Webshop

Kvar po dostavi i garancija

Ako niste zaprimili jamstveni list, nemojte brinuti, jer u slučaju webshop kupovine, račun ima funkciju jamstvenog lista.

Kvar uređaja unutar 14 dana od dana zaprimanja uređaja
Ukoliko do kvara uređaja kupljenog putem webshopa dođe u roku 14 dana od dana zaprimanja uređaja, možete ga, o vlastitom trošku, vratiti na adresu:

Telemach Hrvatska d.o.o.
Josipa Marohnića 1, 
10 000 Zagreb, Hrvatska 
N/R Webshop Prodaja

Uz uređaj treba biti priložen list papira (dopis) s opisom kvara i vašim kontakt podacima (telefon i e-mail), te račun.

Ukoliko ne želite zamjenu uređaja već povrat novca, uz dopis treba priložiti i presliku osobne iskaznice, te presliku prednje strane kartice tekućeg računa na koji želite povrat.

Pakiranje telefona treba biti cjelovito kao što je dostavljeno od strane Tele2 u prvotnoj dostavi po kupovini.

Ako do kvara nije došlo zbog mehaničkog oštećenja (tj. ukoliko servis utvrdi da korisnik nije mehanički oštetio uređaj) korisnik ima pravo na zamjenu, te će mu Tele2 poslati novi uređaj ili refundirati novac.

 
Ukoliko ovlašteni servis procjeni da je do kvara došlo zbog mehaničkog oštećenja od strane korisnika, tada će Tele2 korisniku vratiti uređaj ili može u dogovoru s korisnikom od servisa zatražiti popravak, ali tada troškove popravka snosi korisnik, te se i sama komunikacija nastavlja između servisa i korisnika.

Popis ovlaštenih servisa možete pogledati ovdje.
Kvar uređaja nakon 14 dana od dana zaprimanja uređaja
Ukoliko do kvara uređaja dođe izvan roka od 14 dana od dana zaprimanja paketa, korisnik o vlastitom trošku može poslati uređaj ovlaštenom serviseru ili ga odnijeti na bilo koje Tele2 prodajno mjesto koje će uređaj proslijediti na servis.
Popis ovlaštenih servisa možete pogledati ovdje.