Moj ugovor

Promjena korisničkih podataka

Promjena korisničkih podataka
Pozivom Službi za korisnike, možete promijeniti sljedeće podatke:
- lozinku
- e-mail adresu
- kontakt broj
 
Putem pisanog zahtjeva upućenog Službi za korisnike, možete tražiti izmjenu korisničkih podataka zbog pravopisne pogreške, promjene prezimena ili adrese prebivališta. Uz zahtjev je potrebno priložiti preslike dokumenata koji dokazuju zatraženu promjenu.
 

Pozivom Službi za korisnike možete promijeniti:
- lozinku
- e-mail adresu
- adresu za dostavu računa
- kontakt broj

Putem pisanog zahtjeva upućenog Službi za korisnike, možete zatražiti izmjenu korisničkih podataka zbog pravopisne greške, promjene prezimena ili adrese prebivališta. Uz zahtjev je potrebno priložiti preslike dokumenata koji dokazuju zatraženu promjenu.

Pozivom Službi za korisnike, od strane ovlaštene osobe, možete promijeniti:
- e-mail adresu
- adresu za dostavu računa
- kontakt broj

Putem pisanog zahtjeva upućenog Službi za korisnike možete zatražiti izmjenu sljedećih korisničkih podataka:
- adresa/sjedište tvrtke (potrebno priložiti preslike dokumenata koji dokazuju zatraženu promjenu)
- OIB tvrtke (potrebno priložiti preslike dokumenata koji dokazuju zatraženu promjenu)
- naziv tvrtke (potrebno priložiti preslike dokumenata koji dokazuju zatraženu promjenu)
- promjena ili dodavanje ovlaštene/odgovorne osobe (potrebno je poslati: zahtjev s pečatom i potpisom aktualne ovlaštene osobe, rješenje iz sudskog registra, presliku obje strane osobne iskaznice nove ovlaštene osobe)
- promjena ili imenovanje kontakt osobe (potrebno je poslati zahtjev s pečatom i potpisom ovlaštene osobe)