Moj Tele2

Aktivacija dodatnih paketa na Moj Tele2

Za aktivaciju dodatnih paketa na Moj Tele2 otvorite stranicu Dodatni paketi. 
 
Na toj stranici možete aktivirati:

• dodatne pakete minuta, 
• dodatne pakete poruka, 
• dodatne pakete podatkovnog prometa, 
• pakete međunarodnih minuta
• pakete roaming minuta
• roaming podatkovne pakete
• surfanje izvan tarife


 
Napomena: Na stranici Dodatni paketi prikazuju se oni paketi koji su dostupni za aktivaciju uz Vašu tarifu, pa ovisno o tome koju tarifu imate možda Vam se neće nuditi svi gore navedeni paketi.