Moj ugovor

Raskid pretplatničkog ugovora

Raskid pretplatničkog odnosa možete zatražiti na bilo koji od idućih načina:


1.Putem pošte na bilo koju od adresa:

Tele2 d.o.o.
Josipa Marohnića 1,
10 000 Zagreb, Hrvatska 

Služba za korisnike
Županijska 21
31000 Osijek2. Putem faxa na broj 0951000445

3. Na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu u Hrvatskoj


Obavezna dokumentacija za privatne pretplatnike
:
Vlastoručno potpisan zahtjev za raskid 
- Obostrana kopija osobne iskaznice vlasnika pretplate

Obavezna dokumentacija za poslovne korisnike:
- Zahtjev za raskid potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe
- Obostrana kopija osobne iskaznice od ovlaštene osobe

U slučaju postojanja ugovorne obveze, vrijednost ugovora će biti iskazana na posljednjem računu.