SMS parking

  • Parkirališta u 50 gradova
  • Uslugom obuhvaćene i javne garaže
  • Jednostavan i siguran način plaćanja

Usluga SMS parkinga omogućava vam jednostavno plaćanje parkinga u više od 50 gradova u Hrvatskoj.  

1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želite platiti parkiranje, bez razmaka, interpunkcije i hrvatskih znakova (npr. ZG095TS).
2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na Tele2 parking broj odgovarajuće parkirne zone (700101 za 1. zonu Zagreb).
3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na vaš Tele2 mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju i vremenu isteka.

Za ponovno plaćanje parkiranja za isto vozilo dovoljno je samo da s istog broja Tele2 mobilnog telefona pošaljete «*» kao sadržaj SMS poruke na parking broj i produljit ćete parkiranje za vozilo iste registarske oznake. Za provjeru parking statusa samo pošaljite «?» u sadržaju SMS poruke na parking broj odgovarajuće parkirne zone. Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim Tele2 cjenikom, a cijena parkiranja utvrđena je od strane gradskih poglavarstava.

Slanjem jedne SMS poruke na Tele2 parking broj možete platiti najviše 1 sat parkiranja, a produljenje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja odgovarajuće parkirne zone.

Uslugom SMS parking možete plaćati parkiranje u javnim garažama s oznakom Tele2 parking. Parkiranje se plaća slanjem SMS poruke na broj koji je naveden na uputama u garaži u kojoj je dostupno plaćanje parkiranja SMS porukom (npr. 708181 u garaži u Business Center International u Zagrebu).

Kako platiti parkiranje u garaži SMS porukom?

1. U SMS poruku upišite sedmeroznamenkasti broj koji označava serijski broj parkirne kartice koju ste preuzeli s ulazne rampe pri ulasku u garažu.

2. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na vaš Tele2 mobitel, sa svim podacima o plaćenom parkiranju (vremenom trajanja parkiranja, cijenom parkiranja i vremenom dozvoljenim za izlazak), te će se teretiti vaš račun u visini iznosa cijene parkiranja.

3. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja parkiranja u roku od 2 minute, plaćanje SMS porukom nije uspjelo. U tom slučaju vaš se račun neće teretiti, već će vam biti poslana SMS poruka s obavijesti o neuspjelom plaćanju, te ćete plaćanje moći izvršiti gotovinom na naplatnom mjestu u garaži.

4. Ukoliko iz garaže izađete po isteku roka od 15 minuta, koji se računa od primitka SMS poruke s potvrdom o plaćenom prakiranju, primit ćete SMS poruku s obavijesti o isteku vremena dozvoljenog za izlazak iz garaže. U tom slučaju nadoplatu treba izvršiti gotovinom na naplatnom mjestu u garaži. Nije moguće nadoplatiti parkiranje ponovnim slanjem serijskog broja kartice za koju je plaćanje SMS porukom već izvršeno.

Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim Tele2 cjenikom, a cijena parkiranja utvrđena je važećim cjenikom garaže. Dolazne poruke se ne naplaćuju. U cijene je uključen PDV.
Postupak plaćanja parkinga SMS porukom:

1. Napište SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želite platiti parkiranje, bez razmaka, interpunkcije i hrvatskih znakova (npr. ZG095TS).

2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na Tele2 parking broj odgovarajuće parkirne zone (npr. 700101 za 1. zonu Zagreb).

3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na vaš Tele2 mobitel sa svim podacima o plaćenom parkiranju i vremenu isteka.

Za ponovno plaćanje parkiranja za isto vozilo dovoljno je samo s istog broja Tele2 mobitela poslati «*» kao sadržaj SMS poruke na parking broj i produljit ćete parkiranje za vozilo iste registarske oznake. Za provjeru parking statusa samo pošaljite «?» u sadržaju SMS poruke na parking broj odgovarajuće parkirne zone. Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim Tele2 cjenikom, a cijena parkiranja utvrđena je od strane gradskih poglavarstava.