E-račun

  • Online zaprimanje računa u elektronskom obliku 
  • SMS i e-mail poruka obavijesti o pristiglom računu 
Uslugom E-račun povećali smo sigurnost vaših podataka. Vaši mjesečni računi od sada su vam dostupni putem interneta! Uključenjem usluge E-račun, Tele2 vam dostavlja račune isključivo u elektronskom obliku.
 
Račun možete pregledati u PDF formatu na stranici Računi i potrošnja, unutar Moj Tele2 portala. Za uključenje usluge pristupite Moj Tele2 portalu, a Tele2 će vas odmah po izradi računa obavijestiti SMS i e-mail porukom o mogućnosti pregleda novog računa putem interneta.

Usluga E-račun je besplatna.