Samsung Galaxy S9

Mjesečno plaćaš 314 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj 145 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš 199 kn

Samsung Galaxy S9+

Mjesečno plaćaš 339 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj 170 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš 499 kn