Dodatne minute za bonaše

  • 50 min za 10 kn
  • 100 min za 15 kn
  • 200 min za 25 kn
Ako voliš duge razgovore, bez gledanja na sat, onda je ovo rješenje za tebe!

Jednostavno pošalji SMS poruku s odgovarajućom ključnom riječi na kratki broj 13888 i aktiviraj opciju iz tablice koja ti najbolje odgovara.  

SMS poruke poslane na broj 13888 naplaćuju se prema cjeniku tarife na kojoj se nalaziš. Opcije se mogu aktivirati i na portalu Moj Tele2.
 

Opcije minuta 50 minuta 100 minuta 200 minuta
Ključna riječ 50min 100min 200min
Cijena 10 kn 15 kn 25 kn


Cijene uključuju PDV.

Opcije se mogu deaktivirati slanjem ključne riječi na 13888:

- STOP50MIN za opciju 50 min 
- STOP100MIN za opciju 100 min
- STOP200MIN za opciju 200 min

Napomena: Opcije su obnavljajuće i obnavljaju se 30. dan od aktivacije. Sve opcije aktivirane nakon 1.2.2018. će se automatski reaktivirati ako korisnik ima dovoljno kuna na računu, a one aktivirane prije tog perioda se neće automatski reaktivirati.

1. Tko može aktivirati opcije 50 minuta, 100 minuta i 200 minuta?

Ove opcije mogu aktivirati korisnici koji se nalaze na svim glasovnim tarifama osim na tarifi Revolucija. Cijena SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se po cijeni poruke u tarifi. 
 
2. Koja je valjanost opcija?

Sve tri opcije imaju valjanost 30 dana od aktivacije nakon čega se opcija ponovno reaktivira ako na računu imaš dovoljno kuna. Međutim, opciju možeš aktivirati ponovno i prije isteka roka od 30 dana ako ti zatreba još minuta. 
 
3. Mogu li se opcije kombinirati?

Da, moguće je usporedno imati aktivirano više opcija. Moguće je kombinirati i opciju 50 minuta i opciju 100 minuta i opciju 200 minuta, ili više opcija 50 minuta, odnosno više opcija 100 minuta ili 200 minuta.
 
4. Kako mogu provjeriti stanje i valjanost opcije?

Stanje i valjanost opcije možeš provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880.
 
5. Prenosi li se opcija s tarife na tarifu?

Opcija se prenosi između tarifa na kojima se može aktivirati bez posebnih ograničenja. Opcija se ne prenosi na tarifu Revolucija
 
6. Zbrajaju li se minute iz opcija s minutama iz tarife Smart, Klasik i Totalna?

Ne, opcije 50 minuta, 100 minuta i 200 minuta se ne zbrajaju s minutama iz tarife Smart, Klasik i Totalna. Minute iz tarife imaju prioritet kod pozivanja, odnosno troše se prve. Stanje i valjanost minuta iz tarife možeš provjeriti biranjem kombinacije *150*6# i pritiskom tipke za poziv.
 
7. Plaćam li naknadu za uspostavu poziva?

Ovisi na kojoj tarifi se nalaziš; ako se nalaziš na tarifi koja ima uspostavu poziva onda će ti se naplaćivati uspostava poziva, a ako si na tarifi bez uspostave pozive naknada se neće naplaćivati. Npr. ako na Smart tarifi aktiviraš neku od opcija minuta, naknada će ti se naplaćivati. Ako pak imaš neku novu slagalicu, tada nemaš tih problema jer ti se naknada za uspostavu poziva neće naplaćivati.