Samsung Galaxy S7

Mjesečno plaćaš 214 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket JEDAN GB 34 kn/mj
Opcija uređaj 95 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš 1 kn