Samsung Galaxy S9+ 64GB

Mjesečno plaćaš 339 kn/mj
Tarifa RASPALI 85 kn/mj
Paket BEZBROJ GB 84 kn/mj
Opcija uređaj
170 kn/mj
Naknada za pristup mreži 0 kn/mj
Odmah plaćaš
499 kn