Inozemstvo

Roaming u EU/EEA

EU roaming regulacija 2017.

Od 15.6.2017. godine počinje se primjenjivati regulacija „Roam Like at Home“ (RLAH) prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja članica EU/EEA na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi koju koristite u Hrvatskoj.

Regulativa se primjenjuje na promet unutar EEA (European Economic Area - Europski gospodarski prostor), odnosno unutar Europske unije uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn.

Mobilni internet i internet tarife se i dalje neće moći koristiti u roamingu.

Od 15.6.2017. primjenjuju se sljedeće cijene i način naplate:

Odlazni pozivi iz EU/EEA prema brojevima u Hrvatskoj i EU/EEA brojevima / minuta

Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

Odlazni pozivi iz EU/EEA prema zemljama izvan EU/EEA

Cijena poziva u međunarodnom roamingu prema Tele2 cjeniku

Dolazni poziv / minuta

0 kn

SMS

SMS poruka prema hrvatskim i EU/EEA mrežama se naplaćuje po cijeni SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

MMS

Cijena MMS-aprema hrvatskim i EU/EEA mrežama se naplaćuje po cijeni MMS-aprema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

Podatkovni promet

Cijena podatkovnog prometa u Hrvatskoj

 

 


Obračunska jedinica u roamingu unutar država EU/EEA jednaka je obračunskoj jedinici tarife u domaćem prometu.

Ako koristite tarifu s uključenim paketom minuta, SMS-ova i podatkovnog prometa, kod korištenja usluga roaminga unutar državaEU/ EEA trošit će se jedinice iz paketa.

Ako koristite tarifu u kojoj se u domaćem prometu obračunava cijena po minuti, SMS-u, MMS-u ili prenesenom podatkovnom prometu, usluge roaminga unutar država EU/EEA će se obračunavati na isti način.

Ako se u vašoj tarifi primjenjuje smanjenje brzine prijenosa podataka ili onemogućavanje prijenosa podataka nakon određenog iznosa, isti će se primjenjivati i kod korištenja podatkovnih usluga u roamingu u državama EU/EEA. Kod aktivacije surfanja nakon onemogućavanja prijenosa podataka primjenjuje se cijena u domaćem prometu.

Pravila pravedne uporabe usluga podatkovnog prometa

Prema regulaciji, mobilni operator ima pravo primijeniti pravila pravedne uporabe kod korištenja podatkovnog prometa u roamingu. Navedeno znači da je kod korištenja podatkovnog prometa u nekim tarifama moguće uvesti prag korištenja prijenosa podataka iz podatkovnog paketa unutar roaminga u EU/EEA. Kod takvih tarifa i paketa korisniku će na raspolaganju za surfanje u EU/EEA biti dodijeljen određeni iznos podatkovnog prometa, nakon čega se primjenjuje dodatna naknada po MB podatkovnog prometa koja iznosi 0,04 kn / MB.

Kod tarifa kod kojih nakon određene količine podatkovnog prometa dolazi do spuštanja brzine prijenosa podataka, korisnik će cijeli iznos podatkovnog prometa po punoj brzini moći iskoristiti i u EU/EEA, nakon čega će se primjenjivati cijena od 0,04 kn / MB.

Pravila pravedne uporabe obuhvaćaju i dodatne mjere za sprječavanje prekomjernog korištenja i moguću zlouporabu roaming usluga. U takvim slučajevima Tele2 po izvršenoj provjeri može naplaćivati dodatnu naknadu za usluge u EU/EEA roamingu.

Korisnici bonova:
Korisnici bonova s tarifom BEZBROJ GB na raspolaganju imaju 10 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu. Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,04 kn / MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Preplatnici:
Pretplatnici s obveznim podatkovnim paketom BEZBROJ GB koji se može aktivirati uz tarife RASPALI i EKIPNA te pretplatnici na staroj tarifi Unlimited 400 na raspolaganju imaju 10 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu. Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,04 kn / MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Pretplatnici koji koriste tarife sa smanjenjem brzine, nakon potrošenog podatkovnog prometa surfaju po sniženoj brzini uz cijenu od 0,04 kn / MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Pretplatnici koji imaju uključenu opciju BEZBROJ GB 24 SATA na raspolaganju imaju 1 GB podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu u trajanju opcije. Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,04 kn / MB uz obračunsku jedinicu 1 kB, ukoliko nemaju aktivne neke druge podatkovne opcije.