Usluge i tarife

Usluge s posebnom tarifom

Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u prepaid i postpaid tarifne pakete/modele/opcije, te se iste obračunavaju posebno.
U sljedećim izbornicima pregledajte što je sve uključeno u usluge s posebnom tarifom.
Hitne službe

Usluga

Broj

Cijena

Obavijest o hitnim službama

112

0,00

Policija

192

0,00

Vatrogasci

193

0,00

Hitna medicinska pomoć

194

0,00

Pomoć na cestama (HAK)

1987

0,00

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

195

0,00


Navedene službe biraju se sa ili bez pozivnog broja županije
Cijene posebnih nekomercijalnih usluga od javnog interesa

Usluga

Broj

Cijena

Točno vrijeme*

95
18095

2,20 kn/poziv

Obavijest o brojevima telefona*

 988
11888
11880

3,95 kn/poziv

Taxi*

970
Radio Taxi 01/1777
Cammeo 01/1212
Eko Taxi 01/1414
Oryx 01/1888

2,20 kn/poziv

Meteorološke informacije*

9166
18166

3,26 kn/minuta

Opće informacije*

981
18981

5,95 kn/minuta

Sportske informacije*

9841
18841

3,29 kn/minuta

Usluga osobnog broja

074
075

Cijena poziva i obračunska jedinica se naplaćuju prema cijeni poziva prema fiksnim mrežama iz trenutne tarife korisnika

Hrvatski-memo*

12345

9,50 kn/minuta

Edukativno-informativni medicinski servis "Drugo mišljenje"*

18811

9,50 kn/minuta


* Navedene službe biraju se s pozivnim brojem županije.

Za cijene poziva prema posebnim službama i uslugama, koje se obračunavaju po minuti, obračunska jedinica je 15 sekundi.
Cjenik usluga s niskom vrijednosti

Usluga

Broj

Cijena

Usluga besplatnog poziva

0800

0801

0,00

Usluga jedinstvenog pristupnog broja

062 (ili 072)

Cijena poziva prema drugim mrežama unutar Hrvatske za odabranu tarifu

Navedene službe biraju se bez pozivnog broja županije.
Za cijene poziva prema posebnim službama i uslugama, koje se obračunavaju po minuti, obračunska jedinica je 15 sekundi.
Cijene visokovrijednih usluga

Usluga

Broj

Cijena

Usluga s dodanom vrijednosti

06x

Cijene usluga s dodanom vrijednosti u svim cjenovnim skupinama tih usluga, koje plaćaju krajnji Tele2 korisnici, određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti.