Plaćanje Tele2 računa izravnim terećenjem

 • Jednostavnost - nikad nećeš zaboraviti platiti račun
 • Brza aktivacija - ugovori na Tele2 prodajnom mjestu
 • Velike mogućnosti - tekući račun ili kreditne kartice biraš ti
 • Opis usluge
  Koliko puta si zaboravio platiti Tele2 račun ili ga zagubio u šumi papira u poštanskom sandučiću?
  Sada ga možeš platiti bez straha putem izravnog terećenja.

  Kako platiti  Tele2 račun izravnim terećenjem ako si privatni korisnik u dva koraka?

  1. Provjeri nalazi li se tvoja banka na ovom popisu ili provjeri koju kreditnu karticu posjeduješ (American Express, Diners, Mastercard, Visa).
  2. Pronađi najbliže Tele2 prodajno mjesto i tamo aktiviraj uslugu plaćanja putem izravnog terećenja.
 • Uvjeti korištenja