Moj ugovor

Raskid pretplatničkog ugovora

Raskid pretplatničkog odnosa možete zatražiti na bilo koji od sljedećih načina:


1.Putem pošte na bilo koju od adresa:

Telemach Hrvatska d.o.o. 
Josipa Marohnića 1, 
10 000 Zagreb, Hrvatska 

Služba za korisnike
Vukovarska 31
31000 Osijek
 

2. Putem faxa na broj 0951000445

3. Na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu u Hrvatskoj

4. Pozivom Službi za korisnike 095 1000 444
(privatni korisnici) ili 095 1000 500 (poslovni korisnici), uz slanje odgovarajuće identifikacijske dokumentacije (preslika obje strane osobne iskaznice)

5. Elektroničkim putem na adresu: info@telemach.hr


Obavezna dokumentacija za privatne pretplatnike:
- Vlastoručno potpisan zahtjev za raskid koji možete preuzeti na link
- Obostrana kopija osobne iskaznice vlasnika pretplate

Obavezna dokumentacija za poslovne korisnike:
- Zahtjev za raskid potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe koji možete preuzeti na link
- Obostrana kopija osobne iskaznice od ovlaštene osobe

U slučaju postojanja ugovorne obveze, vrijednost ugovora će biti iskazana na posljednjem računu.