Odaberite svoju tarifu za poslovne korisnike

Prvo odaberite tarifu koju želite, a zatim dodajte interneta koliko vam treba. Odaberite bilo koji obvezni podatkovni paket uz svoju tarifu, a kasnije ga, ako poželite, možete promijeniti.
Prvi vam donosimo neograničenu slobodu surfanja - odaberite paket BEZBROJ GB uz tarife BIZNIS RASPALI i BIZNIS EKIPNA, i bezbrižno surfajte poslovnim svijetom koliko god želite! Saznajte više u promociji Neograničena sloboda surfanja.

Korak 1

Odaberite tarifu

Odaberite tarifu, a zatim i paket.
 • Biznis Raspali

  85.00 kn/mj
  • Uključeno neograničeno minuta
  • Uključeno neograničeno SMS poruka
  Odabrano
  Odaberite
 • Biznis Ekipna

  150.00 kn/mj
  • Za 150 kn/mj 2 do 4 člana tima neograničeno pričaju i tipkaju
  • Svaki član gige bira i troši odvojeno
  Odabrano
  Odaberite
 • Biznis Čisto Tristo

  55.00 kn/mj
  • Uključeno 300 min/SMS
  Odabrano
  Odaberite

Tarifa Biznis Raspali

Tele2 zna koliko je akrobacija potrebno da bi vaš posao na kraju mjeseca doskočio u zeleno.

Ne želite da vas sputavaju ikakva ograničenja? Tada je tarifa BIZNIS RASPALI, s neograničenim pozivima i SMS porukama savršena za vas! Za samo 85 kuna mjesečno.

Uz tarifu koja vam savršeno odgovara dodajte interneta baš koliko vam treba:
- JEDAN GB - mjesečna naknada: 34 kn, uključen 1 GB
- PET GB - mjesečna naknada: 64 kn, uključeno 5 GB
- DESET GB - mjesečna naknada: 74 kn, uključeno 10 GB
- BEZBROJ GB - mjesečna naknada: 84 kn, uključeno neograničeno GB

Odabrani podatkovni paket možete mijenjati iz mjeseca u mjesec, bez ikakve naknade!

P.S. Svi vaši pozivi unutar tima ne naplaćuju se i ne troše minute uključene u vašu tarifu. Zato komunicirajte s vašim timom kad god vam odgovora, koliko god želite i što god želite bez dodatnih troškova.

Ako vam tijekom mjeseca zatreba koji GB više, uvijek možete aktivirati dodatne podatkovne pakete: 0,5 GB za 19 kn; 2 GB za 39 kn; 6 GB za 69 kn ili BEZBROJ GB 24 SATA za 19 kn.
 
Surfajte u tarifi BIZNIS RASPALI uz 4G ili 4G+ tehnologiju.

I sve to bez naknade za pristup mreži.

 

Navedene cijene uključuju PDV.

Cjenik telekomunikacijskih usluga

Tarifa Biznis Raspali
Mjesečna naknada 85 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 0 kn/mj
Uključeno u mjesečni paket
Pozivi neograničeno
SMS neograničeno
MMS 0,95 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Navedene cijene uključuju PDV.

Tarifa Biznis Raspali

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

1. Što je RASPALI tarifa, tko ju može aktivirati? 
Raspali tarifa je tarifa za privatne pretplatnike koju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 pretplatnici.

2. Što je mjesečna naknada RASPALI tarife i što uključuje?
Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg korisnik plaća svaki puni mjesec neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Mjesečna naknada Raspali tarife iznosi 85 kuna te uključuje neograničeno minuta i/ili SMS poruka prema svim nacionalnim mrežama. 

U tarifi pretplatnik može birati koliko podatkovnog prometa želi te će u skladu s odabranim paketom podatkovnog prometa iznos mjesečne naknade biti uvećan za mjesečni iznos naknade obveznog podatkovnog paketa. Paketi koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife promijeniti su: 
- JEDAN I POL GB (39 kn/mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 119 kn,
- PET GB (64 kn/mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 149 kn, 
- DESET GB (74 kn/mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 159 kn i 
- BEZBROJ GB (84 kn/mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 169 kn

Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom te sve o stale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade tarife Raspali naplaćuju se posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

3. Koji su novi podatkovni paketi na glasovnim tarifama koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja, ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife može promijeniti? 
Od 24.04.2017 u ponudi su dostupni sljedeći podatkovni paketi:
- JEDAN I POL GB (39 kn/mj)
- PET GB (64 kn/mj) 
- DESET GB (74 kn/mj) 
- BEZBROJ GB (84 kn/mj) dostupan uz tarife RASPALI I EKIPNA
Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Poslovni korisnici koji su ostvarili posebnu ponudu putem kanala direktne prodaje mogu promijeniti podatkovni paket putem svog prodajnog predstavnika. 
Tele2 nudi  neograničeni internet uz podatkovni paket BEZBROJ GB i na ovaj način potpuno oslobađa korisnika od razmišljanja koji je datum u mjesecu, gdje je najbliži WiFi i koliko košta dodatni paket prometa.
Za 169kn mjesečno korisniku sve Tele2 usluge (SMS, razgovori i podatkovni promet) mogu biti neograničene u kombinaciji tarife Raspali i podatkovnog paketa BEZBROJ GB.

4. Što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife Raspali?
Mjesečna naknada tarife RASPALI ne uključuje podatkovni promet te ga korisnik odabire odabirom određenog obveznog paketa podatkovnog prometa kako je opisano u prethodnom pitanju.

Osim toga, mjesečna naknada tarife RASPALI ne uključuje:
- pozive prema međunarodnim destinacijama, pozive ostvarene u međunarodnom roamingu, pozive prema uslugama s dodatnom vrijednosti, faks ili podatkovne pozive,
- slanje MMS poruka u bilo u nacionalnom ili međunarodnom prometu kao i međunarodnom roamingu, uslugu SMS parkinga, mPrijevoza, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne i SMS usluge s dodatnom vrijednosti te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 i sve ostale usluge,
- naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno. Uz podatkovne pakete JEDAN I POL
GB, PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB dostupne za aktivaciju od 24.04.2017 se ne naplaćuje naknada za pristup mreži

Iznosi koje korisnik plaća za korištenje usluga koje nisu uključene u mjesečnu naknadu tarife Raspali utvrđeni su Cjenikom usluga Tele2.

5. Što se događa nakon što potrošim usluge uključene u mjesečnu naknadu?
Kako bi mogli potpuno preskočiti ovo pitanje preporučamo aktivaciju podatkovnog paketa BEZBROJ GB i tarifu RASPALI ili EKIPNA jer su na taj način sve usluge neograničene. 
U svakom drugom slučaju, nakon što pretplatnik potroši sav podatkovni promet odabranog podatkovnog paketa, podatkovni promet se zaustavlja zbog zaštite pretplatnika od prekomjerne potrošnje zbog korištenja podatkovnog prometa. Pretplatnik može odabrati uključenje nekog od dodatnih jednokratnih paketa podatkovnog prometa te nastaviti koristi podatkovni promet do isteka mjeseca odnosno potrošnje podatkovnog prometa iz uključenog u dodatni paket podatkovnog prometa. 

Jednokratni dodatni paket podatkovnog prometa od 0,5GB se aktivira slanjem ključne riječi POLAGIGA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 2GB se aktivira slanjem ključne riječi 2GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 39 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 6GB se aktivira slanjem ključne riječi 6GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 69 kn. 
Ukoliko nemate paket BEZBROJ GB, a ipak imate potrebu za neograničenim internetom na kratko vrijeme preporučamo jednokratni paket podatkovnog prometa koji se aktivira slanjem ključne riječi 24SATA  na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn.

6. Koliki je iznos mjesečne naknade u mjesecu u kojem radim aktivaciju tarife RASPALI?
Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je pretplatnik bio na tarifi Raspali s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. 

Iznos mjesečne naknade odabranog obveznog podatkovnog paketa će se naplaćivati u punom iznosu, bez obzira na dan aktivacije. No, pri tome će pretplatnik dobiti i puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu odabranog obveznog podatkovnog prometa.

7. Na koji način i uz koje obvezno trajanje ugovora mogu aktivirati tarifu RASPALI?
Za aktivaciju tarife RASPALI trebaš osobno potpisati pretplatnički ugovor na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta ili jednostavno sve obaviti putem Tele2 webshopa. Obavezno trajanje pretplatničkog Ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca, a moguće je potpisati pretplatnički ugovor i bez obveznog trajanja ugovora.

8. Ukoliko već imam Ugovornu obvezu na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi, na koji način mogu promijeniti tarifni model?
Dozvoljene promjene na tarifu RASPALI i s nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

9. Je li podatkovni paket BEZBROJ GB zaista neograničen?
Svaka neograničena telekomunikacijska usluga uvijek ima određeno načelo pravednog korištenja u sklopu Uvjeta korištenja. Njegova svrha je zaštita tebe kao korisnika od zlonamjernog korištenja usluga kako bismo ti omogućili istu kvalitetu pristupa mreži od prvog do zadnjeg GB u mjesecu. 
Svim korisnicima obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB svaki dan dodijeljeno je 5GB podatkovnog prometa. Nakon potrošenih 5GB samo trebate potvrditi da želiš dalje nastaviti surfati nakon čega ti se dodjeljuje novih 2GB prometa, bez ikakve naplate i tako bezbroj puta u danu. 

10. Pokušao/la sam aktivirati dodatnih 2GB bez naplate i nisam uspio/la.
Dodatnih 2GB je moguće aktivirati samo ukoliko je korisnik potrošio svih 5GB unutar svojeg BEZBROJ GB paketa. Ukoliko korisnik već ima aktiviran 2GB dodatni paket, tada ne može aktivirati novi sve dok ne potroši svih dodijeljenih 2GB.

11. Usporava li mi se brzina na BEZBROJ GB obveznom paketu nakon što potrošim 5 GB koje imam po danu i nastavim surfati po dodatna 2 GB? 
Ne, nema nikakvog usporavanja brzine, korisnik cijelo vrijeme surfa punom brzinom.

12. Koliko dugo mogu koristiti tarifu RASPALI?
Jednom aktivirana tarifa RASPALI zajedno sa odabranim obveznim podatkovnim paketom može se koristiti zauvijek.

13. Ako ne iskoristim iznos mjesečne naknade obveznog podatkovnog paketa tijekom jednog obračunskog mjeseca, hoće li se preostala količina zbrojiti s novom količinom koja će mi se dodijeliti početkom novog obračunskog razdoblja?
Promet se ne prenosi u sljedeći mjesec. Od sljedećeg mjeseca se dodjeljuje novi paket prometa, za potpunu slobodu preporučamo ipak  BEZBROJ GB, u kojoj više nije ni bitno prenosi li se promet u sljedeći mjesec.

14. Mogu li dodatno kupiti neki podatkovni paket za pretplatnike?
Da, korisnik na tarifi RASPALI može dodatno kupiti podatkovni paket slanjem odgovarajuće ključne riječi na kratki broj 13880. Paket je jednokratan što znači da će vrijediti samo u mjesecu aktivacije te se neće obnoviti u sljedećem mjesecu. Moći će odabrati jednokratni paketi
Jednokratni dodatni paket podatkovnog prometa od 0,5GB se aktivira slanjem ključne riječi POLAGIGA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 2GB se aktivira slanjem ključne riječi 2GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 39 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 6GB se aktivira slanjem ključne riječi 6GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 69 kn. 
Ukoliko nemate paket BEZBROJ GB, a ipak imate potrebu za neograničenim internetom na kratko vrijeme preporučamo jednokratni paket podatkovnog prometa koji se aktivira slanjem ključne riječi 24SATA  na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn.

Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Dostupni paketi su: JEDAN I POL GB, PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB

15. Uključuje li mjesečna naknada tarifa i Naknadu za pristup mreži?
Korisnici koji aktiviraju nove podatkovne pakete dostupne za aktivaciju od 24.04.2017 JEDAN I POL, PET, DESET i BEZBROJ GB neće plaćati Naknadu za pristup mreži od trenutka kad im je aktiviran novi podatkovni paket.

16. Kažete kako se uz nove podatkovne pakete ne plaća Naknada za pristup mreži. Vrijedi li to i za mene ako promijenim podatkovni paket ili promijenim tarifu ? Ako da, kako će mi se naplatiti Naknada za pristup mreži u mjesecu kada promijenim podatkovni paket ili tarifu? 
Svi korisnici koji aktiviraju nove podatkovne pakete koji vrijede od 24.04.2017 neće plaćati Naknadu za pristup mreži, to vrijedi i za korisnike koji rade promjenu podatkovnih paketa prometa ili mijenjaju tarifu kad trebaju odabrati i novi paket podatkovnog prometa.

17. Ako već imam aktivan jednokratni podatkovni paket ili paket minuta ili SMS poruka na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi i nakon toga potpišem ugovor za tarifu RASPALI, hoću li zadržati postojeći pretplatnički jednokratni podatkovni paket ili paket minuta ili SMS poruka?
Promjenom tarife u tarifu RASPALI ranije aktivirani paket (podatkovni, SMS poruka ili minuta) će se deaktivirati, ali korisnik, po želji, može sam naknadno aktivirati novi podatkovni paket slanjem odgovarajuće ključne riječi.

18. Što se događa s pogodnostima koje sam imao na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi ako potpišem ugovor i prijeđem na tarifu RASPALI?
Aktivacijom tarife RASPALI, postojeći korisnik koji promijeni tarifu gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na tarifu Raspali.

19. Na koji način mogu provjeriti stanje količine minuta, SMS poruka i obveznog paketa podatkovnog svoje tarife?
Stanje količine minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa tarife koju koristiš možeš provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi STANJE na kratki broj 13880. Poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju. 
Stanje se također može provjeriti putem portala Moj Tele2

20. Kako mogu provjeriti stanje računa na tarifi koju koristim?
Stanje računa možeš provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880. Povratna poruka sa stanjem računa informativnog je karaktera i može odstupati od stvarne potrošnje zbog mogućeg kašnjenja u obračunu za određene usluge.

21. Koliko iznosi naknada za uspostavu poziva?
Naknada za uspostavu poziva u tarifi Raspali se ne naplaćuje tj. iznosi 0,00 kn po uspostavljenom pozivu.

22. Koliko iznosi obračunska jedinica za pozive? A kolika je obračunska jedinica za podatkovni prijenos?
Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi. Obračunska jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 10 kB, dok je u međunarodnom roamingu 100 kB osim unutar EU gdje je 1kB.

23. Na kojem prodajnom mjestu mogu aktivirati tarifu RASPALI?
RASPALI tarifu možeš aktivirati na svim Tele2 prodajnim mjestima i putem Tele2 webshopa.

24. Mogu li na tarifi RASPALI koristiti uslugu SMS sponzor?
Korisnici tarife RASPALI imaju mogućnosti koristiti uslugu SMS sponzor.

25. S postojeće pretplatničke tarife prešao sam na tarifu RASPALI. Želio bih se vratiti na staru tarifu koju sam imao prije. Je li to moguće?
Dozvoljene promjene na tarifu RASPALI i s nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

26. Uključio sam brojač poziva na svom mobilnom uređaju i količina minuta koju prikazuje brojač ne odgovara količini koju dobivam slanjem poruke STANJE. Zašto?
Brojač poziva na mobilnom uređaju obično ne vodi računa o obračunskoj jedinici. S obzirom da je obračunska jedinica za pozive u Raspali tarifi 60 sekundi, svaki poziv koji traje kraće od pune minute zaokružit će se na prvi veći iznos iskazan u punim minutama. Primjerice, poziv od 1 minute i 15 sekundi u Raspali tarifi tretirat će se kao poziv od 2 minute, dok će većina brojača na mobilnim uređajima ovakav poziv tretirati kao poziv od 1 minute i 15 sekundi.

27. Je li ograničeno maksimalno trajanje poziva?
Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.
 

Tarifa Biznis Ekipna

Tarifa BIZNIS EKIPNA odgovara baš svakoj poslovnoj ekipi. Svaki posao će biti u plusu ako štedite na BIZNIS EKIPNOJ!

Nositelj tarife plaća 150 kn/mj za sve članove u ekipi, uvećano za odabrane podatkovne pakete za svakog člana:
- JEDAN I POL GB za 39 kn mjesečno
- PET GB za 64 kn mjesečno
- DESET GB za 74 kn mjesečno
- BEZBROJ GB za 84 kn mjesečno (uključeno neograničeno GB)

Podatkovni paket možete mijenjati iz mjeseca u mjesec, bez ikakve naknade!

Ako nekom članu tijekom mjeseca zatreba koji GB više, uvijek možete aktivirati dodatne podatkovne pakete: 0,5 GB za 19 kn; 2 GB za 39 kn; 6 GB za 69 kn ili BEZBROJ GB 24 SATA za 19 kn.
 
Surfajte u tarifi BIZNIS EKIPNA uz 4G ili 4G+ tehnologiju.

I sve to bez naknade za pristup mreži!

Navedene cijene uključuju PDV.
Tarifa Biznis Ekipna
Mjesečna naknada 150 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 0 kn/mj
Cijene usluga
Pozivi 0 kn/min
SMS 0 kn/SMS
MMS 0 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Navedene cijene uključuju PDV.

Tarifa Biznis Ekipna

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

1. Što je tarifa EKIPNA, tko ju može aktivirati? 
Tarifa EKIPNA je tarifa za sve moguće ekipe koje imaju do 4 člana. Može ju ugovoriti privatni i poslovni pretplatnik, bilo novi bilo postojeći Tele2 pretplatnici kao i korisnici Tele2 bonova koji prelaze na Tele2 pretplatu ili pak korisnici drugih mreža koji će prenijeti broj na Tele2 pretplatu.

2. Što je mjesečna naknada tarife EKIPNA i što uključuje?
Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg korisnik plaća svaki puni mjesec neovisno o ostvarenoj potrošnji. 

Mjesečna naknada tarife EKIPNA iznosi ukupno 150 kuna za do 4 broja te uključuje neograničeno minuta i/ili SMS poruka prema svim nacionalnim mrežama.

Za svakog od članova ekipe pretplatnik može birati koliko podatkovnog prometa želi za svaki pojedini broj u tarifi EKIPNA te će u skladu s odabranim paketom podatkovnog prometa iznos mjesečne naknade biti uvećan za mjesečni iznos naknade obveznog podatkovnog paketa. Paketi koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife promijeniti su:  
- JEDAN I POL GB (39 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 119 kn,
- PET GB (64 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 149 kn, 
- DESET GB (74 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 159 kn i 
- BEZBROJ GB (84 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 169 kn

Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom te sve o stale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade tarife Ekipna naplaćuju se posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

3. Koji su novi podatkovni paketi na glasovnim tarifama koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja, ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife može promijeniti? 
Od 24.04.2017 u ponudi su dostupni sljedeći podatkovni paketi:
- JEDAN I POL GB (39 kn / mj)
- PET GB (64 kn / mj) 
- DESET GB (74 kn / mj) 
- BEZBROJ GB (84 kn / mj) dostupan uz tarife RASPALI I EKIPNA
Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Poslovni korisnici koji su ostvarili posebnu ponudu putem kanala direktne prodaje mogu promijeniti podatkovni paket putem svog prodajnog predstavnika. 
Tele2 nudi  neograničeni internet uz podatkovni paket BEZBROJ GB i na ovaj način potpuno oslobađa korisnika od razmišljanja koji je datum u mjesecu, gdje je najbliži WiFi i koliko košta dodatni paket prometa.
Za 169 kn mjesečno korisniku sve Tele2 usluge (SMS, razgovori i podatkovni promet) mogu biti neograničene u kombinaciji tarife EKIPNA i i podatkovnog paketa BEZBROJ GB.

4. Što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife EKIPNA?
Mjesečna naknada tarife EKIPNA ne uključuje podatkovni promet te ga korisnik odabire odabirom određenog obveznog paketa podatkovnog prometa kako je opisano u prethodnom pitanju.

Osim toga, mjesečna naknada tarife EKIPNA ne uključuje:
- pozive prema međunarodnim destinacijama, pozive ostvarene u međunarodnom roamingu, pozive prema uslugama s dodatnom vrijednosti, faks ili podatkovne pozive,
- slanje MMS poruka u bilo u nacionalnom ili međunarodnom prometu kao i međunarodnom roamingu, uslugu SMS parkinga, mPrijevoza, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne i SMS usluge s dodatnom vrijednosti te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 i sve ostale usluge,
- naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno. Uz podatkovne pakete JEDAN I POL GB, PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB dostupne za aktivaciju od 24.04.2017 se ne naplaćuje naknada za pristup mreži

Iznosi koje korisnik plaća za korištenje usluga koje nisu uključene u mjesečnu naknadu tarife EKIPNA utvrđeni su Cjenikom usluga Tele2.

5. Što se događa nakon što potrošim usluge uključene u mjesečnu naknadu?
Kako bi mogli potpuno preskočiti ovo pitanje preporučamo aktivaciju podatkovnog paketa BEZBROJ GB i tarifa RASPALI ili EKIPNA jer su Vam na taj način sve usluge neograničene. 
U svakom drugom slučaju nakon što pretplatnik potroši sav podatkovni promet odabranog podatkovnog paketa, podatkovni promet se zaustavlja zbog zaštite pretplatnika od prekomjerne potrošnje zbog korištenja podatkovnog prometa. Pretplatnik može odabrati uključenje nekog od dodatnih jednokratnih paketa podatkovnog prometa te nastaviti koristi podatkovni promet do isteka mjeseca odnosno potrošnje podatkovnog prometa iz uključenog u dodatni paket podatkovnog prometa. 

Jednokratni dodatni paket podatkovnog prometa od 0,5GB se aktivira slanjem ključne riječi POLAGIGA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 2GB se aktivira slanjem ključne riječi 2GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 39 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 6GB se aktivira slanjem ključne riječi 6GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 69 kn. 
Ukoliko nemate paket BEZBROJ GB, a ipak imate potrebu za neograničenim internetom na kratko vrijeme preporučamo jednokratni paket podatkovnog prometa koji se aktivira slanjem ključne riječi 24SATA  na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn.

6. Koliki je iznos mjesečne naknade u mjesecu u kojem radim aktivaciju tarife EKIPNA?
Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je pretplatnik bio na tarifi EKIPNA s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. 

Iznos mjesečne naknade odabranog obveznog podatkovnog paketa će se naplaćivati u punom iznosu, bez obzira na dan aktivacije. No, pri tome će pretplatnik dobiti i puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu odabranog obveznog podatkovnog prometa.

7. Na koji način i uz koje obvezno trajanje ugovora mogu aktivirati tarifu EKIPNA?
Za aktivaciju tarife EKIPNA trebaš osobno potpisati pretplatnički ugovor na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta ili jednostavno sve obaviti putem Tele2 webshopa. Obavezno trajanje pretplatničkog Ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca, a moguće je potpisati pretplatnički ugovor i bez obveznog trajanja ugovora.

8. Ukoliko već imam Ugovornu obvezu na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi, na koji način mogu promijeniti tarifni model?
Dozvoljene promjene na tarifu EKIPNA i s nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

9. Je li podatkovni paket BEZBROJ GB zaista neograničen?
Svaka neograničena telekomunikacijska usluga uvijek ima određeno načelo pravednog korištenja u sklopu Uvjeta korištenja. Njegova svrha je zaštita tebe kao korisnika od zlonamjernog korištenja usluga kako bismo ti omogućili istu kvalitetu pristupa mreži od prvog do zadnjeg GB u mjesecu. 
Svim korisnicima obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB svaki dan dodijeljeno je 5GB podatkovnog prometa. Nakon potrošenih 5GB samo trebate potvrditi da želiš dalje nastaviti surfati nakon čega ti se dodjeljuje novih 2GB prometa, bez ikakve naplate i tako bezbroj puta u danu. 

10. Pokušao/la sam aktivirati dodatnih 2GB bez naplate i nisam uspio/la.
Dodatnih 2GB je moguće aktivirati samo ukoliko je korisnik potrošio svih 5GB unutar svojeg BEZBROJ GB paketa. Ukoliko korisnik već ima aktiviran 2GB dodatni paket, tada ne može aktivirati novi sve dok ne potroši svih dodijeljenih 2GB.

10. Usporava li mi se brzina na BEZBROJ GB obveznom paketu nakon što potrošim 5 GB koje imam po danu i nastavim surfati po dodatna 2 GB? 
Ne, nema nikakvog usporavanja brzine, korisnik cijelo vrijeme surfa punom brzinom.

11. Koliko dugo mogu koristiti tarifu EKIPNA?
Jednom aktivirana tarifa EKIPNA zajedno sa odabranim obveznim podatkovnim paketom može se koristiti zauvijek.

12. Ako ne iskoristim iznos mjesečne naknade obveznog podatkovnog paketa tijekom jednog obračunskog mjeseca, hoće li se preostala količina zbrojiti s novom količinom koja će mi se dodijeliti početkom novog obračunskog razdoblja?
Promet se ne prenosi u sljedeći mjesec. Od sljedećeg mjeseca se dodjeljuje novi paket prometa, za potpunu slobodu preporučamo ipak  BEZBROJ GB, u kojoj više nije ni bitno prenosi li se promet u sljedeći mjesec.

13. Mogu li dodatno kupiti neki podatkovni paket za pretplatnike?
Da, korisnik na tarifi EKIPNA može dodatno kupiti podatkovni paket slanjem odgovarajuće ključne riječi na kratki broj 13880. Paket je jednokratan što znači da će vrijediti samo u mjesecu aktivacije te se neće obnoviti u sljedećem mjesecu. Moći će odabrati jednokratni paketi
Jednokratni dodatni paket podatkovnog prometa od 0,5GB se aktivira slanjem ključne riječi POLAGIGA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 2GB se aktivira slanjem ključne riječi 2GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 39 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 6GB se aktivira slanjem ključne riječi 6GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 69 kn. 
Ukoliko nemate paket BEZBROJ GB, a ipak imate potrebu za neograničenim internetom na kratko vrijeme preporučamo jednokratni paket podatkovnog prometa koji se aktivira slanjem ključne riječi 24SATA  na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn.

Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Dostupni paketi su: JEDAN I POL GB, PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB

14. Uključuje li mjesečna naknada tarifa i Naknadu za pristup mreži?
Korisnici koji aktiviraju nove podatkovne pakete dostupne za aktivaciju od 24.04.2017 JEDAN I POL, PET, DESET i BEZBROJ GB neće plaćati Naknadu za pristup mreži od trenutka kad im je aktiviran novi podatkovni paket.
U tarifi EKIPNA neće plaćati Naknadu za pristup mreži za svaki priključak koji ima jedan od novih obveznih podatkovnih paketa.

15. Kažete kako se uz nove podatkovne pakete ne plaća Naknada za pristup mreži. Vrijedi li to i za mene ako promijenim podatkovni paket ili promijenim tarifu ? Ako da, kako će mi se naplatiti Naknada za pristup mreži u mjesecu kada promijenim podatkovni paket ili tarifu? 
Svi korisnici koji aktiviraju nove podatkovne pakete koji vrijede od 24.04.2017 neće plaćati Naknadu za pristup mreži, to vrijedi i za korisnike koji rade promjenu podatkovnih paketa prometa ili mijenjaju tarifu kad trebaju odabrati i novi paket podatkovnog prometa.

16. Ako već imam aktivan jednokratni podatkovni paket ili paket minuta ili SMS poruka na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi i nakon toga potpišem ugovor za tarifu EKIPNA, hoću li zadržati postojeći pretplatnički jednokratni podatkovni paket ili paket minuta ili SMS poruka?
Promjenom tarife u tarifu EKIPNA ranije aktivirani paket (podatkovni, SMS poruka ili minuta) će se deaktivirati, ali korisnik, po želji, može sam naknadno aktivirati novi podatkovni paket slanjem odgovarajuće ključne riječi.

17. Što se događa s pogodnostima koje sam imao na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi ako potpišem ugovor i prijeđem na tarifu EKIPNA?
Aktivacijom tarife EKIPNA, postojeći korisnik koji promijeni tarifu gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na tarifu EKIPNA.

18. Na koji način mogu provjeriti stanje količine minuta, SMS poruka i obveznog paketa podatkovnog svoje tarife?
Stanje količine minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa tarife koju koristiš možeš provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi STANJE na kratki broj 13880. Poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju. 
Stanje se također može provjeriti putem portala Moj Tele2

19. Kako mogu provjeriti stanje računa na tarifi koju koristim?
Stanje računa možeš provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880. Povratna poruka sa stanjem računa informativnog je karaktera i može odstupati od stvarne potrošnje zbog mogućeg kašnjenja u obračunu za određene usluge.

20. Koliko iznosi naknada za uspostavu poziva?
Naknada za uspostavu poziva u tarifi EKIPNA se ne naplaćuje tj. iznosi 0,00 kn po uspostavljenom pozivu.

21. Koliko iznosi obračunska jedinica za pozive? A kolika je obračunska jedinica za podatkovni prijenos?
Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi. Obračunska jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 10 kB, dok je u međunarodnom roamingu 100 kB osim unutar EU gdje je 1kB.

22. Na kojem prodajnom mjestu mogu aktivirati tarifu EKIPNA?
Ekipnu tarifu možeš aktivirati na svim Tele2 prodajnim mjestima i putem Tele2 web shopa.

23. Mogu li na tarifi EKIPNA koristiti uslugu SMS sponzor?
Korisnici tarife EKIPNA imaju mogućnosti koristiti uslugu SMS sponzor.

24. S postojeće pretplatničke tarife prešao sam na tarifu EKIPNA. Želio bih se vratiti na staru tarifu koju sam imao prije. Je li to moguće?
Dozvoljene promjene na tarifu EKIPNA i sa nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

25. Uključio sam brojač poziva na svom mobilnom uređaju i količina minuta koju prikazuje brojač ne odgovara količini koju dobivam slanjem poruke STANJE. Zašto?
Brojač poziva na mobilnom uređaju obično ne vodi računa o obračunskoj jedinici. S obzirom da je obračunska jedinica za pozive u Ekipnoj tarifi 60 sekundi, svaki poziv koji traje kraće od pune minute zaokružit će se na prvi veći iznos iskazan u punim minutama. Primjerice, poziv od 1 minute i 15 sekundi u Ekipnoj tarifi tretirat će se kao poziv od 2 minute, dok će većina brojača na mobilnim uređajima ovakav poziv tretirati kao poziv od 1 minute i 15 sekundi.

26. Je li ograničeno maksimalno trajanje poziva?
Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.

27. Mogu li na tarifi EKIPNA koristiti uslugu SMS sponzor?
Korisnici tarife Ekipna imaju mogućnosti koristiti uslugu SMS sponzor.
 

Tarifa Biznis Čisto Tristo

Tele2 zna koliko je akrobacija potrebno da bi vaš posao na kraju mjeseca doskočio u zeleno.

Tarifa ČISTO TRISTO prilagođava se vama, donoseći vam za 55 kuna mjesečno zajedno 300 minuta i SMS poruka, koje možete koristiti kako god vam odgovara.

Uz tarifu koja vam savršeno odgovara dodajte interneta baš koliko vam treba:
- JEDAN I POL GB za 39 kn mjesečno
- PET GB za 64 kn mjesečno
- DESET GB za 74 kn mjesečno

Odabrani podatkovni paket možete mijenjati iz mjeseca u mjesec, bez ikakve naknade!

P.S. Svi vaši pozivi unutar tima ne naplaćuju se i ne troše minute uključene u vašu tarifu. Zato komunicirajte s vašim timom kad god vam odgovora, koliko god želite i što god želite bez dodatnih troškova.

Ako vam tijekom mjeseca zatreba koji GB više, uvijek možete aktivirati dodatne podatkovne pakete: 0,5 GB za 19 kn; 2 GB za 39 kn; 6 GB za 69 kn ili BEZBROJ GB 24 SATA za 19 kn.
 
Surfajte u tarifi BIZNIS ČISTO TRISTO uz 4G ili 4G+ tehnologiju.

I sve to bez naknade za pristup mreži!

Navedene cijene uključuju PDV.

Tarifa Biznis Čisto Tristo
Mjesečna naknada 55 kn/mj
Naknada za korištenje mreže 0 kn/mj
Uključeno u mjesečni paket
Pozivi 300 min/SMS poruka
SMS 300 min/SMS poruka
Cijene izvan potrošenog paketa
Pozivi 0,95 kn/min
SMS 0,95 kn/SMS
MMS 0,95 kn/MMS
Međunarodni pozivi
BiH 3,05 kn/min
Europa 1 4,50 kn/min
Europa 2 5,55 kn/min
Svijet 1 6,90 kn/min
Svijet 2 18,55 kn/min
INMARSAT 75,75 kn/min

Navedene cijene uključuju PDV.

Tarifa Biznis Čisto Tristo

Uvjeti korištenja

Najčešća pitanja

1. Što je ČISTO TRISTO tarifa, tko ju može aktivirati? 
ČISTO TRISTO tarifa je tarifa za privatne i poslovne (Biznis Čisto tristo) pretplatnike koju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 pretplatnici. 

2. Što je mjesečna naknada ČISTO TRISTO tarife i što uključuje?
Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg korisnik plaća svaki puni mjesec neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Mjesečna naknada ČISTO TRISTO tarife iznosi 55 kuna te uključuje 300 minuta i/ili SMS poruka prema svim nacionalnim mrežama. 
U tarifi pretplatnik može birati koliko podatkovnog prometa želi te će u skladu s odabranim paketom podatkovnog prometa iznos mjesečne naknade biti uvećan za mjesečni iznos naknade obveznog podatkovnog paketa. Paketi koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife promijeniti su: 
- JEDAN I POL GB (39 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 119 kn,
- PET GB (64 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 149 kn, 
- DESET GB (74 kn / mj) tako da ukupan iznos mjesečne naknade iznosi 159 kn i 
Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom te sve o stale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade tarife Čisto tristo naplaćuju se posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
Za potpunu bezbrižnost i slobodu preporučamo tarifu RASPALI sa neograničeno minuta i/ili SMS poruka prema svim nacionalnim mrežama i BEZBROJ GB za neograničenim podatkovnim paketom.

3. Koji su novi podatkovni paketi na glasovnim tarifama koje pretplatnik može odabrati prilikom ugovaranja, ali i bilo kada tijekom kasnijeg korištenja tarife može promijeniti? 
Od 24.04.2017 u ponudi su dostupni sljedeći podatkovni paketi:
- JEDAN I POL GB (39 kn / mj)
- PET GB (64 kn / mj) 
- DESET GB (74 kn / mj) 
Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Poslovni korisnici koji su ostvarili posebnu ponudu putem kanala direktne prodaje mogu promijeniti podatkovni paket putem svog prodajnog predstavnika. 
Tele2 nudi  neograničeni internet uz podatkovni paket BEZBROJ GB i na ovaj način potpuno oslobađa korisnika od razmišljanja koji je datum u mjesecu, gdje je najbliži WiFi i koliko košta dodatni paket prometa.
Za 169kn mjesečno korisniku sve Tele2 usluge (SMS, razgovori i podatkovni promet) mogu biti neograničene u kombinaciji tarife Raspali i podatkovnog paketa BEZBROJ GB.

4. Što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife ČISTO TRISTO?
Mjesečna naknada tarife ČISTO TRISTO ne uključuje podatkovni promet te ga korisnik odabire odabirom određenog obveznog paketa podatkovnog prometa kako je opisano u prethodnom pitanju.

Osim toga, mjesečna naknada tarife ČISTO TRISTO ne uključuje:
- pozive prema međunarodnim destinacijama, pozive ostvarene u međunarodnom roamingu, pozive prema uslugama s dodatnom vrijednosti, faks ili podatkovne pozive,
- slanje MMS poruka u bilo u nacionalnom ili međunarodnom prometu kao i međunarodnom roamingu, uslugu SMS parkinga, mPrijevoza, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne i SMS usluge s dodatnom vrijednosti te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 i sve ostale usluge,
- naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno. Uz podatkovne pakete JEDAN I POL GB, PET GB i DESET GB dostupne za aktivaciju od 24.04.2017 se ne naplaćuje naknada za pristup mreži

Iznosi koje korisnik plaća za korištenje usluga koje nisu uključene u mjesečnu naknadu tarife /downloadpdf.ashx?cstncid=323 utvrđeni su Cjenikom usluga Tele2.

5. Što se događa nakon što potrošim usluge uključene u mjesečnu naknadu?
Nakon što pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta, SMS poruka i odabranog podatkovnog prometa, sve dodatne minute i SMS poruke naplaćuju se pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom, tj. preciznije, 0,95kn/min i 0,95 kn/SMS. Za potpunu bezbrižnost i slobodu preporučamo tarifu RASPALI sa neograničeno minuta i/ili SMS poruka prema svim nacionalnim mrežama i BEZBROJ GB za neograničenim podatkovnim paketom.
Nakon što pretplatnik potroši sav podatkovni promet odabranog podatkovnog paketa, podatkovni promet se zaustavlja zbog zaštite pretplatnika od prekomjerne potrošnje zbog korištenja podatkovnog prometa. Pretplatnik može odabrati uključenje nekog od dodatnih jednokratnih paketa podatkovnog prometa te nastaviti koristi podatkovni promet do isteka mjeseca odnosno potrošnje podatkovnog prometa iz uključenog u dodatni paket podatkovnog prometa.
Jednokratni dodatni paket podatkovnog prometa od 0,5GB se aktivira slanjem ključne riječi POLAGIGA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 2GB se aktivira slanjem ključne riječi 2GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 39 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 6GB se aktivira slanjem ključne riječi 6GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 69 kn. 
Za neograničeni internet na kratko vrijeme preporučamo jednokratni paket podatkovnog prometa BEZBROJ GB 24 SATA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn. 
Poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju.

6. Koliki je iznos mjesečne naknade u mjesecu u kojem radim aktivaciju tarife /downloadpdf.ashx?cstncid=323?
Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je pretplatnik bio na tarifi ČISTO TRISTO s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. 

Iznos mjesečne naknade odabranog obveznog podatkovnog paketa će se naplaćivati u punom iznosu, bez obzira na dan aktivacije. No, pri tome će pretplatnik dobiti i puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu odabranog obveznog podatkovnog prometa.

7. Na koji način i uz koje obvezno trajanje ugovora mogu aktivirati tarifu ČISTO TRISTO?
Za aktivaciju tarife ČISTO TRISTO trebaš osobno potpisati pretplatnički ugovor na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta ili jednostavno sve obaviti putem Tele2 webshopa. Obavezno trajanje pretplatničkog Ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca, a moguće je potpisati pretplatnički ugovor i bez obveznog trajanja ugovora.

8. Ukoliko već imam Ugovornu obvezu na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi, na koji način mogu promijeniti tarifni model?
Dozvoljene promjene na tarifu ČISTO TRISTO i s nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

9. Koliko dugo mogu koristiti ČISTO TRISTO?
Jednom aktivirana tarifa ČISTO TRISTO zajedno sa odabranim obveznim podatkovnim paketom može se koristiti zauvijek.

10. Ako ne iskoristim iznos mjesečne naknade obveznog podatkovnog paketa tijekom jednog obračunskog mjeseca, hoće li se preostala količina zbrojiti s novom količinom koja će mi se dodijeliti početkom novog obračunskog razdoblja?
Promet se ne prenosi u sljedeći mjesec. Od sljedećeg mjeseca se dodjeljuje novi paket prometa, za potpunu slobodu preporučamo ipak Raspali i  BEZBROJ GB, u kojoj više nije ni bitno prenosi li se promet u sljedeći mjesec.

11. Mogu li dodatno kupiti neki podatkovni paket za pretplatnike?
Da, korisnik na tarifi ČISTO TRISTO može dodatno kupiti podatkovni paket slanjem odgovarajuće ključne riječi na kratki broj 13880. Paket je jednokratan što znači da će vrijediti samo u mjesecu aktivacije te se neće obnoviti u sljedećem mjesecu. Moći će odabrati jednokratni paketi
Jednokratni dodatni paket podatkovnog prometa od 0,5GB se aktivira slanjem ključne riječi POLAGIGA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 2GB se aktivira slanjem ključne riječi 2GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 39 kn, 
Jednokratni paket podatkovnog prometa od 6GB se aktivira slanjem ključne riječi 6GIGA na broj 13880 i naplaćuje se 69 kn. 
Za neograničeni internet na kratko vrijeme preporučamo jednokratni paket podatkovnog prometa BEZBROJ GB 24 SATA na broj 13880 i naplaćuje se 19 kn. 
Poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju.

Pretplatnik koji svaki mjesec želi imati više podatkovnog prometa za korištenje može jednostavno na korisničkom portalu, prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike odabrati neki veći paket obveznog podatkovnog prometa. Dostupni paketi su: JEDAN I POL GB, PET GB, DESET GB

12. Uključuje li mjesečna naknada tarifa i Naknadu za pristup mreži?
Korisnici koji aktiviraju nove podatkovne pakete dostupne za aktivaciju od 24.04.2017 JEDAN I POL, PET, DESET  neće plaćati Naknadu za pristup mreži od trenutka kad im je aktiviran novi podatkovni paket.

13. Kažete kako se uz nove podatkovne pakete ne plaća Naknada za pristup mreži. Vrijedi li to i za mene ako promijenim podatkovni paket ili promijenim tarifu ? Ako da, kako će mi se naplatiti Naknada za pristup mreži u mjesecu kada promijenim podatkovni paket ili tarifu? 
Svi korisnici koji aktiviraju nove podatkovne pakete koji vrijede od 24.04.2017 neće plaćati Naknadu za pristup mreži, to vrijedi i za korisnike koji rade promjenu podatkovnih paketa prometa ili mijenjaju tarifu kad trebaju odabrati i novi paket podatkovnog prometa.

14. Ako već imam aktivan jednokratni podatkovni paket ili paket minuta ili SMS poruka na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi i nakon toga potpišem ugovor za tarifu ČISTO TRISTO, hoću li zadržati postojeći pretplatnički jednokratni podatkovni paket ili paket minuta ili SMS poruka?
Promjenom tarife u tarifu ČISTO TRISTO ranije aktivirani paket (podatkovni, SMS poruka ili minuta) će se deaktivirati, ali korisnik, po želji, može sam naknadno aktivirati novi podatkovni paket slanjem odgovarajuće ključne riječi.

15. Što se događa s pogodnostima koje sam imao na nekoj drugoj Tele2 pretplatničkoj tarifi ako potpišem ugovor i prijeđem na tarifu Čisto tristo?
Aktivacijom tarife ČISTO TRISTO, postojeći korisnik koji promijeni tarifu gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na tarifu ČISTO TRISTO.

16. Na koji način mogu provjeriti stanje količine minuta, SMS poruka i obveznog paketa podatkovnog svoje tarife?
Stanje količine minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa tarife koju koristiš možeš provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi STANJE na kratki broj 13880. Poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju. 
Stanje se također može provjeriti putem portala Moj Tele2

17. Kako mogu provjeriti stanje računa na tarifi koju koristim?
Stanje računa možeš provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880. Povratna poruka sa stanjem računa informativnog je karaktera i može odstupati od stvarne potrošnje zbog mogućeg kašnjenja u obračunu za određene usluge.

18. Koliko iznosi naknada za uspostavu poziva?
Naknada za uspostavu poziva u tarifi ČISTO TRISTO se ne naplaćuje tj. iznosi 0,00 kn po uspostavljenom pozivu.

19. Koliko iznosi obračunska jedinica za pozive? A kolika je obračunska jedinica za podatkovni prijenos?
Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi. Obračunska jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 10 kB, dok je u međunarodnom roamingu 100 kB osim unutar EU gdje je 1kB.

20. Na kojem prodajnom mjestu mogu aktivirati tarifu ČISTO TRISTO?
ČISTO TRISTO tarifu možeš aktivirati na svim Tele2 prodajnim mjestima i putem Tele2 web shopa.

21. Mogu li na tarifi ČISTO TRISTO koristiti uslugu SMS sponzor?
Korisnici tarife ČISTO TRISTO imaju mogućnosti koristiti uslugu SMS sponzor.

22. S postojeće pretplatničke tarife prešao sam na tarifu ČISTO TRISTO. Želio bih se vratiti na staru tarifu koju sam imao prije. Je li to moguće?
Dozvoljene promjene na tarifu ČISTO TRISTO sa nje na neku drugu određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike.

23. Uključio sam brojač poziva na svom mobilnom uređaju i količina minuta koju prikazuje brojač ne odgovara količini koju dobivam slanjem poruke STANJE. Zašto?
Brojač poziva na mobilnom uređaju obično ne vodi računa o obračunskoj jedinici. S obzirom da je obračunska jedinica za pozive u Čisto tristo tarifi 60 sekundi, svaki poziv koji traje kraće od pune minute zaokružit će se na prvi veći iznos iskazan u punim minutama. Primjerice, poziv od 1 minute i 15 sekundi u Čisto tristo tarifi tretirat će se kao poziv od 2 minute, dok će većina brojača na mobilnim uređajima ovakav poziv tretirati kao poziv od 1 minute i 15 sekundi.

24. Je li ograničeno maksimalno trajanje poziva?
Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.
 

Korak 2

Odaberite internet

Vi najbolje znate koliko surfate, pa sami odlučite koliko vam interneta treba. Uz svoju novu tarifu odaberite bilo koji od ovih paketa, a kasnije ga promijenite prema vašim potrebama.

 • BEZBROJ GB

  84.00 kn/mj
  Odabrano
  Odaberite
 • DESET GB

  74.00 kn/mj
  Odabrano
  Odaberite
 • PET GB

  64.00 kn/mj
  Odabrano
  Odaberite
 • JEDAN I POL GB

  39.00 kn/mj
  Odabrano
  Odaberite