Usluge i tarife

Aktivacija/deaktivacija dodatnih paketa

Ako vam minute, SMS poruke ili podatkovni promet koji imate unutar svoje tarife nisu dovoljni, nudimo vam mogućnost aktivacije dodatnih paketa. Pakete možete aktivirati putem Moj Tele2 portala ili slanjem odgovarajuće ključne riječi ovisno o tome koji paket želite aktivirati.
Aktivacija dodatnih paketa minuta

Pakete minuta možete aktivirati putem portala Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na broj 13855.

 
Opcije minuta 50 minuta 100 minuta 200 minuta
Ključna riječ 50min 100min 200min
Cijena 10 kn 15 kn 25 kn

Poruka prema broju 13855 naplaćuje se prema cjeniku tarife u kojoj se korisnik nalazi u trenutku slanja poruke.
Paketi imaju valjanost 30 dana od aktivacije. Nakon isteka navedenog roka eventualne preostale minute se brišu.
Stanje paketa minuta možete provjeriti na način da utipkate *150*1# i pritisnete tipku za poziv.

Dodatni paketi minuta dostupni su za aktivaciju korisnicima starih Mix tarifa slanjem odgovarajuće ključne riječi iz tablice, na besplatni broj 13880 ili putem portala Moj Tele2.


Ime paketa Uključene minute Cijena paketa Ključna riječ za aktivaciju Ključna riječ za deaktivaciju
Paket 100MIN 100 min 25 kn MIN100 STOP100MIN
Paket 250MIN 250 min 50 kn MIN250 STOP250MIN
Paket 500MIN 500 min 75 kn MIN500 STOP500MIN
Paket 1000MIN 1000 min 100kn MIN1000 STOP1000MIN
Paket 2000MIN 2000 min 200 kn MIN2000 STOP2000MIN
Paket 3000MIN 3000 min 300 kn MIN3000 STOP3000MIN


Za provjeru stanja paketa minuta pošaljite poruku sadržaja MIN? na besplatni broj 13880.

Poslovni pretplatnici koji koriste stare Mix tarife, dodatne pakete minuta mogu aktivirati putem svog prodajnog predstavnika ili putem Moj Tele2.

Ime paketa Uključene minute Cijena paketa
Paket 100MIN 100 min  25 kn 
Paket 250MIN  250 min 50 kn
Paket 500MIN  500 min 75 kn
Paket 1000MIN 1000 min 100 kn
Paket 2000MIN 2000 min 200 kn
Paket 3000MIN 3000 min 300 kn


Za provjeru stanja paketa minuta pošaljite poruku sadržaja MIN? na besplatni broj 13880.

Aktivacija dodatnih paketa SMS poruka

Pakete poruka možete aktivirati putem portala Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na broj 13855.

Opcije poruka 100 poruka 500 poruka 1000 poruka 
Ključna riječ 100poruka 500poruka 1000poruka
Cijena 5 kn 10 kn 15 kn
 

Poruka prema broju 13855 naplaćuje se prema cjeniku tarife u kojoj se korisnik nalazi u trenutku slanja poruke.

Paketi imaju valjanost 30 dana od aktivacije. Nakon isteka navedenog roka eventualne preostale poruke se brišu.
Stanje SMS paketa možete provjeriti na način da utipkate *150*2# i pritisnete tipku za poziv.

Dodatni paketi SMS poruka dostupni su za aktivaciju korisnicima starih Mix tarifa slanjem odgovarajuće ključne riječi iz tablice, na besplatni broj 13880 ili putem portala Moj Tele2.

Ime paketa Uključene poruke Cijena paketa Ključna riječ za aktivaciju Ključna riječ za deaktivaciju
Paket 100SMS 100 poruka 25 kn  SMS100   STOP100SMS
Paket 250SMS  250 poruka 50 kn SMS250   STOP250SMS
Paket 500SMS  500 poruka 75 kn SMS500  STOP500SMS
Paket 1000SMS 1000 poruka 125 kn SMS1000  STOP1000SMS
Paket 2000SMS 2000 poruka 200 kn SMS2000  STOP2000SMS
Paket 3000SMS 3000 poruka 300 kn SMS3000  STOP3000SMS


Za provjeru stanja paketa SMS poruka pošaljite poruku sadržaja SMS? na besplatni broj 13880.

Poslovni pretplatnici koji koriste stare Mix tarife, dodatne pakete SMS poruka mogu aktivirati putem svog prodajnog predstavnika ili putem Moj Tele2 portala.

Ime paketa Uključene poruke Cijena paketa
Paket 100SMS 100 poruka 25 kn 
Paket 250SMS  250 poruka 50 kn
Paket 500SMS  500 poruka 75 kn
Paket 1000SMS 1000 poruka 125 kn
Paket 2000SMS 2000 poruka 200 kn
Paket 3000SMS 3000 poruka 300 kn


Za provjeru stanja paketa SMS poruka pošaljite poruku sadržaja SMS? na besplatni broj 13880.

Aktivacija dodatnih paketa podatkovnog prometa

Pakete podatkovnog prometa možete aktivirati putem portala Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na kratki broj 13999:

Podatkovni paket: 300 MB
 2 GB
Cijena 15 kn
35 kn 
Uključeno u paket 300 MB
 2 GB
Ključna riječ za aktivaciju 300MB
 2GB

Paketi imaju valjanost 30 dana od aktivacije. Nakon isteka valjanosti paketa eventualni preostali podatkovni promet se briše.
Stanje podatkovnog paketa možete provjeriti na način da utipkate *150*3# i pritisnete tipku za poziv.

Privatnim pretplatnicima dodatni jednokratni podatkovni paketi dostupni su za aktivaciju slanjem odgovarajuće ključne riječi iz tablice na besplatni broj 13880 ili putem portala Moj Tele2.

Ukoliko ste korisnik tarifa Ekipna, Čisto tristo i Raspali, dodatne jednokratne podatkovne pakete aktivirajte slanjem ključne riječi GIGA ili 5GIGA na besplatni broj 13880:

Ime paketa Uključeni MB Cijena paketa Ključna riječ
0,5 GB 0,5 GB 19 kn  POLAGIGA
2 GB 2 GB 39 kn 2GIGA
6 GB 6 GB 69 kn 6GIGA
BEZBROJ GB 24 SATA neograničeno na 24h 19 kn 24SATA

Za provjeru stanja podatkovnog paketa pošaljite poruku sadržaja STANJE na besplatni broj 13880.Korisnicima starih Mix tarifa dostupni su i dodatni obnavljajući podatkovni paketi slanjem odgovarajuće ključne riječi iz tablice na besplatni broj 13880 ili putem portala:

Ime paketa Uključeni MB Cijena paketa Ključna riječ za aktivaciju Ključna riječ za deaktivaciju 
100 MB 100 MB 10 kn MB100 STOP100MB 
250 MB 250 MB
25 kn  MB250 STOP250MB 
500 MB 500 MB  35 kn  MB500  STOP500MB 
1 GB 1 GB  50 kn  GB1  STOP1GB 
2 GB 2 GB  100 kn  GB2  STOP2GB 
3 GB 3 GB  150 kn  GB3  STOP3GB 
5 GB 5 GB  250 kn  GB5  STOP5GB 


Za provjeru stanja podatkovnog paketa pošaljite poruku sadržaja MB? na besplatni broj 13880.

Poslovni pretplatnici dodatne podatkovne pakete mogu aktivirati kontaktiranjem svog prodajnog predstavnika ili putem Moj Tele2 portala.

Ime paketa Uključeni MB Cijena paketa
0,5 GB 0,5 GB 19 kn 
2 GB 2 GB 39 kn
6 GB 6 GB 69 kn
BEZBROJ GB 24 SATA neograničeno na 24h 19 kn
Poslovni pretplatnici koji koriste stare Mix tarife, dodatne podatkovne pakete mogu aktivirati putem svog prodajnog predstavnika ili putem Moj Tele2 portala.

Ime paketa Uključeni MB Cijena paketa
100 MB 100 MB 10 kn
250 MB 250 MB
25 kn 
500 MB 500 MB  35 kn 
1 GB 1 GB  50 kn 
2 GB 2 GB  100 kn 
3 GB 3 GB  150 kn 
5 GB 5 GB  250 kn 


Za provjeru stanja podatkovnog paketa pošaljite poruku sadržaja MB? na besplatni broj 13880.

Aktivacija paketa međunarodnih minuta

Pakete Međunarodnih minuta možete aktivirati putem portala Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi iz tablice na broj 13992.

 
Jednokratni paketi

 

Naziv paketa Uključene minute Cijena paketa Ključna riječ
Međunarodne minute 100 100 minuta 75 kn M100MIN
Međunarodne minute 250 250 minuta 125 kn M250MIN


Obnavljajući paketi

Naziv paketa Uključene minute Cijena paketa Ključna riječ  Ključna riječ za deaktivaciju
Međunarodne minute 100 100 minuta 70 kn OB100MIN  STOPOB100MIN
Međunarodne minute 250 250 minuta 120 kn OB250MIN  STOPOB250MIN

Valjanost paketa je 30 dana.

Ako po isteku valjanosti nemate dovoljan iznos na računu za aktivaciju, paket će se deaktivirati. Paket možete deaktivirati slanjem ključne riječi iz tablice na broj 13992.

Pakete međunarodnih minuta možete aktivirati putem portala Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi iz tablice na broj 13992.

Ime paketa Uključene minute Cijena paketa Ključna riječ  Ključna riječ za deaktivaciju
Međunarodne minute 100 100 minuta 70 kn M100MIN  STOPM100MIN
Međunarodne minute 250 250 minuta 120 kn M250MIN  STOPM250MIN
Međunarodne minute 500 500 minuta 155 kn M500MIN  STOPM500MIN
Međunarodne minute 1000 1000 minuta 195 kn M1000MIN  STOPM1000MIN

Vrijeme važenja paketa traje do kraja obračunskog razdoblja ili potrošnje minuta uključenih u paket, a paket se obnavlja svaki mjesec. Paket možete deaktivirati slanjem ključne riječi iz tablice na broj 13992.

Paketi minuta za međunarodne pozive mogu se koristiti prema sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka, Gvadalupa, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Martinik, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija

Stanje paketa možete provjeriti bilo kada slanjem ključne riječi MMIN? na broj 13992.
Pakete minuta za međunarodne pozive možete aktivirati putem portala Moj Tele2, putem vašeg prodajnog predstavnika ili pozivom Službi za poslovne korisnike na broj 095 1000 500.

Ime paketa Uključene minute Cijena paketa
Međunarodne minute 100 100 minuta 70 kn
Međunarodne minute 250 250 minuta 120 kn
Međunarodne minute 500 500 minuta 155 kn
Međunarodne minute 1000 1000 minuta 195 kn


Vrijeme važenja paketa traje do kraja obračunskog razdoblja ili potrošnje minuta uključenih u paket, a paket se obnavlja svaki mjesec.

Paketi minuta za međunarodne pozive mogu se koristiti prema sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka, Gvadalupa, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Martinik, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija

Provjera stanja

Stanje paketa minuta za međunarodne pozive za poslovne korisnike možete provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi MMIN? na broj 13992.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Niste pronašli rješenje svog problema? Potražite odgovor u često postavljanim pitanjima...

prikaži sve

Zašto aktivirati dodatni podatkovni paket?

Nakon što potrošite podatkovni promet uključen u vašu tarifu preporučujemo vam aktivaciju nekog od podatkovnih paketa, jer vam oni omogućavaju surfanje po nižim cijenama u odnosu na cijene surfanja koje biste plaćali izvan paketa.

Više informacija potražite na stranicama podatkovnih paketa za korisnike bonovapodatkovnih paketa za pretplatnike te podatkovnih paketa za poslovne korisnike.

Postoje li podatkovni paketi za Tele2 korisnike bonova?

Tele2 korisnici tarifa na bonove (osim Smart 30, Smart 2013 i Mobilni internet na bonove) mogu aktivirati podatkovne pakete koji im osiguravaju još povoljnije surfanje mobitelom. Više pročitajte na stranici usluga Podatkovni paketi za korisnike bonova.

Kako mogu aktivirati podatkovni paket?

Podatkovne pakete uz pretplatu aktivirate slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na broj 13880.

Podatkovne pakete na bonove aktivirate slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13999.

Koliko podatkovnih paketa mogu mjesečno aktivirati?

Tele2 pretplatnici mogu mjesečno imati aktivan najviše jedan Podatkovni paket. Ukoliko žele promijeniti podatkovni paket, tada trebaju prvo deaktivirati postojeći (traje do kraja mjesečnog obračunskog razdoblja) te sljedeći mjesec aktivirati novi željeni Podatkovni paket.

Što trebam učiniti kako bih primao Detaljni ispis poziva? Koliko se naplaćuje?

PRETPLATA I POSLOVNI KORISNICI:
Ukoliko želite aktivirati uslugu Detaljnog ispisa poziva nazovite Službu za korisnike na 095 1000 444 (za privatne korisnike) ili 095 1000 500 (za poslovne korisnike). Detaljni ispis poziva dobivat ćete svaki mjesec uz vaš korisnički račun i bit će vam dostupan putem weba na portalu Moj Tele2. Usluga Detaljnog ispisa poziva se ne naplaćuje, a počet ćete ga primati sa prvim sljedećim računom. Kako biste primili Detaljni ispis računa za određeni mjesec, uslugu možete aktivirati prije predzadnjeg dana navedenog mjeseca.