SMS parking

  • Plaćaj SMS parking na parkiralištima u 50 gradova 
  • Uslugom su obuhvaćene i javne garaže 
  • Jednostavan i siguran način plaćanja
Usluga SMS parkinga omogućava ti jednostavno plaćanje parkinga u više od 50 gradova u Hrvatskoj: pošalji SMS sa registracijskom oznakom vozila na Tele2 parking broj odgovarajuće parkirne zone. Usluga je dostupna pretplatnicima i korisnicima na bonove.

Za više informacija o postupku plaćanja parkinga SMS-om i provjeri statusa parkinga pogledaj upute za plaćanje.

Cijene parkirnih karata, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja utvrdila su gradska poglavarstva, a za naplatu su odgovorne gradske parking tvrtke. Dolazne SMS poruke se ne naplaćuju, a poslana SMS poruka naplaćuje se prema službenom cjeniku, bez obzira na ishod transakcije.
Uslugom SMS parking možeš plaćati parkiranje u javnim garažama s oznakom Tele2 parking. Parkiranje se plaća slanjem SMS poruke na broj koji je naveden na uputama u garaži u kojoj je dostupno plaćanje parkiranja SMS porukom (npr. 708181 u garaži u Business Center International u Zagrebu).

Kako platiti parkiranje u garaži SMS porukom?

1. U SMS poruku upiši sedmeroznamenkasti broj koji označava serijski broj parkirne kartice koju si preuzeo s ulazne rampe pri ulasku u garažu.

2. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj Tele2 mobitel, sa svim podacima o plaćenom parkiranju (vremenom trajanja parkiranja, cijenom parkiranja i vremenom dozvoljenim za izlazak), te će se teretiti tvoj račun u visini iznosa cijene parkiranja.

3. Ukoliko nisi dobio povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja parkiranja u roku od 2 minute, plaćanje SMS porukom nije uspjelo. U tom slučaju tvoj se račun neće teretiti, već će ti biti poslana SMS poruka s obavijesti o neuspjelom plaćanju, te ćeš plaćanje moći izvršiti gotovinom na naplatnom mjestu u garaži.

4. Ukoliko iz garaže izađeš po isteku roka od 15 minuta, koji se računa od primitka SMS poruke s potvrdom o plaćenom prakiranju, primit ćeš SMS poruku s obavijesti o isteku vremena dozvoljenog za izlazak iz garaže. U tom slučaju nadoplatu treba izvršiti gotovinom na naplatnom mjestu u garaži. Nije moguće nadoplatiti parkiranje ponovnim slanjem serijskog broja kartice za koju je plaćanje SMS porukom već izvršeno.

Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim Tele2 cjenikom, a cijena parkiranja utvrđena je važećim cjenikom garaže. Dolazne poruke se ne naplaćuju. U cijene je uključen PDV.
Postupak plaćanja parkinga SMS porukom:

1. Napiši SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želiš platiti parkiranje, bez razmaka, interpunkcije i hrvatskih znakova (npr. ZG095TS).
2. Pošalji SMS s registracijskom oznakom vozila na Tele2 parking broj odgovarajuće parkirne zone (npr. 700101 za 1. zonu Zagreb).
3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj Tele2 mobitel sa svim podacima o plaćenom parkiranju i vremenu isteka.

Za ponovno plaćanje parkiranja za isto vozilo dovoljno je samo s istog broja Tele2 mobitela poslati «*» kao sadržaj SMS poruke na parking broj i produljit ćeš parkiranje za vozilo iste registarske oznake. Za provjeru parking statusa samo pošalji «?» u sadržaju SMS poruke na parking broj odgovarajuće parkirne zone. Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim Tele2 cjenikom, a cijena parkiranja utvrđena je od strane gradskih poglavarstava.