, Srbija, u
svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka.
- Media Polis d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, u svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka
Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelji obrade osobnih podataka će s prikupljenim osobnim podacima
postupati u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka, kao i u skladu s relevantnim
propisima Republike Hrvatske te ih neće proslijediti trećim stranama.
Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetne promocije je dobrovoljno. U slučaju da korisnik odluči ne
podijeliti svoje osobne podatke sa Samsungom, korisnik neće ostvariti mogućnost sudjelovanja u predmetnoj
promociji odnosno primanja poklon Samsung Galaxy Buds bežičnih slušalica.
Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev korisnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke korisnika
ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom.
4. IZMJENE UVJETA PROMOTIVNE AKCIJE
Samsung zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, napravi izmjene ovih Uvjeta, uz obvezu
da iste, bez odlaganja, objavi. Ukoliko će navedene izmjene uključivati izmjenu uvjeta korištenja osobnih
podataka, Samsung se obvezuje zatražiti suglasnost za istu od korisnika koji su u okviru ove promocije dostavili
Samsungu svoje osobne podatke.