Govorna pošta

  • Bilježi pozive kada si nedostupan 
  • Obavijest SMS-om o propuštenom pozivu 
  • Dostupno korisnicima na bonove i pretplatnicima
Govorna pošta zabilježit će pozive kada je tvoj mobilni telefon isključen, ako nisi dostupan ili kada nisi u mogućnosti javiti se. O prispijeću govorne pošte bit ćeš obaviješten SMS porukom. Nakon aktivacije usluge Govorne pošte, korisniku se automatski aktiviraju i obavijesti o propuštenim pozivima putem SMS-a (korisnik će dobiti SMS ukoliko je odbio poziv, ukoliko nema signala ili mu je mobitel isključen).

Nepreslušane poruke čuvaju se 7 dana. Preslušavanje poruka s tvog mobitela ne naplaćuje se. Ako si odlučio bezuvjetno preusmjeriti sve pozive na govornu poštu, unesi broj +385 95 1000 223.
Aktivaciju i deaktivaciju usluge govorne pošte Tele2 pretplatnici ostvaruju na stranicama Moj Tele2 portala ili pozivom Službi za korisnike na 095 1000 444. Korisnici na bonove aktivaciju i deaktivaciju usluge govorne pošte obavljaju na sljedeći način:
  • Za deaktivaciju utipkaj *134*0# i pritisni tipku za poziv
  • Za aktivaciju na hrvatskom utipkaj *134*1# i pritisni tipku za poziv
  • Za aktivaciju na engleskom utipkaj *134*2# i pritisni tipku za poziv

Preslušavanje svoje govorne pošte ostvaruješ pozivom na broj:
  • 222 sa svog mobilnog telefona
  • 095 1000 222 s drugog telefona
  • +385 95 1000 222 iz inozemstva