Privatni korisnici - Tarife
 
Kontakt

 
Kontakt
ODABERITE TARIFU
I DODAJTE INTERNETA
KOLIKO VAM TREBA

Odaberite svoju tarifu za poslovne korisnike

Prvo odaberite tarifu koju želite, a zatim dodajte interneta koliko vam treba. Odaberite bilo koji obvezni podatkovni paket uz svoju tarifu, a kasnije ga, ako poželite, možete promijeniti.

Odabrana/osnovna tarifa

 • Tarifa Biznis Ekipna

  150 kn/mj
  • Za 150 kn/mj 2 do 4 člana ekipe neograničeno pričaju i tipkaju
  • Gige se biraju i troše odvojeno
  • Surfajte po maksimalnim 4G brzinama
 • Tarifa Biznis Raspali

  85 kn/mj
  • Uključeno neograničeno minuta
  • Uključeno neograničeno SMS poruka
  • Interneta uzimate koliko vam treba
  • Surfajte po maksimalnim 4G brzinama
 • Tarifa Biznis Čisto tristo

  55 kn/mj
  • Uključeno 300 min/SMS
  • Interneta uzimate koliko vam treba
  • Surfajte po maksimalnim 4G brzinama
 • Tarifa Biznis Tolko-kolko

  20 kn/mj
  • 0,95 kn/min, 0,95 kn/SMS
  • Uključeno 20 kn za minute i poruke
  • Interneta uzimate koliko vam treba
  • Surfajte po maksimalnim 4G brzinama

Tarifa Biznis Ekipna

Tarifa BIZNIS EKIPNA odgovara baš svakoj poslovnoj ekipi. Svaki posao će biti u plusu ako štedite na BIZNIS EKIPNOJ!

Nositelj tarife plaća 150 kn/mj za sve članove u ekipi, uvećano za odabrane podatkovne pakete za svakog člana:

- POLA GB -  mjesečna naknada: 20 kn, uključeno 512 MB
- TRI GB -  mjesečna naknada: 50 kn, uključeno 3 GB
- ŠEST GB -  mjesečna naknada: 75 kn, uključeno 6 GB
- DESET GB -  mjesečna naknada: 110 kn, uključeno 10 GB
- PETNAEST GB - mjesečna naknada: 150 kn, uključeno 15 GB 

Ako nekom članu tijekom mjeseca zatreba koji GB više, nositelj tarife uvijek može aktivirati dodatne podatkovne pakete - 1 GB za 25 kn ili 5 GB za 65 kn.
 
Surfajte u BIZNIS EKIPNOJ tarifi uz maksimalne 4G brzine do 150 Mbit/s.
Tarifa Biznis Ekipna
Mjesečna naknada 150 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 10 kn/mj
Uključeno u mjesečni paket
Pozivi
SMS
MMS 0,95 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Tarifa Biznis Ekipna

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

1. Što je tarifa Biznis Ekipna, tko ju može aktivirati? 
Tarifa Biznis Ekipna je tarifa za sve moguće poslovne ekipe koje imaju do 4 člana. Može ju ugovoriti poslovni pretplatnik, bilo novi bilo postojeći Tele2 pretplatnici kao i korisnici Tele2 bonova koji prelaze na Tele2 pretplatu ili pak korisnici drugih mreža koji će prenijeti broj na Tele2 pretplatu.

2. Što je mjesečna naknada tarife Biznis Ekipna i što uključuje?
Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg korisnik plaća svaki puni mjesec neovisno o ostvarenoj potrošnji. 

Mjesečna naknada tarife Biznis Ekipna iznosi ukupno 150 kuna za do 4 broja te uključuje neograničeno minuta i/ili SMS poruka prema svim nacionalnim mrežama.

Za svakog od članova poslovne ekipe pretplatnik može birati koliko podatkovnog prometa želi za svaki pojedini broj u tarifi Biznis Ekipna te će u skladu s odabranim paketom podatkovnog prometa iznos mjesečne naknade biti uvećan za mjesečni iznos naknade obveznog podatkovnog paketa. Paketi koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife promijeniti su: 
- Pola GB (20 kn / mj),
- Tri GB (50 kn / mj),
- Šest GB (75 kn / mj),
- Deset GB (110 kn / mj) i
- Petnaest GB (150 kn / mj). 

Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom te sve o stale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade tarife Biznis Ekipna, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

3. Što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife Biznis Ekipna?
Mjesečna naknada tarife Biznis Ekipna ne uključuje podatkovni promet te ga korisnik odabire odabirom određenog obveznog paketa podatkovnog prometa kako je opisano u prethodnom pitanju.

Osim toga, mjesečna naknada Biznis Ekipne tarife ne uključuje:
- pozive prema međunarodnim destinacijama, pozive ostvarene u međunarodnom roamingu, pozive prema uslugama s dodatnom vrijednosti, faks ili podatkovne pozive,
- slanje MMS poruka u bilo u nacionalnom ili međunarodnom prometu kao i međunarodnom roamingu, uslugu SMS parkinga, mPrijevoza, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne i SMS usluge s dodatnom vrijednosti te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 i sve ostale usluge,
- naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno.

Iznosi koje korisnik plaća za korištenje usluga koje nisu uključene u mjesečnu naknadu Biznis Ekipne tarife utvrđeni su Cjenikom usluga Tele2.

4. Što se događa nakon što potrošim usluge uključene u mjesečnu naknadu?

Nakon što pretplatnik na bilo kojem od brojeva s aktiviranom Biznis Ekipnom tarifom potroši sav podatkovni promet odabranog podatkovnog paketa, podatkovni promet se zaustavlja zbog zaštite pretplatnika od prekomjerne potrošnje zbog korištenja podatkovnog prometa. 

Pretplatnik može odabrati uključenje nekog od dodatnih jednokratnih paketa podatkovnog prometa te nastaviti koristi podatkovni promet do isteka mjeseca odnosno potrošnje podatkovnog prometa iz uključenog u dodatni paket podatkovnog prometa. 

Dodatni paket podatkovnog prometa po svakom broju može aktivirati osoba ovlaštena za zastupanje koristeći korisnički portal Moj Tele2 ili mobilnu aplikaciju Moj Tele2.

5. Koliki je iznos mjesečne naknade u mjesecu u kojem radim aktivaciju tarife Biznis Ekipna?
Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je pretplatnik bio na tarifi Biznis Ekipna s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. 

Iznos mjesečne naknade odabranog obveznog podatkovnog paketa za svaki broj na kojem je aktivirana Biznis Ekipna tarifa će se naplaćivati u punom iznosu, bez obzira na dan aktivacije. No, pri tome će pretplatnik dobiti i puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu odabranog obveznog podatkovnog prometa.

6. Na koji način i uz koje obvezno trajanje ugovora mogu aktivirati tarifu Biznis Ekipna?
Za aktivaciju tarife Biznis Ekipna na svakom broju (do maksimalno 4) trebaš osobno potpisati pretplatnički ugovor na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta. Obavezno trajanje pretplatničkog Ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca, a moguće je potpisati pretplatnički ugovor i bez obveznog trajanja ugovora.

7. Ukoliko već imam Ugovornu obvezu na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi, na koji način mogu promijeniti tarifni model?
Dozvoljene promjene na tarifu Biznis Ekipna i s nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

8. Koliko dugo mogu koristiti Biznis Ekipna?

Jednom aktivirana tarifa Ekipna zajedno sa odabranim obveznim podatkovnim paketom može se koristiti zauvijek.

9. Ako ne iskoristim iznos mjesečne naknade obveznog podatkovnog paketa tijekom jednog obračunskog mjeseca, hoće li se preostala količina zbrojiti s novom količinom koja će mi se dodijeliti početkom novog obračunskog razdoblja?
Neiskorišteni iznos mjesečne naknade kao niti neiskorištena količina podatkovnog prijenosa dodijeljena tijekom jednog mjeseca, tj. obračunskog razdoblja neće biti prenesena u sljedeći mjesec, tj. u novo obračunsko razdoblje.

10. Mogu li dodatno kupiti neki podatkovni paket za pretplatnike?

Da, dodatni paket podatkovnog prometa po svakom broju može aktivirati osoba ovlaštena za zastupanje koristeći korisnički portal Moj Tele2 ili mobilnu aplikaciju Moj Tele2.

Paket je jednokratni što znači da se neće obnoviti u sljedećem obračunskom razdoblju nego vrijedi do isteka obračunskog razdoblja u kojem je aktiviran.

Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Dostupni paketi su: Pola GB, Tri GB, Šest GB, Deset GB i Petnaest GB. Sve izmjene može raditi osoba ovlaštena za zastupanje.

11. Što se događa s pogodnostima koje sam imao na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi ako potpišem ugovor i prijeđem na tarifu Ekipna?
Aktivacijom tarife Biznis Ekipna, postojeći korisnik koji promijeni tarifu gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na tarifu Biznis Ekipna.

12. Na koji način mogu provjeriti stanje količine minuta, SMS poruka i obveznog paketa podatkovnog svoje tarife?
Stanje količine minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa tarife koju koristiš možeš provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi STANJE na kratki broj 13880. Poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju.

Povratna poruka sa stanjem minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa informativnog je karaktera i može odstupati od stvarne potrošnje zbog mogućeg kašnjenja u obračunu za određene usluge.

13. Kako mogu provjeriti stanje računa na tarifi koju koristim?

Stanje računa može provjeriti pretplatnik za sve brojeve s aktiviranom tarifom Ekipna slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880. 

Povratna poruka sa stanjem računa informativnog je karaktera i može odstupati od stvarne potrošnje zbog mogućeg kašnjenja u obračunu za određene usluge.

14. Koliko iznosi naknada za uspostavu poziva?
Naknada za uspostavu poziva u tarifi Ekipna se ne naplaćuje tj. iznosi 0,00 kn po uspostavljenom pozivu.

15. Koliko iznosi obračunska jedinica za pozive? A kolika je obračunska jedinica za podatkovni prijenos?
Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi. Obračunska jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 10 kB, dok je u međunarodnom roamingu 100 kB osim unutar EU gdje je 1kB.

16. Na kojem prodajnom mjestu mogu aktivirati tarifu Biznis Ekipna?
Biznis Ekipnu tarifu možeš aktivirati na svim Tele2 prodajnim mjestima.

17. Mogu li na tarifi Biznis Ekipna koristiti uslugu SMS sponzor?
Korisnici tarife Biznis Ekipna imaju mogućnosti koristiti uslugu SMS sponzor.

18. S postojeće pretplatničke tarife prešao sam na tarifu Biznis Ekipna. Želio bih se vratiti na staru tarifu koju sam imao prije. Je li to moguće?
Dozvoljene promjene na tarifu Ekipna i sa nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

19. Uključio sam brojač poziva na svom mobilnom uređaju i količina minuta koju prikazuje brojač ne odgovara količini koju dobivam slanjem poruke STANJE. Zašto?
Brojač poziva na mobilnom uređaju obično ne vodi računa o obračunskoj jedinici. S obzirom da je obračunska jedinica za pozive u Ekipnoj tarifi 60 sekundi, svaki poziv koji traje kraće od pune minute zaokružit će se na prvi veći iznos iskazan u punim minutama. Primjerice, poziv od 1 minute i 15 sekundi u Biznis Ekipnoj tarifi tretirat će se kao poziv od 2 minute, dok će većina brojača na mobilnim uređajima ovakav poziv tretirati kao poziv od 1 minute i 15 sekundi.

20. Pretplatio sam se na tarifu Biznis Ekipna i paket Pola GB te koristio isključivo pozive i usluge uključene u tarifu. Zašto mi je mjesečni račun veći od iznosa minimalne mjesečne potrošnje?
S obzirom da u mjesečnu naknadu nije uključena naknada za pristup mreži (koja se naplaćuje zasebno u iznosu od 10,00 kn mjesečno za svaki broj na kojem je aktivirana Biznis Ekipna tarifa) vaš račun će biti uvećan za umnožak broja priključaka s aktivnom Biznis Ekipnom tarifom i naknade za pristup mreži.

21. Je li ograničeno maksimalno trajanje poziva?

Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.

Tarifa Biznis Raspali

Tele2 zna koliko je akrobacija potrebno da bi vaš posao na kraju mjeseca doskočio u zeleno.

Ne želite da vas sputavaju ikakva ograničenja? Tada je tarifa RASPALI, s neograničenim pozivima i SMS porukama, savršena za vas! Za samo 85 kuna mjesečno.

Uz tarifu koja vam savršeno odgovara dodajte interneta baš koliko vam treba:
POLA GB -  mjesečna naknada: 20 kn, uključeno 512 MB
TRI GB -  mjesečna naknada: 50 kn, uključeno 3 GB
ŠEST GB -  mjesečna naknada: 75 kn, uključeno 6 GB
DESET GB -  mjesečna naknada: 110 kn, uključeno 10 GB
PETNAEST GB - mjesečna naknada: 150 kn, uključeno 15 GB

Odabrani podatkovni paket možete mijenjati iz mjeseca u mjesec, bez ikakve naknade!

P.S. Svi vaši pozivi unutar tima ne naplaćuju se i ne troše minute uključene u vašu tarifu. Zato komunicirajte s vašim timom kad god vam odgovora, koliko god želite i što god želite bez dodatnih troškova.

Ako vam tijekom mjeseca zatreba koji GB više, uvijek možete aktivirati dodatne podatkovne pakete - 1 GB za 25 kn ili 5 GB za 65 kn.
 
Surfajte u Biznis Raspali tarifi uz maksimalne 4G brzine do 150 Mbit/s.
Tarifa Biznis Raspali
Mjesečna naknada 85 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 10 kn/mj
Uključeno u mjesečni paket
Pozivi neograničeno
SMS neograničeno
MMS 0,95 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Tarifa Biznis Raspali

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

Tarifa Biznis Čisto tristo

Tele2 zna koliko je akrobacija potrebno da bi vaš posao na kraju mjeseca doskočio u zeleno.

ČISTO TRISTO je tarifa koja se prilagođava vama, donoseći vam za 55 kuna mjesečno zajedno 300 minuta i SMS poruka, koje možete koristiti kako god vam odgovara.

Uz tarifu koja vam savršeno odgovara dodajte interneta baš koliko vam treba:
POLA GB -  mjesečna naknada: 20 kn, uključeno 512 MB
TRI GB -  mjesečna naknada: 50 kn, uključeno 3 GB
ŠEST GB -  mjesečna naknada: 75 kn, uključeno 6 GB
DESET GB -  mjesečna naknada: 110 kn, uključeno 10 GB
PETNAEST GB - mjesečna naknada: 150 kn, uključeno 15 GB

Odabrani podatkovni paket možete mijenjati iz mjeseca u mjesec, bez ikakve naknade!

P.S. Svi vaši pozivi unutar tima ne naplaćuju se i ne troše minute uključene u vašu tarifu. Zato komunicirajte s vašim timom kad god vam odgovora, koliko god želite i što god želite bez dodatnih troškova.

Ako vam tijekom mjeseca zatreba koji GB više, uvijek možete aktivirati dodatne podatkovne pakete - 1 GB za 25 kn ili 5 GB za 65 kn.

Surfajte u Biznis Čisto tristo tarifi uz maksimalne 4G brzine do 150 Mbit/s.
Tarifa Biznis Čisto tristo
Mjesečna naknada 55 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 10 kn/mj
Uključeno u mjesečni paket
Pozivi 300 min/SMS
SMS 300 min/SMS
Cijene izvan potrošenog paketa
Pozivi 0,95 kn/min
SMS 0,95 kn/SMS
MMS 0,95 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Tarifa Biznis Čisto tristo

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

Tarifa Biznis Tolko-kolko

Tele2 zna koliko je akrobacija potrebno da bi vaš posao na kraju mjeseca doskočio u zeleno.

U tarifi TOLKO-KOLKO ono što je iskorišteno to vam zaračunamo. Ni više, a ni manje.
 
Mjesečna naknada za tarifu TOLKO-KOLKO iznosi 20 kuna, koje možete trošiti na minute razgovora i slanje SMS poruka. Cijena minute ili SMS poruke iznosi 0,95 kn.

Uz tarifu koja vam savršeno odgovara dodajte interneta baš koliko vam treba:
POLA GB - mjesečna naknada: 20 kn, uključeno 512 MB
TRI GB -  mjesečna naknada: 50 kn, uključeno 3 GB
ŠEST GB -  mjesečna naknada: 75 kn, uključeno 6 GB
DESET GB -  mjesečna naknada: 110 kn, uključeno 10 GB
PETNAEST GB - mjesečna naknada: 150 kn, uključeno 15 GB

Odabrani podatkovni paket možete mijenjati iz mjeseca u mjesec, bez ikakve naknade!

P.S. Svi vaši pozivi unutar tima ne naplaćuju se i ne troše minute uključene u vašu tarifu. Zato komunicirajte s vašim timom kad god vam odgovora, koliko god želite i što god želite bez dodatnih troškova.

Ako vam tijekom mjeseca zatreba koji GB više, uvijek možete aktivirati dodatne podatkovne pakete - 1 GB za 25 kn ili 5 GB za 65 kn.
 
Surfajte u Biznis Tolko-kolko tarifi uz maksimalne 4G brzine do 150 Mbit/s.
Tarifa Biznis Tolko-kolko
Mjesečna naknada 20 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 10 kn/mj
Cijene usluga
Pozivi 0,95 kn/min
SMS 0,95 kn/SMS
MMS 0,95 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Tarifa Biznis Tolko-kolko

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

Tarifni podatkovni paketi

Ti najbolje znaš koliko surfaš, pa sam(a) odluči koliko ti interneta treba. Uz svoju novu tarifu odaberi bilo koji od ovih paketa, a kasnije ga promijeni ako bude trebalo.

 • PETNAEST GB

  15 GB

  150kn/mj
 • DESET GB

  10 GB

  110kn/mj
 • ŠEST GB

  6 GB

  75kn/mj
 • TRI GB

  3 GB

  50kn/mj
 • POLA GB

  0,5 GB

  20kn/mj

Tarifa  

Tarifa   - kn/mj
Podatkovni paket - - kn/mj
Mjesečna naknada - kn/mj
Naknada za pristup mreži 10 kn/mj
Ukupno mjesečno - kn/mj
*PDV uključen u cijenu
Želite li samo tarifu BIZNIS RASPALI PROMO za nevjerojatnih 49 kn/mj i podatkovni paket po izboru, iskoristite našu posebnu webshop ponudu o kojoj više možete saznati na stranici promocije SIM only za poslovne korisnike.
Odabrana je tarifa EKIPNA. Prvo odaberi podatkovni paket za sebe, a potom dodaj novog člana u svoju ekipu. Nakon što dodaš člana potrebno je odabrati podatkovni paket i za njega. I tako redom dok ne dodaš sve članove u svoju ekipu.
 • PETNAEST GB

  15 GB

  150kn/mj
 • DESET GB

  10 GB

  110kn/mj
 • ŠEST GB

  6 GB

  75kn/mj
 • TRI GB

  3 GB

  50kn/mj
 • POLA GB

  0,5 GB

  20kn/mj

Tarifa Ekipna

Nositelj tarife Član 1 Član 2 Član 3 Ukupno
Tarifa 150 kn/mj 150 kn/mj
Podatkovni paket - - - - -
Naknada za pristup mreži 10 kn/mj - - - 10 kn
Ukupno mjesečno   150 kn/mj
Napomena:
Nositelj tarife plaća 150 kn/mj za sve članove u ekipi, uvećano za odabrane podatkovne pakete za svakog člana te naknadu za pristup mreži. Tarifu BIZNIS EKIPNA možeš ugovoriti na svim Tele2 prodajnim mjestima.

Ekipna tarifa

Tarifa 150 kn/mj
Podatkovni paket -
Glavna   -
Dodatna 1   -
Dodatna 2   -
Dodatna 3   -
Naknada za pristup mreži 10 kn/mj.
Ukupno 150 kn/mj
Napomena:
Nositelj tarife plaća 150 kn/mj za sve članove u ekipi, uvećano za odabrane podatkovne pakete za svakog člana te naknadu za pristup mreži. Tarifu BIZNIS EKIPNA možeš ugovoriti na svim Tele2 prodajnim mjestima.
Tele2.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima saznajte ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Tele2.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Tele2.hr kliknite na gumb "Slažem se". Slažem se

Anketa o zadovoljstvu korisnika Tele2 web stranicom

Dobrodošli u ispunjavanje kratke Tele2 ankete o zadovoljstvu korisnika.
Tele2 nastoji poboljšati uslugu koju pruža svojim korisnicima i u tu svrhu želimo vam postaviti nekoliko pitanja o vašem iskustvu s korištenjem naše web stranice.Unaprijed zahvaljujemo na vašim povratnim informacijama!


Hvala vam na sudjelovanju u našoj anketi!
Vaše povratne informacije su nam dragocjene te ćemo ih upotrijebiti kako bismo dodatno poboljšali naše usluge.
Hvala vam što ste odabrali Tele2.
X
Ispuni
anketu X
Mreža i
pokrivenost X