Samsung Galaxy S10+ Dual SIM

Mjesečno plaćaš 344 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
175 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1.299 kn

Samsung Galaxy S10 Dual SIM

Mjesečno plaćaš 344 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
175 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
599 kn

Samsung Galaxy S10e Dual SIM

Mjesečno plaćaš 309 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
140 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn