BONus ekipa

 • BONus ekipa nagrađuje tvoju vjernost.
 • Bonus kune ili megabajti
 • tvoj je izbor!

U BONus ekipi, novčići i megabajti se samo gomilaju!

Napomena: Klub novčić od 01.08.2018. mijenja ime u BONus ekipa. Ime je novo, ali tvoje nagrade za vjernost ostaju iste!

Učlani se u BONus ekipu i ostvaruj bonus kune do čak 15% ili megabajte do čak 1000 megabajta jer bon se bonusom vraća.

Nudimo ti potpunu fleksibilnost izbora bonusa koji odgovara tvojim potrebama i željama.
Bonus kune ili bonus megabajte, slobodno izaberi i uživaj. Kune su postavljene kao bonus samim učlanjenjem, a ako želiš megabajte samo pošalji MB na 13818. Za ostvarenje bonus kuna ili megabajta potrebno je nadoplatiti račun na bonove s minimalno 150 kuna u tri mjeseca. 

Dodjela bonus kuna ili megabajta

Članstvom u BONus ekipi ostvaruješ pravo na bonus kune - 5%, 10% i 15% bonus kuna od ukupno nadoplaćenog iznosa u prethodna 3 mjeseca.

Nakon 3 mjeseca članstva - dobivaš 5% uplaćenog iznosa natrag na svoj bonus račun
Nakon 6 mjeseci članstva - dobivaš 10% uplaćenog iznosa natrag na svoj bonus račun
Nakon 9 mjeseci članstva - dobivaš 15% uplaćenog iznosa natrag na svoj bonus račun. 

Dosegnutih 15% bonusa zadržavaš zauvijek. 

Primjerice: Nakon što u tri mjeseca nadoplatiš svoj račun sa 150 kuna, dobivaš dodatnih 7,50 kn koje možeš iskoristiti u sljedećih 30 dana. Nadoplatiš li svoj račun i sljedeća tri mjeseca sa 150 kn, dobivaš dodatnih 15 kn, a nakon devet mjeseci tvoj bonus raste na 22,50 kn za nadoplaćenih 150 kn. 15% bonusa ostaje ti zauvijek! Bonus kune su automatski postavljene kao nagrada svim korisnicima.

 Članstvo u BONus ekipi
 Nadoplata računa 3 mjeseca 6 mjeseci 9 mjeseci i više
150,00 - 250,00 300 MB 400 MB 500 MB
250,01 - 300,00 400 MB 500 MB 700 MB
300,01 i više 500 MB 700 MB 1000 MB

Primjerice
: Ako si posljednjih 6 mjeseci u BONus ekipi i posljednja tri mjeseca si nadoplatio račun u iznosu od 200 kn, kao nagradu ćeš dobiti 400 MB. Ako si član BONus ekipe 10 mjeseci tvoj bonus će biti 500 MB.

Kako se učlaniti u BONus ekipu?

 • slanjem ključne riječi "BONUSEKIPA" na besplatni broj 13818
 • putem portala Moj Tele2
 • pozivom Službi za korisnike na broj 095 1000 444

U trenutku ulaska u BONus ekipu počinje teći tvoje članstvo te se taj kalendarski mjesec broji kao prvi. Nakon tri kalendarska mjeseca, u četvrtom mjesecu, ako si ukupno nadoplatio/la račun s minimalno 150 kuna, ostvaruješ pravo na bonus kune ili megabajte.

Kako aktivirati bonus kune ili megabajte?

 • u 3 mjeseca je potrebno uplatiti 150 kn ili više
 • ključna riječ (MB za Internet i KN za bonus kn) se šalje na besplatni broj 13818
 • putem portala Moj Tele2
 • sve nagrade vrijede 30 dana od dodjele 
 • naša preporuka je da na kraju mjeseca odrediš što želiš da ti stigne kao nagrada 

Kako provjeriti stanje bonus kuna i megabajta?

 
Stanje bonus kuna i megabajta provjeri slanjem poruke STANJE na besplatni broj 13880 dok stanje svojih nadoplata u tromjesečju u kojem se nalaziš možeš provjeriti slanjem poruke STANJE na besplatni broj 13818. Bonus kune možeš trošiti na pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama unutar Hrvatske, za naknadu za uspostavu poziva (ako si na tarifi koja ima uspostavu), SMS i MMS poruke te podatkovni promet. 
 

 

 

 

1. Što je to BONus ekipa?

Program nagrađivanja BONus ekipa se prije 01.08.2018. godine zvao Klub novčić. BONus ekipa je program nagrađivanja Tele2 korisnika na bonove prema prosječnom tromjesečnom iznosu nadoplate računa na bonove te vremenskom periodu trajanja članstva u BONus ekipi. Članstvom u BONus ekipi korisnik bonova ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na svom računu na bonove.
 

2. Kako se učlanjujem u BONus ekipu?

Članstvo u BONus ekipi korisnik bonova može ostvariti podnošenjem zahtjeva za članstvo koji je zaprimljen na jedan od sljedećih načina: 

 • slanjem SMS poruke sadržaja "BONUSEKIPA" na broj 13818
 • kontaktom Službe za korisnike na broj 095 1000 444
 • online potvrdom članstva (nakon pravovaljane registracije) putem portala Moj Tele2

3. Tko sve može postati članom BONus ekipe?

Članstvo u BONus ekipi može zatražiti svaki korisnik Tele2 bonova koji se nalazi na jednoj od glasovnih tarifa na bonove. Korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva mora imati aktivan račun na bonove.BONus ekipa nije dostupana za korisnike Mobilnog interneta na bonove i na staroj tarifi Pričalica.

4. Koje su pogodnosti za članove BONus ekipe?

Članstvom u BONus ekipi korisnik bonova ostvaruje pravo na dodatne bonus kune. Iznos bonus kuna koje Tele2 korisnik bonova ostvaruje članstvom u BONus ekipi ovisi o ukupnim iznosima nadoplate računa za korisnike Tele2 bonova u posljednja 3 mjeseca provedenog u članstvu u BONus ekipi te duljinom članstva korisničkog broja Tele2 korisnika bonova.

Visina iznosa ostvarenih pogodnosti obračunava se prema sljedećem:

- Korisnik nakon prva tri mjeseca članstva (1., 2. i 3. mjesec članstva u BONus ekipi) ostvaruje pravo na 5% bonusa na ukupan iznos nadoplata koje je izvršio od dana učlanjenja u BONus ekipu do zadnjeg dana trećeg kalendarskog mjeseca, a najviše do 30 bonus kuna.

- Korisnik nakon druga tri mjeseca članstva (4., 5. i 6. mjesec članstva u BONus ekipi) ostvaruje pravo na 10% bonusa na ukupan iznos nadoplata, a najviše do 60 bonus kuna.

- Korisnik nakon treća tri mjeseca članstva (7., 8. i 9. i svaki sljedeći mjesec članstva u BONus ekipi) ostvaruje pravo na 15% bonusa na ukupan iznos nadoplata, a najviše do 90 bonus kuna.

Korisnik koji je ostvario pravo na 15% bonusa taj bonus ostvaruje zauvijek.

5. Mogu li mijenjati nagrade koje želim ili jednu vrstu nagrade imam stalno nakon odabira?

Nagradu možeš mijenjati jednom dnevno slanjem preko Moj Tele2 portala i aplikacije, a možeš i preko SMS-a slanjem KN (za kune) ili MB (za megabajte) na 13818. 
Naša preporuka je da na kraju mjeseca odrediš što želiš da ti stigne kao nagrada – i čekaš nagradu.

6. Na što mogu trošiti bonus kune?

Bonus kune koje korisnik ostvaruje članstvom u BONus ekipi mogu se trošiti samo na sljedeće destinacije: - pozive unutar Hrvatske prema fiksnim i mobilnim mrežama, uključujući naknadu za uspostavu poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama (ne uključujući konferencijske pozive i preusmjeravanja poziva)

- SMS poruke prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj
- MMS poruke prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj i prema e-mailu
podatkovni promet unutar Hrvatske
 

7. Kako se troše moje bonus kune?

Prilikom slanja SMS i MMS poruka ili zvanja navedenih destinacija te korištenja podatkovnog prometa prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa ukoliko su na osnovu određene promocije korisniku aktivni (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"), zatim se obračunavaju dodatne opcije koje je korisnik aktivirao - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik ima na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "1-Opcije"), potom se troše bonus kune s bonus računa i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun. Bonus kune troše se prema cijenama i uvjetima korištenja na tarifi na kojoj se korisnik trenutno nalazi.

Bonus kune mogu se trošiti i u nacionalnom roamingu.

8. Koji je minimalni iznos nadoplata za ostvarivanje prava za bonus kune?

Minimalni iznos nadoplata koje korisnik treba ostvariti prilikom isplate bonus kuna je 150 kn za razdoblje u kojem se isplaćuju bonus kune. Ukoliko korisnik u jednom razdoblju ne ostvari pravo na isplatu bonus kuna, ne gubi pravo na ostvarivanje bonus kuna u sljedećem periodu članstva.
Korisnik bon može nadoplatiti i online, zahvaljujući usluzi Kupi bon.

9. Imam li rok za potrošiti bonus kune?

Bonus kune imaju valjanost 30 dana nakon čega će dodatne bonus kune biti obrisane.

10.  Koliko dugo vrijede moji MB? / u kojem roku moram potrošiti MB?

Dodijeljeni MB vrijede 30 dana i produžuju valjanost računa u slučaju da je valjanost računa kraća od 30 dana.

11. Imam li rok za potrošiti bonus megabajte?

Dodijeljeni MB vrijede 30 dana i produžuju valjanost računa u slučaju da je valjanost računa kraća od 30 dana.

12. Gubim li trenutnu promociju članstvom u BONus ekipi?

Da, članstvom u BONus ekipi korisnik bonova ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek 2013 i Zauvijek za prijenos broja 2013) aktivirane na svom Tele2 računu na bonove.

13. Kako mogu provjeravati status svojih nadoplata?

Tele2 korisnik bonova koji je član BONus ekipe može provjeravati status svojih nadoplata za trenutno razdoblje slanjem poruke STANJE na broj 13818, putem Moj Tele2 portala ili pozivom Službi za korisnike na broj 095 1000 444.

14. Kako mogu provjeravati status svojih bonus kuna koje su mi isplaćene za moje nadoplate?

Stanje svojih bonus kuna možete provjeriti na *150# te pritiskom tipke za pozivanje, a zatim odabirom broja 2 za Bonuse/Pakete ili izravno na *150*5# te pritiskom tipke za pozivanje.

15. Što ako se učlanim u BONus ekipu sredinom mjeseca, kada slijedi moja prva isplata?

Za Tele2 korisnika bonova kao datum početka članstva u BONus ekipi gleda se dan u kojem je korisnik uključen u BONus ekipu u sustavu, odnosno kada je dobio povratnu poruku o uspješnoj aktivaciji programa, te se taj mjesec broji kao prvi mjesec članstva prilikom prve isplate bonus kuna. U obračun isplate bonus kuna ulaze samo iznosi nadoplata od dana početka članstva u BONus ekipi.