Nokia 6.1 Dual SIM

Mjesečno plaćaš 229 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj 60 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš 1 kn