Moj ugovor

Informacije o sklapanju, produljenju ili prijenosu ugovora
Zanima vas na koji način možete promjeniti osobne podatke? Kada i kako možete produljiti vaš pretplatnički ugovor? Možete li prenijeti ugovor na drugu osobu? Informacije pronađite u dolje navedenim kategorijama:
Prijenos ugovora na drugu osobu

Prijenos ugovora na drugu osobu možete obaviti na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu uz predočenje osobne iskaznice oba korisnika (i starog i novog). Pravne osobe uz kopiju osobne iskaznicu ovlaštene osobe moraju pripremiti i pečat tvrtke, OIB tvrtke, OIB ovlaštene osobe, te izvadak iz sudskog registra.


Postupak prijenosa ugovora:
                
Tele2 će starom pretplatniku dostaviti račun za usluge koji je ovaj obvezan platiti (to uključuje roaming ili bilo koju drugu uslugu koju je stari korisnik koristio i koja dođe na naplatu i nakon prijenosa ugovora).
 
Novi pretplatnik je odgovoran za plaćanje korištenih usluga i naknada od trenutka kada Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa.   
              
Ako je stari pretplatnik ugovorno vezan, ugovorna obveza s minimalnom mjesečnom potrošnjom prenosi se na novog pretplatnika, pri čemu novi i stari pretplatnik plaćaju mjesečnu naknadu proporcionalno danima korištenja. Radijsku frekvenciju plaćaju oba korisnika.
              
Prilikom prijenosa Ugovora, na novog korisnika se prenose sve pogodnosti. Ako stari korisnik prenosi svoj ugovor na novog korisnika u trenutku kada je ostvario pravo na produljenje ugovora (3 mjeseca prije isteka ugovorne obveze), novi korisnik može kupiti uređaj po povlaštenoj cijeni, tj. cijeni produljenja ugovora (koju je zapravo ostvario stari korisnik).
                  
Prilikom prijenosa ugovora, novom korisniku se dodjeljuje početni iznos osiguranja naplata kao i za svakog novog pretplatnika.

Potpisivanje dodatnog ugovora

Svaki pretplatnik može odjednom sklopiti najviše četiri pretplate, od kojih su dvije govorne pretplate i dvije pretplate za mobilni internet. Za svaku govornu pretplatu potpisuje se zaseban ugovor, a tako i za mobilni internet.

Korisnik ostvaruje pravo na kupnju jednog mobilnog uređaja uz jednu govornu pretplatu (neovisno o tome je li potpisao više preplata) i jednog uređaja uz MBB pretplatu. Nakon što plati 3 mjesečna pretplatnička računa, može uzeti i uređaje uz preostale pretplate.

Potpisivanje dodatnog ugovora možete napraviti na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu i putem našeg webshopa ako ste privatni pretplatnik.

 

Produljenje ugovora

Do kad vam traje ugovorna obveza možete provjeriti putem Moj Tele2 portala na stranici Tarife i usluge.

Produljenje možete zatražiti minimalno 90 dana prije isteka vašeg ugovorna te ako su svi vaši pretplatnički računi podmireni.

Korisniku koji je napravio produljenje ugovora prije isteka prijašnjeg (unutar 90 dana), novi ugovor počinje teći od dana kada je napravljeno produljenje. 

Produljenje ugovora možete napraviti:   

  • na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu
  • putem našeg webshopa ako ste privatni pretplatnik.

 

Ukoliko produljenje ugovora radite putem webshopa, u kupovnom procesu odaberite opciju "Produljenje pretplate" i upišite broj mobilnog telefona za koji želite produljenje ugovora. Na taj broj, poslat ćemo jednokratnu šifru koju je potrebno unijeti u za to predviđeno polje na webu nakon čega ćete dobiti uvid u posebnu ponudu koju smo pripremili za vas. Ako imate pravo na produljenje možete nastaviti s kupovinom uređaja uz posebne popuste.

Tele2 svoje postojeće pretplatnike uvijek nagrađuje posebnim popustima na tarifu i na uređaj prilikom produljenja ugovorna. Popusti se dodjeljuju individualno i u tom trenutku predstavljaju najbolju ponudu na tržištu koju možete ostvariti.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Niste pronašli rješenje svog problema? Potražite odgovor u često postavljanim pitanjima...

prikaži sve

Što je PUK1 broj?

PUK (PUK1) je 8-znamenkasti broj koji se, uz PIN broj, nalazi na plastičnom držaču SIM kartice. Ovaj broj Vam može pomoći kod deblokiranja SIM kartice (ukoliko ste nekoliko puta krivo unijeli PIN broj) a može poslužiti i kao identifikacija Vas kao korisnika ili na prodajnom mjestu ili u Službi za korisnike.
Svoj PUK i PIN broj možete provjeriti na Moj Tele2 portalu na stranici Moj profil.

Mogu li prenijeti svoj ugovor na drugu tvrtku?

Pod prijenosom ugovora podrazumijeva se prijenos jednog ili više telefonskih priključaka/brojeva zajedno sa SIM karticama Starog korisnika na drugog, novog korisnika. Prije potpisa Zahtjeva Stari pretplatnik ima obvezu platiti sve dospjele. Stari pretplatnik i nakon potpisa Zahtjeva mora i dalje platiti sve račune koji mu stignu na naplatu. Pretplatnički odnos bit će prenesen na novog Pretplatnika u trenutku kada Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa. Novi Pretplatnik odgovoran je za plaćanje korištenih usluga i naknada od trenutka kada Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa, a stari Pretplatnik ostaje odgovoran za obveze nastale do trenutka prijenosa Pretplatničkog ugovora. Tele2 će starom Pretplatniku dostaviti račun za usluge koji je ovaj obvezan platiti Ukoliko je Stari pretplatnik ugovorno vezan, ugovorna obveza s minimalnom mjesečnom potrošnjom se prenosi na Novog pretplatnika. Ukoliko su svi navedeni elementi zadovoljeni, prijenos pretplatničkog odnosa obavit će se u roku od 24 radna sata.

Kada mogu produljiti svoj ugovor i kupiti novi mobilni uređaj po povoljnijoj cijeni?

Produljenje pretplatničkog ugovora možete napraviti najraniije 90 dana prije isteka postojećeg ugovora.

Na što sve trebam paziti prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika?

Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika važno je obratiti pažnju na:

1. Prije potpisa Zahtjeva stari pretplatnik ima obvezu platiti sve dospjele račune. 
2. Stari pretplatnik i nakon potpisa Zahtjeva mora i dalje platiti sve račune koji mu stignu na naplatu.
3. Stari pretplatnik obvezuje se platiti pozive učinjene u roamingu do prijenosa broja, a koji mu nisu dospjeli na naplatu s posljednjim računom.

Ukoliko je stari pretplatnik ugovorno vezan, ugovorna obveza s minimalnom mjesečnom potrošnjom prenosi se na novog pretplatnika, pa je samim time novi korisnik dužan platiti iznos minimalne mjesečne potrošnje, a stari korisnik samo potrošnju u mjesecu kada je prijenos izvršen.

Posebne pogodnosti koje je stari korisnik imao neće se prenijeti na novog korisnika. Posebne pogodnosti su: razni popusti, refundacije, kompenzacije, Mukte brojevi ili drugi izvanredni uvjeti korištenja usluga i proizvoda Tele2.

Koliko pretplata mogu sklopiti?

Maksimalan broj pretplata koje možete imati su četiri; tri glasovne i jedna za mobilni Internet. Odjednom možete sklopiti samo jednu pretplatu s telefonom, a nakon tri uredno plaćena računa možete sklopiti dodatne dvije pretplate s telefonom. Ukoliko se odlučite za pretplate bez telefona, možete ih sve sklopiti istovremeno.