Kontrola troškova

 • Odredite novčani iznos/maksimum za svakog korisnika
 • Ili odredite dnevni vremenski period za razgovore i usluge
 • Usluga je dostupna uz poslovne tarife
 • Opis usluge

  Ovo je besplatna usluga koja vam omogućuje određivanje granice potrošnje za svakoga pojedinog korisnika unutar tvrtke, i to na dva načina:


  1) odredite novčani iznos koji svaki pojedini korisnik tijekom jednoga obračunskog razdoblja može potrošiti na razgovore i usluge mobilne telefonije, ili


  2) odredite dnevno vremensko razdoblje u kojemu će se razgovori i usluge mobilne telefonije tretirati kao poslovni troškovi.


  Svi troškovi koji prijeđu novčani limit ili oni pozivi i usluge koji su učinjeni izvan definiranoga vremenskog razdoblja obračunavat će se kao privatni troškovi zaposlenika, a računi će stizati na njihove privatne adrese. 

 • Uvjeti korištenja