Kontrola troškova

  • Odredite novčani iznos/maksimum za svakog korisnika
  • Ili odredite dnevni vremenski period za razgovore i usluge
Ovo je besplatna usluga koja vam omogućuje određivanje granice potrošnje za svakoga pojedinog korisnika unutar tvrtke.

Odredite novčani iznos koji svaki pojedini korisnik tijekom jednoga obračunskog razdoblja može potrošiti na razgovore i usluge mobilne telefonije.

Svi troškovi koji prijeđu novčani limit ili oni pozivi i usluge koji su učinjeni izvan definiranoga vremenskog razdoblja obračunavat će se kao privatni troškovi zaposlenika, a računi će stizati na njihove privatne adrese.