Plaćanje Tele2 računa izravnim terećenjem

  • Jednostavnost - nikad nećeš zaboraviti platiti račun
  • Brza aktivacija - ugovori na Tele2 prodajnom mjestu
  • Velike mogućnosti - tekući račun ili kreditne kartice biraš ti
Koliko puta si zaboravio platiti Tele2 račun ili ga zagubio u šumi papira u poštanskom sandučiću?
Sada ga možeš platiti bez straha putem izravnog terećenja.

Kako platiti  Tele2 račun izravnim terećenjem ako si privatni korisnik u dva koraka?

1. Provjeri nalazi li se tvoja banka na ovom popisu ili provjeri koju kreditnu karticu posjeduješ (Diners, Mastercard ili Visa).
2. Pronađi najbliže Tele2 prodajno mjesto i tamo aktiviraj uslugu plaćanja putem izravnog terećenja.