Moj ugovor

Prijenos ugovora na drugu osobu

Prijenos ugovora na drugu osobu možete obaviti na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu uz predočenje osobne iskaznice oba korisnika (i starog i novog). Pravne osobe uz kopiju osobne iskaznicu ovlaštene osobe moraju pripremiti i pečat tvrtke, OIB tvrtke, OIB ovlaštene osobe, te izvadak iz sudskog registra.


Postupak prijenosa ugovora:
                
Tele2 će starom pretplatniku dostaviti račun za usluge koji je ovaj obvezan platiti (to uključuje roaming ili bilo koju drugu uslugu koju je stari korisnik koristio i koja dođe na naplatu i nakon prijenosa ugovora).
 
Novi pretplatnik je odgovoran za plaćanje korištenih usluga i naknada od trenutka kada Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa.   
              
Ako je stari pretplatnik ugovorno vezan, ugovorna obveza s minimalnom mjesečnom potrošnjom prenosi se na novog pretplatnika, pri čemu novi i stari pretplatnik plaćaju mjesečnu naknadu proporcionalno danima korištenja. Radijsku frekvenciju plaćaju oba korisnika.
              
Prilikom prijenosa Ugovora, na novog korisnika se prenose sve pogodnosti. Ako stari korisnik prenosi svoj ugovor na novog korisnika u trenutku kada je ostvario pravo na produljenje ugovora (3 mjeseca prije isteka ugovorne obveze), novi korisnik može kupiti uređaj po povlaštenoj cijeni, tj. cijeni produljenja ugovora (koju je zapravo ostvario stari korisnik).
                  
Prilikom prijenosa ugovora, novom korisniku se dodjeljuje početni iznos osiguranja naplata kao i za svakog novog pretplatnika.