Plaćanje Tele2 računa izravnim terećenjem

  • Jednostavnost - nikad nećeš zaboraviti platiti račun
  • Brza aktivacija - ugovori na Tele2 prodajnom mjestu
Koliko puta si zaboravio platiti Tele2 račun ili ga zagubio u šumi papira u poštanskom sandučiću?
Sada ga možeš platiti bez straha putem izravnog terećenja.


Kako platiti  Tele2 račun izravnim terećenjem ako si privatni korisnik?


1. Provjeri nalazi li se tvoja banka na ovom popisu.

2. Pronađi najbliže Tele2 prodajno mjesto i tamo aktiviraj uslugu plaćanja putem izravnog terećenja.