Huawei P9 Lite Mini Dual SIM zlatni

Ukupno mjesečno 274 kn/mj
Tarifa EKIPNA 150 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj 40 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Uređaj jednokratno 1 kn