Usluge i tarife

Aktivacije i promjene tarifa

Želite li promijeniti tarifu? Zanima vas kako, gdje i koje tarife možete aktivirati? 
Odgovore na svoja pitanja potražite u dolje navedenim kategorijama ili nas kontaktirajte.
Aktivacija/deaktivacija tarife
Korisnici tarifa na bonove:
Tarifu možete promijeniti bilo kad u bilo koju tarifu iz aktualne ponude:
- slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju nove tarife na broj 13888
- putem portala MojTele2
- pozivom u Službu za korisnike

Sve tarife na bonove iz naše ponude možete pogledati na stranicama tarifa na bonove.

Korisnici tarifa uz pretplatu:
Privatni pretplatnici tarifu mogu promijeniti ukoliko su plaćeni svi računi koji su dospjeli na naplatu, dok poslovni korisnici tarifu mogu promijeniti najranije nakon 6 plaćenih (i proknjiženih) mjesečnih računa od trenutka ugovaranja obveznog trajanja ugovora za pretplatu.
Tarifa se može promijeniti jednom tijekom obveznog trajanja ugovora.

Tarifu uz pretplatu možete promijeniti:
- putem portala Moj Tele2
-
odlaskom na bilo koje od Tele2 prodajnih mjesta
- pozivom u Službu za korisnike
- putem svog prodajnog predstavnika

Sve trenutno dostupne tarife za privatne pretplatnike koje možete aktivirati pogledajte na stranici tarifa uz pretplatu, a dostupne tarife za poslovne korisnike pogledajte na stranici tarifa za poslovne korisnike
Naplata promjene tarife
Pretplatnik bez ugovorne obveze može promijeniti tarifu jednom u kalendarskoj godini besplatno, a u promotivnom razdoblju od 20.10.2016. do 30.6.2017. neće mu se naplatiti svaka sljedeća promjena 40 kn.

Pretplatnik s ugovornom obvezom koji prelazi na tarifu s jednakom ili većom mjesečnom naknadom od one na kojoj se trenutno nalazi ima pravo na jednu besplatnu promjenu u kalendarskoj godini. Svaka promjena na veću ili jednaku tarifu u promotivnom razdoblju od 20.10.2016. do 30.6.2017. se neće naplatiti 40 kn.

Pretplatnik s ugovornom obvezom koji sa tarifa izdanih prije 15.03.2016. godine prelazi na tarifu s manjom mjesečnom naknadom od one na kojoj je trenutno u promotivnom razdoblju od 20.10.2016. do 30.6.2017. neće platiti jednokratnu naknadu od 200 kn.

Pravila za naplatu promjene tarifa ne vrijede za korisnike koji imaju manje od 90 dana do isteka ugovorne obveze i žele produljiti ugovornu obvezu. Tim korisnicima se ne naplaćuju naknade za promjene tarifa. 
Promjena obveznih podatkovnih paketa
Obvezni podatkovni paket koji imate aktiviran uz RASPALI, ČISTO TRISTO ili tarifu EKIPNA brzo i jednostavno možete promijeniti putem Moj Tele2 portala. Novi paket bit će vam aktiviran u roku od 24 sata od predaje zahtjeva ako vam je to prva izmjena paketa u tekućem mjesecu. Svaka sljedeća izmjena se aktivira prvog dana sljedećeg mjeseca. Vodite računa da je zahtjev za promjenu obveznog podatkovnog paketa potrebno podnijeti dok nemate dospjelih računa za Tele2 usluge. 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Niste pronašli rješenje svog problema? Potražite odgovor u često postavljanim pitanjima...

prikaži sve

Mogu li umanjiti minimalnu mjesečnu naknadu za vrijeme trajanja ugovorne obveze?

Sve mogućnosti mijenjanja tarifa obzirom na obvezno trajanje ugovora i visinu minimalne mjesečne naknade pogledajte u dokumentu Pravila promjena glasovnih tarifa ili u dokumentu Pravila promjene podatkovnih tarifa

Kako promijeniti tarifu na bonove?

Tarifu na bonove možete promijeniti sami putem Moj Tele2 ili slanjem odgovarajuće ključne riječi putem SMS poruke na broj 13888.

Ključne riječi su:
 - 0GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: 0GB1000, cijena: 55 kn
- 2GB i 200 jedinica min/SMS – ključna riječ: 2GB200, cijena: 55 kn
- 2GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: 2GB1000, cijena: 65 kn
- 6GB i 200 jedinica min/SMS – ključna riječ: 6GB200, cijena: 75 kn
- 6GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: 6GB1000, cijena: 85 kn
- BEZBROJ GB i 1000 jedinica min/SMS – ključna riječ: BEZBROJGB1000, cijena: 199 kn
 
Više informacija o tarifama na bonove provjerite ovdje.

Koja je tarifa na mojoj Tele2 kartici?

Kako biste saznali koja je tarifa na vašoj prepaid kartici utipkajte *130# i pritisnite tipku za pozivanje. Na novim karticama aktivirana je Osnovna tarifa.

Koje sve tarife mogu odabrati?

Možete odabrati bilo koju tarifu uz pretplatu ili na bonove koje se trenutno nalaze u Tele2 ponudi.

Ponuda tarifa na bonove nalazi se na stranici tarifa na bonove.
Ponuda tarifa uz pretplatu nalazi se na stranici tarifa za pretplatnike.
Ponuda tarifa za poslovne korisnike nalazi se na stranici tarifa za poslovne korisnike.

Tarifa koju koristim više nije u aktualnoj Tele2 ponudi. Gdje mogu naći informacije o njoj?

Informacije o svim aktualnim tarifama, te onima koje su bile u Tele2 ponudi, mogu se pronaći u Cjeniku, dok se Uvjeti korištenja tarifa mogu pronaći ovdje.