Roaming paketi minuta za bonaše

  • Paketi minuta za korištenje u roamingu
  • Povoljniji pozivi za svijet
  • Usluga namijenjena bonašima

Kako bi dok putuješ svijetom razgovarao još povoljnije, pripremili smo paket roaming minuta, koje možeš aktivirati slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13992:

Ime paketa Uključene minute Cijena paketa Ključna riječ
Roaming paket
Svijet 50 minuta
50 minuta 150 kn S50MIN

Vrijeme važenja paketa je 30 dana od dana aktivacije.

Paketi minuta za pozive u roamingu mogu se koristiti u sljedećim zemljama:

Afganistan , Albanija, Argentina, Armenija, Aruba, Australija, Bangladeš, Bahrain, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, El Salvador, Farski Otoci, Gruzija, Guernsey, Gvineja, Gvajana, Haiti, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Japan, Jersey, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kazahstan, Katar, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Makedonija, Malezija, Mauricius, Meksiko, Nigerija, Novi Zeland, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Srbija, Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj

Minute iz paketa možeš koristiti isključivo kada se nalaziš u međunarodnom roamingu u nekoj od zemalja iz gornjeg popisa za upućivanje poziva prema nekoj od zemalja iz popisa i Hrvatskoj, te za primanje poziva iz bilo koje zemlje dok se nalaziš u međunarodnom roamingu u nekoj od zemalja iz popisa.

Minute iz paketa ne možeš koristiti za upućivanje poziva prema nekoj od zemalja koja nije navedena na popisu bez obzira nalazi li se u međunarodnom roamingu u zemlji koja je navedena u popisu zemalja ili ne.

Provjera stanja
Stanje roaming paketa minuta za pretplatnike možeš provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi RMIN? na broj 13992.

 

1. Što su roaming podatkovni paketi?

Roaming podatkovni paketi korisnicima omogućuju povoljnije korištenje određene količine podatkovnog prometa u više od 50 zemalja svijeta, a sve za unaprijed određeni iznos.

2. Tko može koristiti ove pakete?


Koristiti ih mogu korisnici bonova (osim korisnika na MBB tarifama i international tarifi)

3. Gdje se roaming paketi mogu koristiti?

Mogu se koristiti unutar neke od navedenih zemalja: Afganistan , Albanija, Argentina, Armenija, Aruba, Australija, Bangladeš, Bahrain, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, El Salvador, Farski Otoci, Gruzija, Guernsey, Gvineja, Gvajana, Haiti, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Japan, Jersey, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kazakhstan, Katar, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Makedonija, Malezija, Mauricius, Meksiko, Nigerija, Novi Zeland, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Srbija, Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj

4. Naplaćuje li se slanje SMS poruka na broj 13990 i 13992?

Poruke su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruke poslane u roamingu se naplaćuju sukladno Cjeniku.

5. Unutar kojeg vremena treba početi koristiti paket?

Vrijeme unutar kojeg korisnik mora započeti s korištenjem paketa je: 7 dana

6. Koliko vremena vrijedi paket od početka korištenja?

Paket vrijedi 30 dana od dana aktivacije.

7. Koliko paketa korisnik može imati aktivno?

Korisnik može imati aktivno više paketa odjednom.

8. Što se događa kada se potroši podatkovni promet u paketu ili istekne rok za početak korištenja, odnosno rok važenja paketa?

Nakon potrošnje podatkovnog prometa u paketu, nakon isteka vremena važenja paketa ili vremena unutar kojeg je korisnik trebao početi s korištenjem paketa, korisnik ulazi u sigurnosno razdoblje unutar kojeg ne može koristiti podatkovni promet u roamingu, a zbog toga da se korisnika zaštiti od neželjenih troškova.
Sigurnosno razdoblje za sve roaming podatkovne pakete iznosi 12 h. Korisnik može na dva načina ranije prekinuti sigurnosno razdoblje: slanjem SMS poruke za aktivaciju istog ili nekog drugog roaming podatkovnog paketa ili slanjem poruke ROAMSURF na broj 13990.

9. Kako korisnik može provjeriti stanje roaming podatkovnih paketa?

Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine roaming podatkovnog prometa slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.