Uči i surfaj 
na Tele2  
mreži

Prvi dan škole preuzmi besplatnu 
SIMicu s uključenom  
gigom prometa.

Ove jeseni Ministarstvo znanosti i obrazovanja započinje s eksperimentalnim programom koji će promijeniti kurikulume i dosadašnji način rada u školama primjenom tehnologije u okruženju za učenje. 

Skoro 9.000 učenika je uključeno u projekt “Škola za život” koji podupire i Tele2 kao jedan od partnera.  

Tele2 će osigurati besplatne SIM kartice s 2 GB prometa i pristup URL-ovima sa školskim sadržajem bez naplate. Ako učenicima zatreba više podatkovnog prometa, moći će aktivirati dodatni podatkovni paket od 5 GB uz cijenu od 25 kuna/30 dana.

Ponuda će biti dostupna od jeseni 2018., kada započinje provedba eksperimentalnog programa "Škola za život" u odabranim osnovnim školama.