Uči i surfaj 
na Tele2  
mreži

Prvi dan škole preuzmi besplatnu 
SIMicu s uključenom  
gigom prometa.

Ove jeseni Ministarstvo znanosti i obrazovanja započinje s eksperimentalnim programom koji će promijeniti kurikulume i dosadašnji način rada u školama primjenom tehnologije u okruženju za učenje. 

Skoro 9.000 učenika je uključeno u projekt “Škola za život” koji podupire i Tele2 kao jedan od partnera.  

Tele2 će osigurati besplatne SIM kartice s 2 GB prometa i pristup URL-ovima sa školskim sadržajem bez naplate. Ako učenicima zatreba više podatkovnog prometa, moći će aktivirati dodatni podatkovni paket od 5 GB uz cijenu od 25 kuna/30 dana.

Ponuda će biti dostupna od jeseni 2018., kada započinje provedba eksperimentalnog programa "Škola za život" u odabranim osnovnim školama.


Stanje na računu i preostali megabajti mogu se provjeriti na 2 načina:

a) na stranici bit.ly/tele2internet kojem se pristupa bez registracije isključivo s tableta u kojem se nalazi SIM kartica iz ove ponude spojena na Tele2 mrežu jer stranica neće biti dostupna ako je tablet spojen na Internet putem wi-fi mreže.

b) na portalu moj.tele2.hr na koji se može registrirati i roditelj samo s valjanom email adresom dodajući broj Tele2 SIM kartice iz ove ponude.