Inozemstvo

Roaming u EU/EEA

EU roaming regulacija 2017.

Od 15.6.2017. godine počinje se primjenjivati regulacija „Roam Like at Home“ (RLAH) prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja članica EU/EEA na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi koju koristite u Hrvatskoj.

Regulativa se primjenjuje na promet unutar EEA (European Economic Area - Europski gospodarski prostor), odnosno unutar Europske unije uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn.

Mobilni internet i internet tarife se i dalje neće moći koristiti u roamingu.

Od 15.6.2017. primjenjuju se sljedeće cijene i način naplate:

Odlazni pozivi iz EU/EEA prema brojevima u Hrvatskoj i EU/EEA brojevima / minuta

Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

Odlazni pozivi iz EU/EEA prema zemljama izvan EU/EEA

Cijena poziva u međunarodnom roamingu prema Tele2 cjeniku

Dolazni poziv / minuta

0 kn

SMS

SMS poruka prema hrvatskim i EU/EEA mrežama se naplaćuje po cijeni SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

MMS

Cijena MMS-aprema hrvatskim i EU/EEA mrežama se naplaćuje po cijeni MMS-aprema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

Podatkovni promet

Cijena podatkovnog prometa u Hrvatskoj

 

 Obračunska jedinica u roamingu unutar država EU/EEA jednaka je obračunskoj jedinici tarife u domaćem prometu.

Ako koristite tarifu s uključenim paketom minuta, SMS-ova i podatkovnog prometa, kod korištenja usluga roaminga unutar državaEU/ EEA trošit će se jedinice iz paketa.

Ako koristite tarifu u kojoj se u domaćem prometu obračunava cijena po minuti, SMS-u, MMS-u ili prenesenom podatkovnom prometu, usluge roaminga unutar država EU/EEA će se obračunavati na isti način.

Ako se u vašoj tarifi primjenjuje smanjenje brzine prijenosa podataka ili onemogućavanje prijenosa podataka nakon određenog iznosa, isti će se primjenjivati i kod korištenja podatkovnih usluga u roamingu u državama EU/EEA. Kod aktivacije surfanja nakon onemogućavanja prijenosa podataka primjenjuje se cijena u domaćem prometu.

Pravila pravedne uporabe usluga podatkovnog prometa

Prema regulaciji, mobilni operator ima pravo primijeniti pravila pravedne uporabe kod korištenja podatkovnog prometa u roamingu. Navedeno znači da je kod korištenja podatkovnog prometa u nekim tarifama moguće uvesti prag korištenja prijenosa podataka iz podatkovnog paketa unutar roaminga u EU/EEA. Kod takvih tarifa i paketa korisniku će na raspolaganju za surfanje u EU/EEA biti dodijeljen određeni iznos podatkovnog prometa, nakon čega se primjenjuje dodatna naknada po MB podatkovnog prometa koja iznosi 0,04 kn/MB do 31.12.2019. a od 1.1.2020. iznosi 0,03 kn/MB.

Kod tarifa kod kojih nakon određene količine podatkovnog prometa dolazi do spuštanja brzine prijenosa podataka, korisnik će cijeli iznos podatkovnog prometa po punoj brzini moći iskoristiti i u EU/EEA, nakon čega će se primjenjivati cijena od 0,04 kn/MB do 31.12.2019. a 0,03 kn/MB od 1.1.2020.

Pravila pravedne uporabe obuhvaćaju i dodatne mjere za sprječavanje prekomjernog korištenja i moguću zlouporabu roaming usluga. U takvim slučajevima Tele2 po izvršenoj provjeri može naplaćivati dodatnu naknadu za usluge u EU/EEA roamingu.

Korisnici bonova:
Korisnici bonova s tarifom BEZBROJ GB na raspolaganju imaju 10 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu do 31.12.2019., a 12,3 GB od 1.1.2020. 
Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati do 31.12.2019. po cijeni od 0,04 kn/MB, a od 1.1.2020. po cijeni od 0,03 kn/MB uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Korisnici bonova koji koriste donje tarife na raspolaganju imaju navedene količine MB za trošenje u roamingu unutar EU/EEA do 31.12.2019.

 Ime tarife Broj MB u tarifi  Dopušteni MB u HR  Dopušteni MB u EU/EEA i HR 
 5 GB i 200 jedinica min/SMS 5120  1620  Do 3500 
 5 GB i 1000 jedinica min/SMS   5120  1120   Do 4000 
 6 GB i 200 jedinica min/SMS  6144   2144   Do 4000   
 6 GB i 1000 jedinica min/SMS   6144   1644   Do 4500   
 10 GB i 500 jedinica min/SMS   10240  5240   Do 5000   
 10 GB i 600 jedinica min/SMS  10240  4740  Do 5500   
 Paket 3 GB 24 sata    3072   2325  Do 750   

Korisnici bonova koji koriste donje tarife na raspolaganju imaju navedene količine MB za trošenje u roamingu unutar EU/EEA od 1.1.2020.

Ime tarife Broj MB u tarifi   Dopušteni MB u HR   Dopušteni MB u EU/EEA i HR

5 GB i 200 jedinica min/SMS
5120 760 Do 4360
5 GB i 1000 jedinica min/SMS
5120 120 Do 5000
6 GB i 200 jedinica min/SMS
6144 1404 Do 4740
6 GB i 1000 jedinica min/SMS
6144 774 Do 5370
8 GB i 200 jedinica min/SMS
6144 1932
Do 6260
 
10 GB i 500 jedinica min/SMS
10240 3980 Do 6260
10 GB i 600 jedinica min/SMS
10240 3600 Do 6640
Paket 3 GB 24 sata                         
3072 2122 Do 950

Preplatnici:
Pretplatnici s obveznim podatkovnim paketom BEZBROJ GB koji se može aktivirati uz tarife RASPALI i EKIPNA te pretplatnici na staroj tarifi Unlimited 400 na raspolaganju imaju 10 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu do 31.12.2019. Pretplatnici s obveznim podatkovnim paketom BEZBROJ GB koji se može aktivirati uz tarifu RASPALI na raspolaganju imaju 10,5 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu od 1.1.2020.
Pretplatnici na staroj tarifi Unlimited 400 i Revolucija 350 na raspolaganju imaju 10 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu do 31.12.2019. a 14,5 GB podatkovnog od 1.1.2020.
Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,04 kn/MB do 31.12.2019. a od 1.1.2020. po cijeni od 0,03 kn/MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.


Pretplatnici koji koriste tarife sa smanjenjem brzine, nakon potrošenog podatkovnog prometa surfaju po sniženoj brzini uz cijenu od 0,04 kn/MB do 31.12.2019. a od 1.1.2020. po cijeni od 0,03 kn/MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Pretplatnici koji imaju uključenu opciju BEZBROJ GB 24 SATA na raspolaganju imaju 1 GB podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu u trajanju opcije, a od 01.01.2020. imaju na raspolaganju 1,2 GB podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu u trajanju opcije.

Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,04 kn/MB do 31.12.2019. a od 1.1.2020. po cijeni od 0,03 kn/MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB, ukoliko nemaju aktivne neke druge podatkovne opcije. 


Slanjem SMS poruke sadržaja STANJEEU na broj 13880 koji se ne naplaćuje, korisnik će dobiti informaciju o ukupnom broju GB, minuta i SMS poruka iz tarife i/ili dodatnih paketa koje su dostupne za korištenje u roamingu unutar EU/EEA.