Spasilica

  • U najgorem trenu ostaneš bez interneta ili kuna na računu? Ne brini, tu je Spasilica!
  • Zatraži dodatne MB ili kune, a plati ih pri sljedećoj nadoplati računa bonom.

TREBAŠ DODATNE MEGABAJTE


Hitno, najhitnije, ti treba 300MB? Ne brini!

Samo pošalji SMS poruku 300MB na 13333, a onda imaš puna 24 sata da ih iskoristiš. I to je to, prilikom uplate sljedećeg bona naplatit ćemo naknadu za uslugu koja iznosi 3kn.

Ako te zanimaju detalji oko korištenja Spasilice, pošalji SMS poruku sadržaja ? na 13333 i dobit ćeš sve informacije o korištenju Spasilice.

TRAŽIŠ DODATNE KUNE? 


Baš ti je nestalo novaca na računu, a hitno trebaš obaviti poziv? Nemaš frke, samo pošalji SMS poruku sadržaja 8kn na broj 13333 i na tvoj račun stiže 8 kn.

Prilikom uplate sljedećeg bona naplatit ćemo naknadu za uslugu koja iznosi 1,50 kn (iako, kada zagusti vrijednost dodatnih kuna će ti vjerojatno biti neprocjenjiva). 

Detalje oko korištenja Spasilice možeš provjeriti slanjem SMS poruke sadržaja ? na 13333 u kojoj dobiješ informacije o posuđenih 8 kn iz Spasilice.

Uživaj u spašavanju!

*Slanje SMS poruka na 13333 se ne naplaćuje. 
1. Što je usluga Spasilica?

Usluga Spasilica omogućava korisnicima bonova (osim korisnika na tarifama Mobilni Internet i International tarifi) jednokratno uvećanje računa za 8,00 kuna ili dodjelu 300 MB. 

2. Kada mogu zatražiti 8 kn iz Spasilice?

Možeš ih zatražiti ako na računu imaš 10 kuna ili manje, ako si Tele2 korisnik bonova najmanje 30 dana, ako imaš barem 25 kn prijašnjih nadoplata, ako ti nije istekla valjanost bona i ako nemaš neplaćenih naknada za uslugu Spasilica. Valjanost bona možeš provjeriti biranjem kombinacije *130#.

3. Kada mogu zatražiti 300 MB iz Spasilice?

Možeš ih zatražiti ako imaš 1 kunu ili manje na računu, ako imaš manje od 30 MB, ako si Tele2 korisnik najmanje 30 dana, ako imaš 50 kn nadoplata u zadnjih 90 dana, ako ti nije istekla valjanost bona i ako nemaš neplaćenih naknada za uslugu Spasilica. Valjanost bona možeš provjeriti biranjem kombinacije *130#.

4. Na koji način mogu zatražiti 8 kn iz Spasilice?

Možeš zatražiti slanjem besplatne poruke sadržaja 8kn broj 13333.

5. Na koji način mogu zatražiti 300 MB iz Spasilice?

Možeš ih zatražiti slanjem besplatne poruke sadržaja 300MB broj 13333.

6. Koliko iznosi naknada za korištenje usluge?

Naknada za korištenje usluge iznosi 1,50 kuna ako si zatražio 8kn te 3 kn ako si zatražio 300 MB i naplaćuje se nakon sljedeće obnove računa bonom. Povrat 8 kn također se radi prilikom sljedeće obnove računa bonom.

7. Mogu li zatražiti više puta 8 kn?

Možeš koristiti 8 kn iz Spasilice koliko god puta hoćeš ali uz uvjet da je naplaćena naknada za korištenje tih 8 kn te da su vraćeni 8 kn iz prethodnog zahtjeva.

8. Mogu li zatražiti više puta 300 MB?

Možeš koristiti 300 MB iz Spasilice koliko god puta hoćeš ali uz uvjet da je naplaćena naknada za korištenje tih 300 MB iz prethodnog zahtjeva.

9. Kako mogu provjeriti neplaćene naknade za korištenje Spasilice?

Pošalji besplatnu SMS poruku sadržaja ? na broj 13333.

10. Što se dogodilo s uslugom SOS kredit?

Usluga SOS kredit je postala dio usluge Spasilica i ako si ju i prije koristio, ništa se nije promijenilo.I dalje možeš koristiti istu ključnu riječ za dobivanje 8 kn iz Spasilice.