Roaming paketi minuta za pretplatnike

  • Paketi minuta za korištenje u roamingu
  • Povoljniji pozivi za svijet
  • Usluga namijenjena pretplatnicima
EU roaming

Od 15.6.2017. primjenjuje se EU roaming regulacija kojom se reguliraju cijene u roamingu između zemalja članica EU/EEA. Više provjerite na ovim stranicama.


Svijet roaming

Kako bi dok putuješ svijetom razgovarao još povoljnije, pripremili smo ti tri obnavljajuća paketa roaming minuta, koje možeš aktivirati slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13992 u promotivnom razdoblju od 21.10.2019. do 31.12.2020.


Naziv paketa Obnavljajući roaming paket Svijet 50 minuta Obnavljajući roaming paket Svijet 100 minuta Obnavljajući roaming  paket Svijet 250 minuta
Mjesečna naknada paketa 150,00 kn 250,00 kn 500,00 kn
Količina minuta 50 minuta 100 minuta 250 minuta
AKTIVACIJA 50MINS 100MINS 250MINS
DEAKTIVACIJA STOP50MINS STOP100MINS STOP250MINS

Vrijeme važenja paketa traje do kraja mjeseca u kojem je paket aktiviran ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije. Paket se ponovno aktivira u sljedećem mjesecu ako ga ne deaktiviraš prije početka mjeseca. Paket možeš deaktivirati slanjem ključne riječi iz tablice na broj 13992.

Paketi minuta za pozive u roamingu mogu se koristiti u sljedećim zemljama:

Afganistan, Albanija, Australija, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Gruzija, Hong Kong, Indija, Iran, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kanada, Katar, Kazahstan, Kenija, Kina, Kolumbija, Kostarika, Makedonija, Malezija, Meksiko, Moldavija, Novi Zeland, Pakistan, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina, Venecuela, Vijetnam.

Minute iz paketa možeš koristiti isključivo kada se nalaziš u međunarodnom roamingu u nekoj od zemalja iz gornjeg popisa za upućivanje poziva prema nekoj od zemalja iz popisa i Hrvatskoj, te za primanje poziva iz bilo koje zemlje dok se nalaziš u međunarodnom roamingu u nekoj od zemalja iz popisa. Minute iz paketa ne možeš koristiti za upućivanje poziva prema nekoj od zemalja koja nije navedena na popisu bez obzira nalazi li se u međunarodnom roamingu u zemlji koja je navedena u popisu zemalja ili ne.

Provjera stanja
Stanje roaming paketa minuta za pretplatnike možeš provjeriti u bilo kojem trenutku slanjem ključne riječi RMIN? na broj 13992.

Roaming paketi minuta za pretplatnike:
- Obnavljajući paketi minuta za korištenje u roamingu
- Povoljniji pozivi u roamingu
- Usluga namijenjena pretplatnicima
1. Što su roaming paketi minuta za pretplatnike?

Roaming paketi minuta korisnicima omogućuju korištenje određene količine minuta prometa kada su u roamingu u više od 40 zemalja svijeta, a sve za unaprijed određeni iznos.

2. Tko može koristiti ove pakete?

Koristiti ih mogu privatni i poslovni pretplatnici glasovnih tarifa.

3. Naplaćuje li se slanje SMS poruka na broj 13991 i 13992?

Poruke su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruke poslane u roamingu se naplaćuju sukladno Cjeniku.

4. Koliko vremena vrijedi paket od početka korištenja?

Vrijeme važenja svih paketa je do kraja mjeseca ili potrošnje paketa, ovisi što nastupi ranije. 

5. Obnavlja li se paket automatski nakon iskorištenja?

Da, paketi su obnavljajući, što znači da se paket svaki mjesec ponovo reaktivira sve dok korisnik ne zatraži deaktivaciju slanjem ključne riječi STOP50MINS, STOP100MINS, STOP250MINS na 13992.
 
6. Koliko paketa mogu imati istovremeno aktivno?

U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih roaming paketa minuta Svijet. Iste pakete nije moguće imati aktivno u isto vrijeme.

7. Ukoliko imam aktivno više paketa, koji je slijed potrošnje?

Obnavljajući Roaming Svijet paketi imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije, tj. prvo će se koristiti promet uključen u Roaming Svijet paketi koji je prvi aktiviran i tako redom sve do posljednje aktiviranog Roaming Svijet paketi.

8. Kako mogu provjeriti stanje roaming paketa minuta?

U svakom trenutku možeš provjeriti stanje preostale količine Roaming Svijet paketa minuta slanjem ključne riječi RMIN? na broj 13992.

9. Kako mogu provjeriti trenutno aktivni paket i sve dostupne pakete?

U svakom trenutku možeš provjeriti trenutni i sve dostupne pakete slanje slanjem ključne riječi R? na broj 13991.