Samsung Galaxy A6

Mjesečno plaćaš 184 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
40 kn/mj
15 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn