Međunarodne minute za bonaše

  • Međunarodne minute Europa 50
  • Međunarodne minute Europa 100
  • Međunarodne minute Europa 250
Imaš svoje ljude diljem Europe? Nazovi ih kad god poželiš.

Pripremili smo jednokratne pakete za međunarodne pozive koje možeš aktivirati slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13992 u promotivnom razdoblju od 25.11.2019. do 31.12.2021.
 
Jednokratni paketi

Jednokratni paketi međunarodnih minuta Europa  Međunarodne minute Europa 50 Međunarodne minute Europa 100  Međunarodne minute Europa 250
Jednokratna naknada  35,00 kn  50,00 kn  75,00 kn
 Količina minuta  50 minuta 100 minuta   250 minuta
 Ključna riječ  PE50 PE100  PE250

Cijene uključuju PDV.
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije.

Stanje paketa možeš provjeriti bilo kad slanjem ključne riječi MMIN? na broj 13992.

Paketi međunarodnih minuta se mogu koristit za pozive iz Hrvatske prema sljedećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija


Imaš svoje ljude širom svijeta? Nazovi ih kad god poželiš.

Pripremili smo jednokratni paket za međunarodne pozive koje možeš aktivirati slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13992 u promotivnom razdoblju od 25.11.2019. do 31.01.2020.
 


Jednokratni paketi međunarodnih minuta Europa + Svijet  Međunarodne minute Europa + Svijet 50
Jednokratna naknada 130,00 kn
Količina minuta 50 minuta
 Ključna riječ  PES50

Cijene uključuju PDV.
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije.

Stanje paketa možeš provjeriti bilo kad slanjem ključne riječi MMIN? na broj 13992.

Paketi međunarodnih minuta se mogu koristit za pozive iz Hrvatske prema sljedećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
+
Albanija, Argentina, Australija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Filipini, Egipat, Hong Kong, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Meksiko, Moldavija, Novi Zeland, Oman, Pakistan, Peru, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Švicarska, Tajland, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Vijetnam
 
1. Što su jednokratni paketi minuta za međunarodne pozive za korisnike bonova i tko ih može koristiti?

Ovi paketi omogućuju korištenje određene količine minuta za pozive iz Hrvatske prema zemljama koje su navedene za pojedine pakete, a sve za unaprijed određeni iznos. Koristiti ih mogu svi korisnici glasovnih tarifa na Tele2 bonovima, osim korisnika Tele2 tarifa Mobilnog interneta i International tarife.

2. Prema kojim zemljama mogu koristiti jednokratne pakete?

Za međunarodne pakete Europe:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
Za međunarodni paket Europa + Svijet:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
+
Albanija, Argentina, Australija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Filipini, Egipat, Hong Kong, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Meksiko, Moldavija, Novi Zeland, Oman, Pakistan, Peru, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Švicarska, Tajland, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Vijetnam

3. Kako se deaktiviraju paketi minuta za međunarodne pozive?

Paketi se sami deaktiviraju tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije.

4. Naplaćuje li se slanje SMS poruka na broj 13992?

Poruke su besplatne kada se šalju iz Hrvatske i EU/EEA roaminga. Poruke slane iz ostalih roaming destinacija se naplaćuju sukladno Cjeniku Tele2. 

5. Koliko vremena vrijedi paket od početka korištenja?

Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije.

6. Obnavlja li se paket automatski nakon iskorištenja?

Ne, paketi se sami deaktiviraju tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije.


7. Koliko paketa mogu imati istovremeno aktivno?

U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više istih ili različitih paketa međunarodnih minuta.

8. Ukoliko imam aktivno više paketa, promet iz kojeg paketa mi se troši prvo?

Paketi međunarodnih minuta imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije, tj. prvo će se koristiti promet uključen u međunarodni paket koji je prvi aktiviran i tako redom sve do posljednje aktiviranog međunarodnog paketa.

9. Kako mogu provjeriti stanje paketa minuta u međunarodnom paketu?

U svakom trenutku možeš provjeriti stanje preostale količine minuta slanjem ključne riječi MMIN? na broj 13992.