*BROJ (zvjezdica broj)

  • Pozivaj kratke brojeve koji počinju sa zvjezdicom
  • Dostupno bez dodatne aktivacije
  • Omogućeno svim Tele2 korisnicima glasovnih tarifa
*BROJ (zvjezdica broj) je usluga koja ti omogućuje da sa svog mobilnog telefona pozivaš kratke brojeve koji počinju sa zvjezdicom (*), a mogu biti duljine 3-6 znamenki. Primjer: (*095).

Nakon što utipkaš željeni *BROJ klikni tipku za poziv kako bi uspostavio poziv - isto kao kad zoveš neki drugi mobilni ili fiksni broj. Za korištenje usluge nije potrebna nikakva dodatna aktivacija. Pozivanje na *BROJ omogućeno je svim Tele2 korisnicima mobilnih glasovnih tarifa.

Poziv na *BROJ naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnoj mreži iz tarife korisnika.