Govorna pošta

  • Bilježenje poziva kada ste nedostupni
  • Obavijest SMS-om o propuštenom pozivu

Govorna pošta zabilježit će pozive kad je vaš mobilni telefon isključen, ako niste dostupni ili kada niste u mogućnosti javiti se. O prispijeću govorne pošte bit ćete obaviješteni SMS porukom.

Aktivaciju i deaktivaciju usluge govorne pošte poslovni pretplatnici ostvaruju pozivom Službi za korisnike na 095 1000 500 ili putem portala Moj Tele2.

Preslušavanje vaše govorne pošte ostvarujete pozivom na broj:

  • 222 sa svog mobilnog telefona
  • 095 1000 222 s drugog telefona
  • +385 95 1000 222 iz inozemstva

Nepreslušane poruke čuvaju se 7 dana. Preslušavanje poruka s vašeg mobilnog telefona ne naplaćuje se. Ako ste odlučili bezuvjetno preusmjeriti sve pozive na govornu poštu, unesite broj +385 95 1000 223


Nakon aktivacije usluge Govorne pošte, automatski se korisniku aktiviraju i obavijesti o propuštenim pozivima putem SMS-a (korisnik će dobiti SMS ukoliko je odbio poziv, ukoliko nema signala ili mu je mobitel isključen).