Razno

Objave namjere gradnje

Interes za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže iskazuje se pisanim putem na adresu Telemach Hrvatska d.o.o., Odjel za pravne i regulatorne poslove, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu SDM.TM@tele2.com pod oznakom predmeta „Iskazivanje interesa za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže“, kako je propisano odredbom članka 9. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

Objava namjere Zapruđe DČ1

Objava namjere Zapruđe DČ2

Objava namjere Zapruđe DČ3

Objava namjere Zapruđe DČ4


Objava namjere Siget DČ1

Objava namjere Siget DČ2

Objava namjere Siget DČ3Cjenik usluga EKI/EKM