Razno

Obrada osobnih podataka

Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti svojih korisnika i njihovih podataka, te obradu svih podataka provodi na siguran i zakonit način. Sve informacije o tome što je obrada osobnih podataka, koje podatke i na koji ih način Tele2 obrađuje možete pronaći u dolje prikazanim često postavljanim pitanjima.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Niste pronašli riješenje svog problema? Potražite odgovor u često postavljanim pitanjima...

prikaži sve

Kako Tele2 obrađuje osobne podatke?

Sasvim je prirodno da Tele2, kao pružatelj telekomunikacijskih usluga, obrađuje mnoštvo podataka. Veliki dio ovih podataka definiran je, sukladno Direktivi o zaštiti podataka (95/46/EC), kao osobni podaci. Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti svojih korisnika i posebno se ponosimo činjenicom da se obrada podataka provodi na siguran i zakonit način. Ova često postavljana pitanja služe u svrhu pružanja informacija o vrstama podataka koje Tele2 obrađuje, razlozima zašto Tele2 obrađuje podatke i načinima na koje Tele2 obrađuje podatke. 

Koje je vrste podataka koje obrađuje Tele2 moguće definirati kao osobne podatke?

Definicija osobnih podataka u skladu s Direktivom o zaštiti podataka uključuje sve podatke koji mogu - izravno i neizravno - identificirati pojedinca (fizičku osobu). Kako bi Tele2 mogao pružati usluge, mora, primjerice, obraditi podatke o prometu korisnika (često definirane kao osobne podatke) kao, primjerice, dužinu poziva i broj koji se poziva.

Tele2, također, treba zajamčiti primjenu prave tarife te da li se poziva broj iz fiksne ili mobilne mreže. Nadalje, Tele2 mora obraditi podatke o vrsti usluge koja se koristi - je li riječ o glasovnom pozivu ili je pak riječ o podatkovnom prometu. Ovaj tip obrade provodi se iz tehničkih razloga koji se odnose na isporuku i točan obračun usluge. Ostale vrste obrada podataka o prometu mogu uslijediti tek nakon što pojedinac da svoju suglasnost za takve obrade ili ako su pojedinačni podaci agregirani/anonimni tako da više na temelju njih nije moguće identificirati jednu određenu osobu.

Također sastavni dio svake komunikacijske usluge korisnika čine i podaci o lokaciji korisnika odnosno informacija o tome na koju baznu stanicu se spojio korisnik prilikom korištenja komunikacijske usluge. Navedeni podaci mogu označavati zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge.

Svi gore navedeni primjeri se smatraju obradama osobnih podataka, budući da su povezani s telefonskim brojem, IP adresom, osobnim identifikacijskim brojem i/ili brojem korisnika/ce – što znači da je pojedinca moguće identificirati po ovim podacima pojedinačno ili u kombinaciji s ostalim dostupnim podacima. 

Što je obrada osobnih podataka?

Kada se radi o podacima, pojam obrada podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Primjerice, Tele2 bilježi da je korisnik uputio poziv i za to korisniku izdaje račun. Provode se dva tipa obrade podataka; prvo se bilježi poziv povezan s određenom pretplatom, a potom se koriste detalji poziva (trajanje poziva, vrijeme pozivanja itd.) u svrhu izdavanja računa. Budući da se podaci mogu koristiti za identifikaciju pojedinca, rukovanje istima se smatra obradom osobnih podataka. 
 

Kada Tele2 smije legalno obrađivati osobne podatke?

Tele2 i svi ostali tzv. kontrolori podataka (sva društva koja prikupljaju i obrađuju osobne podatke), smiju obrađivati podatke pod sljedećim uvjetima (jasnije definiranima nacionalnim pravom). Tele2 smije obrađivati podatke kada je ispunjen jedan od sljedeća tri kriterija:

1) Obrada podataka je potrebna za izvršenje ugovora. 
Konkretan primjer ovoga je da je Tele2 dužan obraditi podatke o ukupnom broju poslanih tekstualnih poruka (SMS) i o lokaciji s koje su iste poslane (u tuzemstvu ili inozemstvu) kako bi moglo ispostaviti račun korisniku. 

2) Korisnik/ca je dao/la suglasnost Tele2 po pitanju obrade njegovih/njezinih osobnih podataka. 
Ovakva suglasnost mora biti dobrovoljna. Konkretan primjer je da Tele2 obrađuje podatke u marketinške svrhe, primjerice ponuda korisnički prilagođene pretplate šalje se korisniku/ci, zajedno a mjesečnim računom (ponuda je usklađena s osobnim podacima korisnika/ce). Kako bi Tele2 ovo proveo na zakonski način, dužni smo tražiti suglasnost svih naših pretplatnika kada postanu korisnici Tele2 mreže ili najkasnije prije nego što želimo obraditi podatke za izravni marketing. 

3) Obrada je potrebna u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. 
Postoje situacije kada je telekomunikacijski operater dužan registrirati i prikupiti podatke za ispunjavanje zakonskih obveza. Primjerice, Tele2 je  dužan prikupiti podatke i pohraniti ih kako bi udovoljilo računovodstvenim propisima na nacionalnoj razini. 

Što se podrazumijeva pod suglasnošću za obradu podataka od strane Tele2?

Kako bi Tele2 obradio podatke, primjerice, u svrhu slanja korisnički prilagođenih promotivnih ponuda, dužan je od korisnika ishoditi izričitu suglasnost. Prije nego korisnik/ca da njegovu/njezinu suglasnost Tele2 će korisniku/ci omogućiti dovoljno informacija o svrsi obrade podataka. Korisnik/ca ima izbor po pitanju davanja suglasnosti u svrhu navedene obrade podataka. Krajnji korisnik može povući svoju suglasnost u bilo koje doba.  

Tele2 pruža informacije o svrhama za koje obrađuje osobne podatke - navedene je informacije moguće pronaći u Općim uvjetima poslovanja Tele2. Korisnik/ca daje svoju suglasnost za primanje novinskih biltena (newsletters), marketing od strane Tele2 u trenutku stupanja u ugovorni odnos s Tele2. 

Anketa o zadovoljstvu korisnika Tele2 web stranicom

Dobrodošli u ispunjavanje Tele2 ankete o zadovoljstvu korisnika Web stranicom.
Tele2 nastoji poboljšati uslugu koju pruža svojim korisnicima i u tu svrhu želimo Vam postaviti nekoliko kratkih pitanja o Vasem iskustvu sa web stranicom Tele2.


Hvala vam na sudjelovanju u našoj anketi!
Vaše povratne informacije su nam dragocjene te ćemo ih upotrijebiti kako bismo dodatno poboljšali naše usluge.
Hvala Vam što ste posjetili Tele2 stranicu!
X
Ispuni
anketu
X