Moj Tele2

Osobni podaci na Moj Tele2

Kada se logirate u Moj Tele2, na vrhu stranice odaberite Moj profil.
 
Na toj stranici možete:

pogledati sve svoje osobne podatke
provjeriti koji su vaši PIN i PUK brojevi
promijeniti lozinku za pristup Moj Tele2 stranicama

Za uvid u svoj privole posjetite stranicu Administracije.
Napomena: stranica Administracije dostupna je samo administratorima korisničkog računa.