Moj ugovor

Prelazak s pretplate na bonove

Želite li svoj privatni ili poslovni pretplatnički broj prenijeti na bonove, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Pisani i vlastoručno potpisani zahtjev za prijelazom na bonove

Obrazac zahtjeva za privatne korisnike možete preuzeti na link
Obrazac zahtjeva za poslovne korisnike možete preuzeti na link

- Priložiti obostranu kopiju osobne iskaznice 
 
Dokumente za prijenos broja na bonove možete poslati na sljedeće načine:

1.Putem pošte na bilo koju od adresa:

Telemach Hrvatska d.o.o. 
Josipa Marohnića 1, 
10 000 Zagreb, Hrvatska 

Služba za korisnike
Vukovarska 31
31000 Osijek
 

2. Putem faxa na broj 0951000445

3. Na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu u Hrvatskoj

4. Pozivom Službi za korisnike 095 1000 444 
(privatni korisniciili 095 1000 500 (poslovni korisnici), uz slanje odgovarajuće identifikacijske dokumentacije (preslika obje strane osobne iskaznice)

5. Elektroničkim putem na adresu: migracije@tele2.com