Prijenos broja

  • Povoljnije cijene mobilnih telefona
  • Usluga se ne naplaćuje
  • Zadržavanje istog broja s predbrojem

Prijenos broja je postupak pri kojem korisnik mijenja svog mobilnog operatera uz zadržavanje ISTOG mobilnog broja. Pod istim se brojem smatra predbroj (091, 092, 095, 098, 099) i ostatak broja od 6 ili 7 znamenki. Ukoliko je korisnik primjerice imao broj 091 222 222, pri prelasku u Tele2 mrežu zadržava upravo taj isti broj 091 222 222. 

Prijenos broja se ne naplaćuje. Ukoliko pretplatnik ima više brojeva pod zajedničkim računom, potrebno je istovremeno prenijeti sve brojeve. U protivnom, zahtjev neće biti odobren.


Kako bi korisnik znao poziva li broj unutar iste mreže ili ne, može aktivirati Uslugu obavještavanja o prijenosu broja. Prilikom uspostavljanja veze s pozivanim brojem dobit će glasovnu poruku s informacijom o mobilnoj mreži u kojoj se nalazi broj koji poziva, osim ukoliko je pozivani broj 095 broj koji je u Tele2 mreži. Ova usluga je potpuno besplatna i mogu ju aktivirati svi Tele2 poslovni korisnici pozivom Službi za korisnike.

 

Za uspješan prijenos broja svi podaci koje korisnik navodi na Zahtjevu (ime, prezime, adresa) moraju biti istovjetni onima koji se nalaze u sustavu mreže iz koje korisnik prenosi broj (mreža iz koje odlazi), odnosno onima koji se nalaze na korisnikovoj osobnoj iskaznici. Ukoliko je u razdoblju između unosa podataka u sustav matičnog operatera i podnošenja Zahtjeva za prijenos broja kod novog operatera došlo do promjene podataka (promjene prezimena, promjene adrese ili slično), korisnik treba prvo izvršiti promenu podataka kod matičnog operatera, a zatim zatražiti prijenos broja.

Kako bi korisnik bio siguran da su podaci u Zahtjevu jednaki onima koji se nalaze u sustavu mreže iz koje odlazi, savjetujemo da prije podnošenja zahtjeva za prijenos broja, podatke provjeri u službi za korisnike matične mreže.

Pretplatnik koji je kod matičnog operatera vezan ugovorom kojem još nije isteklo obvezno trajanje, može u dogovoru s matičnim operaterom isplatiti ostatak ugovorne obveze. Ukoliko pretplatnik ima više brojeva pod zajedničkim računom, potrebno je istovremeno prenijeti sve brojeve. U protivnom, zahtjev neće biti odobren.