Usluge i tarife

Pravila Tele2 za osiguranje naplate

Temeljem Pravila osiguranja naplate Tele2 ima pravo, ali ne i obvezu, privremeno isključiti Tele2 SIM karticu ako Pretplatnik dosegne iznos potrošnje u tom obračunskom razdoblju, a koji je po zasnivanju pretplatničkog odnosa postavljen na 400 kn. Iznos potrošnje određen Pravilima počinje se obračunavati nakon što Pretplatnik u potpunosti iskoristi iznos mjesečne naknade ugovorenog tarifnog modela, a njime je obuhvaćeno korištenje svih Tele2 usluga (pozivi, SMS/MMS, prijenos podataka).

Ukoliko nastupi privremeno isključenje, a Pretplatnik želi nastaviti koristiti Tele2 usluge, Pretplatnik može kao osiguranje plaćanja usluga uplatiti iznos o kojem će ga  Služba za korisnike informirati prilikom njegova kontakta s istom. Ako Pretplatnik ima više pretplatničkih brojeva u Tele2 mreži, Pravila će se primjenjivati pojedinačno prema svakom od tih brojeva.

Ako prilikom razgovora s Pretplatnikom, Služba za korisnike primijeti da se njegova potrošnja povećala, predložit će mu da podnese zahtjev za povećanje iznosa dodijeljenog prema Pravilima. Pretplatnik može zatražiti povećanje iznosa određenog Pravilima jednom u dva mjeseca, a Tele2 zadržava pravo odbiti takav zahtjev u skladu s politikom upravljanja rizikom Tele2.

Ukoliko Pretplatnik ne zatraži povećanje iznosa ostat će privremeno isključen do kraja obračunskog razdoblja u kojem je do privremenog isključenja došlo. 

Pravila Tele2 za osiguranje naplate razlikuju se od Osobnog limita mjesečne potrošnje.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Niste pronašli rješenje svog problema? Potražite odgovor u često postavljanim pitanjima...

prikaži sve

Što je osiguranje naplate?

Pravila Tele2 za osiguranje naplate propisuju kriterije prema kojima se potrošnja pojedinog pretplatnika smatra rizičnom i/ili nenaplativom. Smatrat će se da potrošnja pretplatnika koji je poslovni korisnik rizična i/ili nenaplativa ako je veća od iznosa koji ovisi o tarifnom modelu koji poslovni pretplatnik koristi, a utvrđuje se prema Tablici 1. 
 
Tele2 zadržava pravo, ali ne preuzima i obvezu, privremeno isključiti Vašu Tele2 SIM karticu ako prekoračite iznos potrošnje određen sukladno Pravilima Tele2 za osiguranje naplate u tom obračunskom razdoblju. Ukoliko nastupi privremeno isključenje Tele2 SIM kartice, a želite nastaviti koristiti Tele2 usluge, možete kao osiguranje plaćanja uplatiti iznos o kojem će Vas informirati Služba za korisnike prilikom kontakta s istom. Ako imate više pretplatničkih brojeva u Tele2 mreži, Pravila će se primjenjivati pojedinačno prema svakom od tih brojeva. Možete zatražiti i povećanje iznosa određenog Pravilima jednom u dva mjeseca, a Tele2 zadržava pravo odbiti takav zahtjev u skladu s politikom upravljanja rizikom Tele2.

Na koji je iznos ograničena moja mjesečna potrošnja?

Početna potrošnja određena Pravilima Tele2 za osiguranje naplate iznad iznosa mjesečne naknade za nove poslovne Tele2 korisnike određena je iznosima u Tablici 1.


Moj broj je isključen zbog prekoračenja potrošnje određene Pravilima Tele2 za osiguranje naplate. Što sad?

Ukoliko nastupi privremeno isključenje, a želite nastaviti koristiti Tele2 usluge, možete kao osiguranje plaćanja usluga uplatiti iznos o kojem će vas informirati Služba za korisnike prilikom vašeg kontakta. Ako imate više pretplatničkih brojeva u Tele2 mreži, Pravila Tele2 za osiguranje naplate će se primjenjivati pojedinačno prema svakom od tih pretplatničkih brojeva. Možete zatražiti povećanje iznosa određenog Pravilima Tele2 za osiguranje naplate. Tele2 zadržava pravo odbiti takav zahtjev u skladu s pravilima upravljanja rizikom Tele2.


Kako mogu trajno povećati iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate?

PRETPLATA:

Trajno povećanje iznosa određenog Pravilima Tele2 za osiguranje naplate možete zatražiti podnošenjem pisanog zahtjeva te kopije osobne iskaznice u Službu za korisnike mailom, faxom ili poštom. Tele2 zadržava pravo odbiti takav zahtjev uskladu s politikom upravljanja rizikom Tele2.

POSLOVNI KORISNICI:

Trajno povećanje iznosa određenog Pravilima Tele2 za osiguranje naplate možete zatražiti podnošenjem pisanog zahtjeva te kopije osobne iskaznice ovlaštene osobe u Službu za korisnike mailom, faxom ili poštom. Zahtjev treba sadržavati pečat tvrtke. Tele2 zadržava pravo odbiti takav zahtjev u skladu s politikom upravljanja rizikom Tele2.


Je li moguće privremeno povećati iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate?

PRETPLATA:

Moguće je, na način da se u traženom obračunskom razdoblju poveća iznos koji pretplatnikova potrošnja smije prelaziti, i to pozivom u Službu za korisnike te uplatom pologa o kojem će vas informirati Služba za korisnike prilikom vašeg kontakta. Istekom obračunskog razdoblja u kojem je iznos bio privremeno povećan, vratit će se početni iznos.

POSLOVNI KORISNICI:

Moguće je, na način da se u traženom obračunskom razdoblju poveća iznos koji vaša potrošnja smije prelaziti, i to pozivom u Službu za korisnike te uplatom pologa o kojem će vas informirati Služba za korisnike prilikom vašeg kontakta. Istekom obračunskog razdoblja u kojem je iznos bio privremeno povećan, vratit će se početni iznos, a vaš račun bit će umanjen za uplaćeni iznos pologa. Ukoliko na kraju obračunskog razdoblja nije potrošen sav polog, potrebno je ponoviti opisani postupak za privremeno povećanje ili će sljedeći račun opet biti umanjen za preostala sredstva iz pologa.