Opcija Puna brzina

  • Surfaj na 4G tehnologiji
  • Za 5 kuna mjesečno 
  • Samo za bonaše
Želiš surfati brzinom munje na svojoj trenutnoj tarifi na bonove?

Aktiviraj opciju Puna brzina za samo 5 kuna mjesečno i surfaj uz 4G tehnologiju za bonaše.

Za aktivaciju opcije Puna brzina pošalji besplatni SMS sadržaja 4G na broj 13999.

Opcija se obnavlja svakih 30 dana ako imaš dovoljno novca na računu, a o obnovi ćemo te obavijestiti SMS porukom.
1. Tko može aktivirati opciju Puna brzina?

Sve korisnici koji koriste sljedeće tarife na bonove: Surf 1, Surf 1 Plus, Surf2, Surf2 Plus, Klasik 500, Klasik 1500, Smart, Smiley, Klasik, Totalna, Revolucija, Pričalica, Hit tarifa, Smart (Stara), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 17.05.2016.), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 28.01.2013.), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 28.01.2013.), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 1.9.2011. do 27.1.2013.), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 01.09.2011.), International tarifa, Apsolutno najjeftiniji pozivi, Knock out (za aktivacije tarife od 09.02.2011.), Knock out (za aktivacije tarife do 15.09.2011.), Međunarodna tarifa, Tarifa s mukte brojem, Tarifa 39, Vruća tarifa, Kikiriki tarifa ili Mobilni Internet Start.

2. Kako aktiviram opciju Puna brzina?

Opciju Puna brzina aktiviraš slanjem SMS poruke s ključnom riječi 4G na kratki broj 13999. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.

3. Koliko traje opcija Puna brzina?

Opcija je samoobnavljajuća nakon 30 dana ako imaš dovoljno novca na računu. U protivnom se opcija automatski gasi i korisnik može surfati prema brzinama definiranim za njegovu tarifu. 
Ukoliko korisnik ima uključen podatkovni paket 300MB ili 2GB tada ujedno ima mogućnost surfanja po brzinama koje nudi opcija Puna brzina.

4. Kako mogu deaktivirati opciju Puna brzina?

Opciju Puna brzina možeš deaktivirati slanjem SMS poruke s ključnom riječi STOP4G na kratki broj 13999. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.