Samsung Galaxy A6

Mjesečno plaćaš 209 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
40 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn

Samsung Galaxy J6+

Mjesečno plaćaš 194 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
25 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn

Samsung Galaxy J6

Mjesečno plaćaš 184 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
15 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn

Huawei Mate 20 Lite

Mjesečno plaćaš 229 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
100 kn/mj
60 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn

Huawei Y7 Prime 2018

Mjesečno plaćaš 189 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
35 kn/mj
20 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn