Samsung Galaxy A7 Dual SIM

Mjesečno plaćaš 219 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
50 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn

Samsung Galaxy A6 Dual SIM

Mjesečno plaćaš 209 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
40 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn

Samsung Galaxy J6+ Dual SIM

Mjesečno plaćaš 194 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
25 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
1 kn